ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

"КИЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ"

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. "КИЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ" [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kyevskye_eparkhialnye_vedomosti_z (останній перегляд: 19.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КИЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

"КИЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ" – офіц. газета Київської єпархії РПЦ. Видавалася 1861–1918; виходила двічі на місяць: 1861–78, 1882–86, 1891–1917, та 4 рази на місяць: 1879–81, 1887–90. Ред.-засн. П.Лебединцев. Мала офіц. та неофіц. частини; у першій – друкувалися урядові постанови, розпорядження Синоду, керівництва єпархії та ін., в другій – матеріали з повсякденного життя правосл. духовенства Київщини та Наддніпрянської України, історико-статистичні описи місцевих парафій, статті з церковної історії, етнографії, археології, замітки на актуальні теми тогочасного духовного, культурно-освітнього та громадського життя, богословські праці, спогади, епістолярії, некрологи тощо. Чільне місце відводилося історії Київ. митрополії (див. Київські ієрархи). Публікувалися розвідки, присвячені історії окремих монастирів та храмів. Вміщувалися історикобіографічні нариси про церк. діячів, зокрема про Йова (Борецького), Ісакія (Борисковича), Варлаама (Ванатовича), Інокентія (Ґізеля), Рафаїла (Заборовського), Захарію Копистенського, Сильвестра (Косова), Іоасафа (Кроковського), Петра (Могилу), Йосифа Нелюбовича-Тукальського, Димитрія Ростовського, Іринея (Фальковського), Йосифа (Шумлянського), Варлаама (Ясинського) та ін. Висвітлювалася діяльність Історичного товариства Нестора-літописця, Церковно-археол. т-ва при Київ. духовній академії (див. Церковно-історичні товариства). Значна увага приділялася історії Київщини та ін. укр. земель від найдавніших часів до початку 20 ст. У виданні публікувалися також відомості про культ.-освіт., церк., наук. життя Київщини та малорос. губерній, у т.ч. про діяльність світських і духовних навч. закладів, доброчинних установ тощо. Публікувалися документи та матеріали з укр. історії, зокрема акти з історії Київ. митрополії 15–16 ст. (1873, № 14–16), акт обрання Захарія Копистенського архімандритом Києво-Печерської лаври (1878, № 13), акти духовного судочинства (1870, № 3), матеріали до історії духовного правління в Київ. єпархії (1864, № 6), опис Софійського собору у Києві кін. 16 ст. (1875, № 12) та ін. Друкувалися уривки із описів Києва: Тітмара Мерзебурзького (1018); Плано Карпіні (1246); А.Контаріні (1474); З.Герберштайна (1517 і 1526); О.Гваньїні (1581); С.Сарницького (1585); Р.Гейденштейна (1596); Сильвестра (Косова; 1635); Г. Л. де Боплана (бл. 1640); С.Старовольського (бл. 1640); Павла Алеппського (серед. 17 ст.); П.Гордона (1684–1685); Е.Лясоти (1594); А.Целларія (1659), а також розвідки і матеріали про Київ: О.Воронова, С.Голубєва, Д.Жданова, В.Ізмайлова, О.Колосова, Ф.Лебединцева, В.Липківського, О.Лотоцького, М.Максимовича, І.Малишевського, І.Огієнка, М.Петрова, І.Скворцова, П.Терновського, Ф.Титова, П.Троцького та ін. З газетою співпрацювали викладачі та випускники Київської духовної академії.

дата публікації: 2007 р.

Література:
 1. Пономарев С.И. Указатель неофициального отдела "Киевских Епархиальных ведомостей" за десятилетие их издания (1861–1870). К., 1870
 2. Його ж. Указатель официального отдела "Киевских Епархиальных ведомостей" за десятилетие их издания (1861–1870). К., 1871
 3. Петров Н. Двадцатилетие издания "Киевских Епархиальных ведомостей". "Киевские Епархиальные ведомости", 1886, № 5–6
 4. Указатель неофициального отдела "Киевских Епархиальных ведомостей" за последнее 25-летие (1871–1895). К., 1896
 5. Пятидесятилетие издания "Киевских Епархиальных ведомостей" (1861–1911). "Киевские Епархиальные ведомости", 1911, № 51/52
 6. Чиркова О.А. Православна церква на Україні в кінці XVIII–XIX cт. на матеріалах "Киевских Епархиальных ведомостей", "Полтавских Епархиальных ведомостей", "Черниговских Епархиальных ведомостей". К., 1998
 7. Денисенко В. Часопис "Киевские Епархиальные ведомости" в історії національно-духовного життя України (1861–1918 рр.): Історичний огляд, редактори, систематичний покажчик видання. К., 2006.

