ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

"КИЕВСКАЯ СТАРИНА"

  Бібліографічне посилання: Матях В.М. "КИЕВСКАЯ СТАРИНА" [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kyivskaya_starina_z (останній перегляд: 16.12.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КИЕВСКАЯ СТАРИНА

"КИЕВСКАЯ СТАРИНА" – перший в Україні багатопрофільний істор. журнал. Виходив у Києві з 1882 до 1906, 1907 друкувався укр. мовою під назвою "Україна". Спроби реанімувати "К.с." в УРСР у 1970-х рр. зазнали невдачі (1972 вдалося видрукувати лише 2 номери).

Заснований з ініціативи київ. громади (див. Громади) для оперативного висвітлення здобутків історичної науки, визначення напрямів дослідницьких пошуків, поширення істор. знань. За тематичним і хронологічним діапазонами охоплення істор. проблематики не мав і не має аналогів у фаховій періодиці. Видавався на кошти від пожертвувань громадівців та меценатів, а також за рахунок передплати.

Першим редактором-видавцем був Ф.Лебединцев (1982–87), потім часопис редагували О.Лашкевич (1887–89), Є.Кивлицький (1890–98), В.Науменко (1896–97). Помітний вплив на його роботу справляли В.Антонович, П.Житецький, О.Лазаревський, І.Петров, О.Левицький та ін.

Всього вийшло 96 томів.

У часописі широко представлена екон., політ. та соціальна проблематика, історія визвол. боротьби укр. народу. Значна питома вага в публікаціях належала давній укр. історії. За регіональною ознакою найбільш багатоаспектно представлена історія Лівобережної України за доби середньовіччя і Нового часу. Водночас значна увага приділялася вивченню істор. минулого Слобідської України, Правобережної України, Галичини. Широко висвітлювалась історія укр. козацтва, нац.-визвол. та державотворчих змагань укр. народу, питання укр.-рос. й укр.-польс. відносин тощо. Часопис зробив вагомий внесок у розширення історико-краєзнавчих, топографічних, демографічних досліджень в Україні. Чимало уваги приділялося повсякденню, побуту українців. У церк.-істор. проблематиці, поряд із фрагментами з історії окремих храмів чи монастирів та описами церк. пам'яток, превалювали дослідження конфесійних відносин, церк.-громад. життя в укр. землях і пов'язаних з ними культ.-реліг. рухів. Регулярно вміщувалися розвідки з історії освіти й к-ри. Поєднуючи у своїй діяльності видавничу, дослідницьку та археогр. роботу, журнал ввів у наук. обіг значну кількість нового джерельного матеріалу. Додаткове інформаційне навантаження ніс ілюстративний ряд, який складався з портретів видатних істор. особистостей, зображень монастирів і церков, предметів повсякденного вжитку, одягу, зброї, археол. знахідок тощо. Регулярно вміщувалися рецензії, які стали взірцем толерантної наук. критики.

Уже з перших номерів виразно окреслилося нац. спрямування часопису. Навколо нього згуртувалися найвидатніші представники тогочасної української історичної думки, етнографи, літератори, мовознавці. Основне його авторське ядро становили: Д.Багалій, В.Владимирський-Буданов, В.Іконников, І.Каманін, М.Костомаров, А.Скальковський, Д.Яворницький; археолог М.Білозерський; етнографи М.Сумцов, Ц.Нейман, Т.Рильський; мовознавці Б.Грінченко, В.Науменко, М.Петров, О.Потебня; письменники та драматурги Марко Вовчок, І.Карпенко-Карий, О.Кобилянська, М.Коцюбинський, Панас Мирний, Леся Українка, І.Франко. Журнал був справжнім координаційним центром з якнайширших проблем українознавства.

Від поч. 1900-х рр. кількість наук.-інформаційних публікацій на сторінках "К.с." помітно зменшується, натомість частіше друкуються публіцистичні праці й белетристичні твори. Поступово журнал припинив свою діяльність. (Див. також "Київська старовина".)

дата публікації: 2007 р.

