ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КИЇВСЬКА УНІЙНА МИТРОПОЛІЯ

  Бібліографічне посилання: Дзюба О.М. КИЇВСЬКА УНІЙНА МИТРОПОЛІЯ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kyivska_mytropoliya (останній перегляд: 22.11.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КИЇВСЬКА УНІЙНА МИТРОПОЛІЯ

КИЇВСЬКА УНІЙНА МИТРОПОЛІЯ. Утворилася внаслідок церк. собору 1596 в Бересті і проголошення унії правосл. церкви з катол. та підпорядкування її рим. папі (див. Берестейська церковна унія). Внаслідок рішення унійного собору в Бересті правосл. ієрархія в Речі Посполитій була поставлена поза законом, але унійній церкві (див. Українська греко-католицька церква) не вдалося утвердитися в усіх єпархіях. Така ситуація тривала до 1620, коли єрусалимський патріарх Теофан III (див. Теофана III місія в Україні 1620) при підтримці козацтва таємно висвятив у Києві нову правосл. ієрархію, легітимність якої було визнано лише 1632 польс. королем Владиславом IV. Церк. життя було розколоте: паралельно існувало дві митрополії – правосл. і унійна, які мали назву "Київська". Кількість єпархій, котрі знаходилися в юрисдикції кожного з митрополитів зокрема, не була стабільною. До правосл. відійшла Луцька єпархія, від 1664 до 1702 вона належала унійцям. Перебування рос. військ на тер. Волині в ході Північної війни 1700–1721 сприяло відновленню тут правосл. церкви. З часу єпископства Йосифа (Виговського; 1713–30) луцька єпархія знову стала унійною. Львів. єпископія остаточно перейшла в унію за митрополита (Йосифа Шумлянського) в 1700, перемишльська була то правосл. то унійною, за єпископа Інокентія (Винницького) з 1691 стала унійною. Білоруські єпархії – пінське і полоцьке єпископства – прийняли унію. Митрополичим осередком К.у.м. були Новогрудок (нині місто Гродненської обл., Білорусь) та Вільно (нині м. Вільнюс). На землях, які внаслідок 3-го поділу Польщі 1795 (див. Поділи Польщі 1772, 1793, 1795) відійшли до Російської імперії, унійна митрополія була ліквідована, а київ. митрополит (Теодосій Ростоцький) вивезений до Санкт-Петербурга. Певні поступки унійцям зробив імп. Павло І – митрополію реорганізували в три єпархії – Берестейську, Луцьку і Полоцьку на чолі з владикою Йосафатом (Булгаком). Відновлена вже за часів імп. Олександра I, але під ін. назвою – "Митрополія всіх з'єднаних в Росії". Тер. Литви, яка входила до К.у.м., 1809 перетворена в окрему єпархію. 1828 з чотирьох унійних єпархій у межах Рос. імперії залишилося лише дві – Литва і Білорусь, 1839 на землях Правобережної України і Волині унійна церква була ліквідована. На укр. землях у складі Австрійс. імперії 1807 з двох єпархій – Львів. та Перемишльської – утворено Галицьку греко-католицьку митрополію.

дата публікації: 2007 р.

Література:
 1. Назарко І.І. Київські і галицькі митрополити: Біографічні нариси (1590–1960). Торонто, 1962
 2. Паславський І. Між Сходом і Заходом: Нариси з культурно-політичної історії Української церкви. Львів, 1994
 3. Мудрий С. Нарис історії Церкви в Україні. Рим–Львів, 1995
 4. Держава, суспільство і Церква в Україні у ХVII ст. Матеріали других "Берестейських читань". Львів, Дніпропетровськ, Київ. 1–6 лютого 1995. Львів, 1996
 5. Блажейовський Д. Ієрархія Київської церкви. Львів, 1996
 6. Гудзяк Б. Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії. Львів, 2000.

Посилання:
 • БЕРЕСТЕЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ 1596 Р.
 • БЕРЕСТЯ
 • ЄПАРХІЯ
 • ГАЛИЦЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА МИТРОПОЛІЯ
 • ІЄРАРХІЯ
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ
 • КИЇВ
 • МИТРОПОЛИТ
 • ОЛЕКСАНДР І
 • ПАВЛО І ПЕТРОВИЧ
 • ПІВНІЧНА ВІЙНА 1700–1721, ВЕЛИКА ПІВНІЧНА ВІЙНА, ТРЕТЯ ПІВНІЧНА ВІЙНА
 • ПОДІЛИ ПОЛЬЩІ 1772, 1793, 1795
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • РОСТОЦЬКИЙ ТЕОДОСІЙ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ШУМЛЯНСЬКИЙ ЙОСИП
 • ТЕОФАНА МІСІЯ В УКРАЇНІ 1620
 • УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА
 • ВІЛЬНЮС
 • ВЛАДИСЛАВ IV ВАЗА
 • ВОЛИНЬ

 • Пов'язані терміни:
 • БРЮХОВЕЦЬКИЙ ІВАН МАРТИНОВИЧ
 • РАДОМИШЛЬ
 • ШЕПТИЦЬКІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)