Посилання:
 • БОПЛАН (BEAUPLAN) ГІЙОМ-ЛЕВАССЕР ДЕ
 • БОРЕЦЬКИЙ ІОВ
 • БОРИСКОВИЧ І.
 • ДИМИТРІЙ РОСТОВСЬКИЙ
 • ЄПАРХІЯ
 • ФАЛЬКОВСЬКИЙ ІВАН ЯКИМОВИЧ
 • ГЕРБЕРШТАЙН ЗІГМУНД ТА ЙОГО ЗАПИСКИ ПРО МОСКОВІТСЬКІ СПРАВИ
 • ҐІЗЕЛЬ ІНОКЕНТІЙ
 • ГОЛУБЄВ СТЕПАН ТИМОФІЙОВИЧ
 • ГОРДОН ПАТРИК
 • ГВАНЬЇНІ ОЛЕКСАНДР ТА ЙОГО ХРОНІКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ САРМАТІЇ
 • ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ
 • КОНТАРІНІ
 • КОПИСТЕНСЬКИЙ, ЧЕРНЕЧЕ ІМ'Я ЗАХАРІЯ
 • КОСОВ СТЕФАН-АДАМ
 • КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА
 • КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ 1819–1919
 • КИЇВСЬКІ ІЄРАРХИ, ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК КИЇВСЬКИХ ЄПИСКОПІВ, АРХІЄПИСКОПІВ, МИТРОПОЛИТІВ І ПАТРІАРХІВ
 • ЛЕБЕДИНЦЕВ ФЕОФАН (ТЕОФАН) ГАВРИЛОВИЧ
 • ЛЕБЕДИНЦЕВ ПЕТРО ГАВРИЛОВИЧ
 • ЛИПКІВСЬКИЙ ВАСИЛЬ КОСТЯНТИНОВИЧ
 • ЛОТОЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГНАТОВИЧ
 • ЛЯСОТА (ЛАСОТА) ФОН СТЕБЛАУ
 • МАКСИМОВИЧ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • МАЛИШЕВСЬКИЙ ІВАН ГНАТОВИЧ
 • МОГИЛА ПЕТРО СИМЕОНОВИЧ
 • НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА, НАДДНІПРЯНЩИНА, ПРИДНІПРОВ'Я, ПОДНІПРОВ'Я
 • НЕЛЮБОВИЧ-ТУКАЛЬСЬКИЙ Й.
 • ОГІЄНКО ІВАН ІВАНОВИЧ
 • ПАРАФІЯ
 • ПАВЛО ХАЛЕБСЬКИЙ
 • ПЕТРОВ МИХАЙЛО НАЗАРОВИЧ
 • ПЛАНО КАРПІНІ
 • ШУМЛЯНСЬКИЙ ЙОСИП
 • СОФІЙСЬКИЙ СОБОР У КИЄВІ
 • СТАРОВОЛЬСЬКИЙ ШИМОН
 • СИНОД
 • ТЕРНОВСЬКИЙ ПИЛИП ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ТІТМАР МЕРЗЕБУРЗЬКИЙ
 • ЦЕРКОВНО-ІСТОРИЧНІ ТОВАРИСТВА
 • ВАНАТОВИЧ ВАРЛААМ
 • ЯСИНСЬКИЙ ВАРЛААМ
 • ЗАБОРОВСЬКИЙ РАФАЇЛ

 • Пов'язані терміни:
 • ЄПАРХІАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
 • ГОЛУБЄВ СТЕПАН ТИМОФІЙОВИЧ
 • ЛЕБЕДИНЦЕВ ФЕОФАН (ТЕОФАН) ГАВРИЛОВИЧ
 • ЛЕБЕДИНЦЕВ ПЕТРО ГАВРИЛОВИЧ
 • ТИТОВ ФЕДІР ІВАНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)