ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ СТАРОВИНИ ТА МИСТЕЦТВА

  Бібліографічне посилання: Федорова Л.Д. КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ СТАРОВИНИ ТА МИСТЕЦТВА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kyivske_tov_tvo_okhorony_pamyatnykiv (останній перегляд: 22.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ СТАРОВИНИ ТА МИСТЕЦТВА

КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ СТАРОВИНИ ТА МИСТЕЦТВА. Засноване 1910 з метою виявлення й охорони пам'яток на території Бессарабської, Волин., Гродненської, Катериносл., Київської, Люблінської, Мінської, Подільської, Полтав., Черніг. і Херсонської губерній. Для здійснення своїх завдань т-во мало проводити наук. дослідження і реєстрацію місц. пам'яток старовини; клопотати перед урядовими установами про вживання заходів до відновлення і охорони тих пам'яток, що перебувають у віданні приватних осіб, т-в і установ; споряджати археол. й археогр. експедиції для огляду, вивчення і збирання стародавніх пам'яток; проводити за дозволом Імператорської археол. комісії археол. розкопки на громад., казенних і церк. землях, на приватних ділянках (за згодою власника); розшукувати в урядових, станових і громад. установах, у приватних осіб старовинні архівні справи, папери і документи, що мають наук. цінність, вживати заходи щодо їх охорони; обговорювати наук. доповіді і видавати наук. праці своїх членів, влаштовувати прилюдні читання за тематикою наук. досліджень, виставки старожитностей; створити музей і б-ку т-ва. Т-во очолював почесний голова, справами керували рада і заг. збори. Почесним головою був Київ., Подільський і Волин. генерал-губернатор Ф.Трепов, головами ради – єпископ Чигиринський Павло (Преображенський; до 1911), київ. губернатор О.Гірс (1911–12), шталмейстер Височайшого двору М.Суковкін (1913–15), київ. губернатор О.Ігнатьєв (1915–17). Товаришами голови були – проф. Київ. ун-ту В.Іконников (1910–16), проф. Київ. духовної акад. В.Завітневич (з 1916; від берез. 1917 виконував обов'язки голови). Першими секретарями були: старший пом. управителя канцелярії ген.-губернатора К.Бахтін (1910), старший ад'ютант штабу Київського військового округу підполковник Б.Стеллецький (1910–13), діловод управління Київ., Подільського та Волин. ген.-губернатора О.Левицький (з 1913). Членами ради у різний час були: П.Голландський, Л.Добровольський, М.Довнар-Запольський, О.Ертель (також був хранителем музею), Ю.Кулаковський, В.Леонтович, М.Стороженко, Ф.Титов. 1912 почав діяти Розпорядчий к-т, який очолював старший чиновник з особливих доручень при генерал-губернаторі О.Мердер. 1913 офіційно відкрито Уманське від-ня т-ва, його головою став чл. Одеського товариства історії та старожитностей, чл. Таврійської вченої архівної комісіїХ.Ящуржинський.

Членами т-ва в різний час були понад 320 осіб, Уманського від-ня – 30. До складу т-ва входила вища адміністрація Пд.-Зх. краю. Своєю діяльністю т-во було пов'язане з Київським відділом Імператорського Російського воєнно-історичного товариства, співпрацювало з Історичним товариством Нестора-літописця, Київським товариством старожитностей і мистецтв, Церковно-археологічним товариством при Київській духовній академії. Серед членів т-ва охорони пам'яток були професори Київ. ун-ту, Київ. духовної акад., інженери, архітектори, військові, підприємці та ін. діячі, зокрема: М.Біляшівський, К.Болсуновський, С.Голубєв, В.Данилевич, Ф.Ернст, І.Каманін, Д.Меньшов, Д.Милеєв, С. Могилевцев, В.Петров, Н.Полонська (Полонська-Василенко), А.Прахов, Ю.Сіцінський, О.Терещенко, В.Хвойка, Д.Щербаківський, В.Щербина.

