ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

"КИЇВСЬКА СТАРОВИНА"

  Бібліографічне посилання: Мовчан О.М. "КИЇВСЬКА СТАРОВИНА" [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kyivska_starovyna_z (останній перегляд: 22.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КИЇВСЬКА СТАРОВИНА

"КИЇВСЬКА СТАРОВИНА" – наук.-популярний і літ. журнал, виходить 6 разів на рік з 1992 р. Задуманий як поновлення час. "Киевская старина" (1882–1906). Подовжує традицію органу Київ. старої громади (див. Громади) у справі популяризації надбань українознавства. На відміну від свого дореволюційного попередника видається укр. мовою у розширеному фаховому форматі як багатопрофільне гуманітарне видання. Засновники – Центр пам'яткознавства НАН України і Українське товариство охорони пам'яток історії та культури. Від 2002 видається при Славістичному університеті (Київ). Гол. ред. – П.Толочко.

Має постійні рубрики: "Статті та повідомлення", "Джерела з історії України", "Історичні постаті", "Рецензії", "Нотатки". До 1998 існували рубрики "Красне письменство", або "Поезія, проза, есе", а до 1997 – "Український богослов" та "На допомогу вчителю". Були й тимчасові тематичні рубрики – "Україна і українці", "Самі про себе", "Спогади", "З фольклорних скарбів", "Будь здоров", "Веселий оповідач", "Літопис українського війська", "Забуті імена", "З маловідомого", "Історія очима художника" та ін.

Більшість публікацій присвячена історії України. Містяться також розвідки з ін. галузей сусп. наук (філософії, соціології, політології, наукознавства, мистецтво- та мовознавства, бібліотекознавства). Значне місце на його сторінках займають твори укр. письменників.

Істор. статті висвітлюють всі аспекти життя укр. сусп-ва – економічні, політичні, соціальні та культурні на різних етапах розвитку. Найбільш багатогранно представлена політична і культурологічна проблематика. Пильна увага приділяється також питанням: становища українців у Російській імперії та Австро-Угорській монархії; історії визвольних та державотворчих змагань укр. народу (козацтву, Гетьманщині, громадівському руху, укр. політ. партіям, українській революції 1917–1921 років; боротьбі Організації українських націоналістівУкраїнської повстанської армії); міжнац. відносинам, становищу нац. меншин в УРСР.

На сторінках часопису регулярно розміщуються публікації з церковно-реліг. проблематики: переважають історичні, трапляються богословські. Більшість – присвячена історії хрещення Київської Русі, правосл. церкві та правосл. релігії. Поряд з життєписами церк. діячів та святих, нарисами про окремі церковні заклади, описами церк. пам'яток подаються статті, що досліджують взаємини церкви та д-ви, а також висвітлюють церковне, насамперед церковно-громадське, життя. Окремий блок складають розвідки з культурології. Представлена тематика з історії повсякдення, побуту, фольклору.

Поряд з мемуарами, художніми та науково-популярними біографіями друкуються статті з теорії та історіографії біографічних досліджень. Активно популяризуються історико-краєзнавчі розвідки. Порушуються актуальні питання з історії етнічних укр. земель. Висвітлюється життя зх. і сх. української діаспори. Подаються матеріали про історію міждержавних, переважно укр.-рос. і укр.-польс., стосунків.

Журнал проводить активну археографічну роботу, вводить до наукового обігу нові архівні матеріали. Друкує статті зі спеціальних історичних дисциплін, історіографії, джерелознавства, нумізматики, сфрагістики та ін.

дата публікації: 2007 р.

Посилання:
 • АВСТРО-УГОРЩИНА
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • ГРОМАДИ
 • ХРЕЩЕННЯ РУСІ 987–989
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ
 • КИЕВСКАЯ СТАРИНА
 • МОНАРХІЯ
 • НУМІЗМАТИКА
 • ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • СФРАГІСТИКА
 • СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ (СІД)
 • ТОЛОЧКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
 • УКРАЇНОЗНАВСТВО
 • УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА
 • УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ (УПА)
 • УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (1917-1920)
 • УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ (1966)

 • Пов'язані терміни:
 • АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ ЮЖНОЙ РОССИИ
 • БУЧКЕВИЧ ВАСИЛЬ
 • КОТЛЯР МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
 • КИЕВСКАЯ СТАРИНА
 • ТОЛОЧКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
 • ВАСИЛЕНКО МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)