Література:
 1. Лазаревский А. Прежние изыскатели малорусской старины. "Киевская старина", 1897, т. 56, I отд., № 3
 2. Данилов В.В. Литературные поминки. "Исторический вестник", 1907, т. 109, № 7/9
 3. Павловский И.Ф.и др. Систематический указатель журнала "Киевская старина" (1882–1906). Полтава, 1911
 4. Грушевский М.С. Историография 1880–1890 гг. Лазаревский и кружок "Киевская старина". В кн.: Украинский народ в его прошлом и настоящем, т. 1. СПб., 1914
 5. Житецький І. "Киевская старина" сорок років тому. Історичні нариси та спомини. В кн.: За сто літ, кн. 3. К., 1928
 6. Короткий Ю.А. З історії створення першого історичного журналу на Україні (До 90-річчя виходу в світ першого номера журналу "Киевская старина"). "УІЖ", 1972, № 1
 7. Антонович М. "Киевская старина". З приводу ювілеїв. "Український історик", 1983, № 2–4 (78–80)
 8. Матях В.М. Журнал "Киевская старина" і його місце в дослідженнях з української історичної медієвістики. В кн.: Проблеми української історичної медієвістики. Методологічні рекомендації. Теоретико-практичні розробки (Кам'янець-Подільський, травень 1989). К., 1990
 9. Її ж. Біля витоків "Киевской старины" (До 110-річчя виходу першого номера журналу). "УІЖ", 1992, №1 .