Головним напрямом діяльності т-ва була охорона історико-культ. спадщини. Першим його кроком стали розробка і розсилання опитувальних листів (було виготовлено 15 тис. прим.) для збирання відомостей про місц. пам'ятки старовини з метою їх обліку, вивчення та збереження. Т-во організувало систематичне спостереження за земляними роботами у Києві під час буд-ва, розпланування вулиць, прокладання водогонів з метою виявлення та обстеження археол. пам'яток, збирання археол. знахідок. Відіграло значну роль у вивченні такого малодослідженого типу пам'яток археології та історії, як печери. Йому належить пальма першості у вивченні та охороні Звіринецьких печер у Києві. Було здійснено також археологічні розкопки Китаївського археологічного комплексу (печери та курганний могильник), підземних ходів і споруд на тер. Софії Київської, на Кирилівських висотах, стародавнього курганного могильника у с. Пронівщина (нині у межах м. Київ), Чорнобильського городища тощо. Вжито низку заходів з ремонту і реставрації Золотих воріт, Звіринецьких печер, укріплення Андріївської гори і фундаментів Андріївської церкви.

Члени т-ва обстежували й досліджували значну кількість пам'яток на тер. губерній Пд.-Зх. краю, порушували клопотання про їх охорону, ремонт та реставрацію. Серед них – пам'ятки архітектури в м. Сатанів та в Дубнівському пов., рештки замку і бернардинського костьолу в м. Луцьк, споруди т. зв. Острозького замку та замку в м. Старокостянтинів. Було розпочато обстеження київ. цвинтарів з метою виявлення й впорядкування поховань видатних діячів та збереження надгробних пам'ятників. Організовано спостереження за земляними роботами під час побудови під'їзних шляхів залізниці в Київ. губернії.

Члени т-ва розробляли теоретичні питання охорони пам'яток, зокрема критерії визначення, поцінування та класифікації пам'яток; формування системи охорони пам'яток та ін. 1911 брали участь в обговоренні закону про охорону пам'яток Російської імперії ("Положення про охорону старожитностей"), внесли низку пропозицій і змін до нього.

1912 було засновано музей т-ва (хранитель – О.Ертель) і б-ку, які 1913–15 містились у приміщенні Педагогічного музею при Київському навчальному окрузі. Перші музейні колекції склали матеріали з археол. розкопок, розвідок і спостережень за земляними роботами О.Ертеля (або проведених під його наглядом) в Києві та на околицях міста. З поширенням діяльності т-ва надходили предмети музейного значення і з ін. регіонів краю. Музей зберіг для укр. к-ри невелику за чисельністю, але вельми цінну збірку археол. музейних пам'яток. Серед них – давньоруський скарб з вул. Трьохсвятительської, 14; речі зі Звіринецьких печер та ін. матеріали, які нині зберігаються в кількох київ. музеях та в Держ. Ермітажі в м.Санкт-Петербург. Т-во піклувалося збереженням пам'яток музейного значення і в ін. регіонах України, висунуло пропозицію створення єпархіального церк. музею з метою збереження церк. старожитностей, якими володіли укр. храми та монастирі.

Т-во виступило засн. Київської губернської вченої архівної комісії і розробило науково-теор. засади її діяльності (праці І.Каманіна), крайового архіву та Археол. інституту в Києві (див. Археологічні інститути) для підготовки фахівців архів. справи (відкритий 1918).

З формуванням рад. системи держ. пам'яткоохоронних органів існуючі на той час громад. структури припинили своє існування. 1919 частину найцінніших археол. знахідок із музею т-ва передано Київському художньо-промисловому і науковому музею. 1920 музейні та бібліотечні колекції т-ва прийняло Українське наукове товариство в Києві, воно також запросило членів т-ва охорони пам'яток до розбирання колекцій, залишити за колекціями надані їм імена й прізвища збирачів та доброчинців. У рад. час багато колиш. членів т-ва брало діяльну участь у пам'яткоохоронній, музейній та архівній роботі.

дата публікації: 2007 р.