Посилання:
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • БАГАЛІЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • БІЛОЗЕРСЬКИЙ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
 • ФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ
 • ГАЛИЧИНА
 • ГРОМАДИ
 • ІКОННИКОВ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА
 • КАМАНІН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
 • КАРПЕНКО-КАРИЙ
 • КОБИЛЯНСЬКА ОЛЬГА ЮЛІАНІВНА
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КОЦЮБИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА СТАРОВИНА
 • ЛАШКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • ЛЕСЯ УКРАЇНКА
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ОРЕСТ ІВАНОВИЧ
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • МАРКО ВОВЧОК
 • НАУМЕНКО ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ
 • ПАНАС МИРНИЙ
 • ПЕТРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ПОТЕБНЯ ОЛЕКСАНДР ОПАНАСОВИЧ
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
 • СКАЛЬКОВСЬКИЙ АПОЛЛОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА
 • СУМЦОВ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
 • УКРАЇНОЗНАВСТВО
 • ВЛАДИМИРСЬКИЙ-БУДАНОВ В.
 • ЯВОРНИЦЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ЖИТЕЦЬКИЙ ПАВЛО ГНАТОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • АНТОНОВИЧА ВОЛОДИМИРА КИЇВСЬКА ШКОЛА ІСТОРИКІВ
 • БАРВІНОК ГАННА
 • БІБЛІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 • БІЛОЗЕРСЬКИЙ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
 • БОРЖКОВСЬКИЙ ВАЛЕРІАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЧИКАЛЕНКО ЄВГЕН ХАРЛАМПОВИЧ
 • ДІВОВИЧ СЕМЕН ДАНИЛОВИЧ
 • ДОМАНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
 • ДОРОШЕНКО ПЕТРО ЯКОВИЧ
 • ДРУКАРСТВО І КНИГОВИДАННЯ В УКРАЇНІ
 • ДУРДУКІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ
 • ДИКАРІВ МИТРОФАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ЄФРЕМОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЄФИМЕНКО ПЕТРО САВИЧ
 • ФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ
 • ГАЛАНТ ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ГАВРОНСЬКИЙ-РАВІТА
 • ГНИЛОСИРОВ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ
 • ГОРЛЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
 • ГРІНЧЕНКО БОРИС ДМИТРОВИЧ
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
 • ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛИ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ В 19 СТОЛІТТІ
 • ІСТОРІЯ ПРЕСИ В УКРАЇНІ
 • ІСТОРИЧНА БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНІКИ
 • ІВАНОВ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ
 • КАЧАЛА СТЕПАН
 • КАМАНІН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
 • ХАНЕНКИ
 • КОМАРОВ МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ
 • КОНОНЕНКО МУСІЙ СТЕПАНОВИЧ
 • КОРОЛЕНКО ПРОКІП ПЕТРОВИЧ
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КОТЛЯРЕВСЬКИЙ НЕСТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КОВАЛИНСЬКИЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • КРАШЕВСЬКИЙ (KRASZEWSKI) ЮЗЕФ-ІГНАЦИ
 • КУХАРЕНКО ЯКІВ ГЕРАСИМОВИЧ
 • КИЇВСЬКА СТАРОВИНА
 • ЛАШКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ГЛІБ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • ЛЕБЕДЄВ
 • ЛЕБЕДИНЦЕВ ФЕОФАН (ТЕОФАН) ГАВРИЛОВИЧ
 • ЛЕБЕДИНЦЕВ ПЕТРО ГАВРИЛОВИЧ
 • ЛЕБЕДИНЦЕВИ
 • ЛЕОНТОВИЧ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
 • ЛЄСКОВ МИКОЛА СЕМЕНОВИЧ
 • ЛЕВИЦЬКИЙ МОДЕСТ ПИЛИПОВИЧ
 • ЛІЛЕЄВ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • ЛІРНИЦТВО, ЛІРА, ЛІРНИКИ, ЛІРНИЦЬКА МОВА, ЛІРНИЦТВО ЯК ЯВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ.
 • ЛИТВИНОВА (ЛИТВИНОВА-БАРТОШ) ПЕЛАГЕЯ (ПОЛІНА) ЯКІВНА
 • ЛОМИКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ
 • ЛОТОЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГНАТОВИЧ
 • ЛИСЕНКО МИКОЛА ВІТАЛІЙОВИЧ
 • МАЛИНКА ОЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ
 • МАРКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
 • МАРКОВИЧ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ
 • МАРКОВИЧ ЯКІВ АНДРІЙОВИЧ
 • МАРТОС ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
 • МАРТОСИ
 • МАТУШЕВСЬКИЙ ФЕДІР ПАВЛОВИЧ
 • МОДЗАЛЕВСЬКИЙ ВАДИМ ЛЬВОВИЧ
 • МОЛЧАНОВСЬКИЙ НИКАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
 • МИЩЕНКО ФЕДІР ГЕРАСИМОВИЧ
 • НАРОДОЛЮБЦІ
 • НАУМЕНКО ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ
 • НЕСТЕРОВСЬКИЙ ПЕТРО АРТЕМОВИЧ
 • НІДЕРЛЕ ЛЮБОР
 • НОВИЦЬКИЙ ЯКІВ ПАВЛОВИЧ
 • ОБЕРУЧЕВ КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ
 • ОСВЕНЦІМ СТАНІСЛАВ
 • ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
 • ПАДАЛКА ЛЕВ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ПАВЛОВСЬКИЙ ІВАН ФРАНЦЕВИЧ
 • ПОНОМАРЬОВ СТЕПАН ІВАНОВИЧ
 • ПОЗНАНСЬКИЙ БОРИС СТАНІСЛАВОВИЧ
 • РОЛЛЄ ЮЗЕФ-АНТОНІЙ
 • ЩЕРБАКІВСЬКИЙ ДАНИЛО МИХАЙЛОВИЧ
 • ЩЕРБИНА ФЕДІР АНДРІЙОВИЧ
 • СЕЛЕЦЬКІ РІД
 • ШРАМЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
 • ШУЛЬГИН ЯКІВ МИКОЛАЙОВИЧ
 • СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО
 • СТЕБНИЦЬКИЙ ПЕТРО ЯНУАРІЙОВИЧ
 • СТОРОЖЕНКИ
 • СТРАШКЕВИЧ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
 • СУМЦОВ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
 • СИМИРЕНКИ
 • ТАРНОВСЬКІ
 • ТАРНОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ПОСТУПОВЦІВ (ТУП)
 • ТРУД - ГАЗЕТА (1881)
 • ТИМЧЕНКО ЄВГЕН КОСТЯНТИНОВИЧ
 • ВЕНГРЖИНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ВОСТОКОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЯВОРНИЦЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ЖИТЕЦЬКИЙ ІРОДІОН ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ЖИТЕЦЬКИЙ ПАВЛО ГНАТОВИЧ
 • ЗАГАЛЬНА УКРАЇНСЬКА БЕЗПАРТІЙНА ДЕМОКРАТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ (ЗУБДО)


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)