Література:
 1. Устав Киевского общества охраны памятников старины и искусства. К., 1910
 2. Каманин И. Записка об учреждении в Киеве Ученой архивной комиссии. "Военно-исторический вестник", 1912, № 1
 3. Його ж. Зверинецкие пещеры в Киеве (их древность и святость). К., 1914
 4. Гирич І. Київське товариство охорони пам'яток старовини і мистецтва. "Пам'ятки України", 1988, № 3
 5. Григор'єва Т., Денисенко Г. З історії збереження історико-культурної спадщини України: діяльність Київського товариства охорони пам'яток старовини і мистецтва. В кн.: Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія", т. 3: Історія. К., 1993
 6. Воронцова О.А. Дослідження та відродження середньовічної пам'ятки історії та культури України – Звіринецького печерного комплексу у Києві: Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук. К., 1996.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АНДРІЇВСЬКА ЦЕРКВА У КИЄВІ
 • АРХЕОЛОГІЧНІ ІНСТИТУТИ У КИЄВІ ТА ОДЕСІ
 • БІЛЯШІВСЬКИЙ МИКОЛА ФЕДОТОВИЧ
 • БОЛСУНОВСЬКИЙ КАРЛ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГІЧНІ ТОВАРИСТВА
 • ДАНИЛЕВИЧ ВАСИЛЬ ЮХИМОВИЧ
 • ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ ЛЕОНІД ПАВЛОВИЧ
 • ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКИЙ МИТРОФАН ВІКТОРОВИЧ
 • ЕРНСТ ФЕДІР ЛЮДВІҐОВИЧ
 • ГОЛУБЄВ СТЕПАН ТИМОФІЙОВИЧ
 • ІГНАТЬЄВ ОЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ
 • ІКОННИКОВ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
 • ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ
 • ЯЩУРЖИНСЬКИЙ Х.
 • КАМАНІН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
 • ХВОЙКА ВІКЕНТІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
 • КУЛАКОВСЬКИЙ ЮЛІАН АНДРІЙОВИЧ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО СТАРОЖИТНОСТЕЙ І МИСТЕЦТВ
 • КИЇВСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ І НАУКОВИЙ МУЗЕЙ
 • КИЇВСЬКИЙ ВІДДІЛ ІМПЕРАТОРСЬКОГО РОСІЙСЬКОГО ВОЄННО-ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА
 • КИЇВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОКРУГ
 • ЛЕОНТОВИЧ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ОРЕСТ ІВАНОВИЧ
 • ЛУЦЬК
 • ОДЕСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІСТОРІЇ ТА СТАРОЖИТНОСТЕЙ
 • ПЕДАГОГІЧНИЙ МУЗЕЙ ПРИ КИЇВСЬКОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ОКРУЗІ
 • ПЕТРОВ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ
 • ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА
 • ПРАХОВ АДРІАН ВІКТОРОВИЧ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • САТАНІВ - СМТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛ
 • ЩЕРБАКІВСЬКИЙ ДАНИЛО МИХАЙЛОВИЧ
 • ЩЕРБИНА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 • СІЦІНСЬКИЙ ЮХИМ ЙОСИПОВИЧ
 • СТАРОКОСТЯНТИНІВ, МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛ.
 • СТОРОЖЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ТАВРІЙСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ (1887)
 • ТІТОВ ФЕДІР ІВАНОВИЧ
 • УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО У КИЄВІ (1906)
 • ЗАВІТНЕВИЧ ВОЛОДИМИР ЗЕНОНОВИЧ
 • ЗОЛОТІ ВОРОТА В КИЄВІ

 • Пов'язані терміни:
 • БІЛЯШІВСЬКИЙ МИКОЛА ФЕДОТОВИЧ
 • ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ ЛЕОНІД ПАВЛОВИЧ
 • ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКИЙ МИТРОФАН ВІКТОРОВИЧ
 • ЕРНСТ ФЕДІР ЛЮДВІҐОВИЧ
 • ІКОННИКОВ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
 • КАМАНІН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
 • КУЛАКОВСЬКИЙ ЮЛІАН АНДРІЙОВИЧ
 • КУРІННИЙ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
 • КИЇВСЬКИЙ ВІДДІЛ ІМПЕРАТОРСЬКОГО РОСІЙСЬКОГО ВОЄННО-ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА
 • ОХОРОНА ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
 • ПАВЛУЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ
 • ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА
 • ПРАХОВ АДРІАН ВІКТОРОВИЧ
 • СТОРОЖЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ТИТОВ ФЕДІР ІВАНОВИЧ
 • ЗАВІТНЕВИЧ ВОЛОДИМИР ЗЕНОНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)