ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО СТАРОЖИТНОСТЕЙ І МИСТЕЦТВ

  Бібліографічне посилання: Федорова Л.Д. КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО СТАРОЖИТНОСТЕЙ І МИСТЕЦТВ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kyivske_tov_tvo_starozhytnostey (останній перегляд: 24.03.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО СТАРОЖИТНОСТЕЙ І МИСТЕЦТВ

КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО СТАРОЖИТНОСТЕЙ І МИСТЕЦТВ. Утворене у квіт. 1897 на основі Т-ва заохочення мист-в і к-ту та комісії із заснування міськ. музею при Київ., Подільському та Волин. ген.-губернаторові. Ставило за мету збирання пам'яток старовини і мист-ва України, заснування нац. музею, здійснення на базі його колекцій наук., культ.-просвітницької діяльності. У складі т-ва впродовж його існування працювало бл. 150 чл. Серед них – учені, педагоги, краєзнавці, музейні працівники: В.Антонович, М.Біляшівський, К.Болсуновський, М.Василенко, С.Голубєв, В.Данилевич, Л.Добровольський, Д.Дорошенко, В.Іконников, І.Каманін, І.Линниченко, А.Лобода, В.Ляскоронський, О.Левицький, І.Огієнко, Г.Павлуцький, В.Перетц, М.Петров, Н.Полонська-Василенко, Ф.Титов, В.Хвойка, Д.Щербаківський, В.Щербина, архітектори В.Ніколаєв, Г.Шлейфер, видавець В.Кульженко, підприємці й меценати В.Симиренко, родини Бродських, Гудимів-Левковичів, Терещенків та багато ін. До 1902 правління т-ва очолювала графиня М.Мусіна-Пушкіна, 1902–17 – колекціонер, меценат Б.Ханенко (див. Ханенки Богдан і Варвара; 1909 правління замінено к-том). 1917 почесними чл. к-ту було обрано М.Грушевського і О.Новицького. Т-во та його розпорядчі органи вирішували фінансові справи, питання поповнення музейного зібр., влаштування виставок, організувало конкурс на кращий проект будівлі музею (споруджений 1899, того ж року з нагоди 11-го Археол. з'їзду в Києві (див. Археологічні з'їзди) відкрило першу експозицію Музею старожитностей і мист-в, від 1904 – Київський художньо-промисловий і науковий музей). У лют. 1912 рішенням к-ту створено комісію від. "Старий Київ", яка багато зробила для збирання й дослідження джерел з історії Києва, відкриття та поповнення відповідного розділу експозиції музею, розробляння нових форм і напрямів краєзнавчої діяльності. Головами комісії були В.Данилевич (до груд. 1913) і В.Іконников, незмінним секретарем – Д.Щербаківський. Після саморозпуску т-ва в серп. 1918 його майно та музей, згідно зі статутом, перейшли у власність Української Держави.

Дж.: ДАК, ф. 304, оп. 1, спр. 1, 26, 27; Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського Національної академії наук України, ф. 241, спр. 4–12; Науковий архів Національного художнього музею України, оп. 1, спр. 39; Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України, ф. 648, оп. 1, спр. 1, 4, 19; Центральний державний історичний архів України в м. Києві, ф. 442, оп. 638, спр. 456; Оп. 658, спр. 1.

дата публікації: 2007 р.

Література:
 1. Устав Киевского общества древностей и искусств. К., 1903
 2. Біляшівський М. Наші національні скарби. К., 1918.

Посилання:
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • АРХЕОЛОГІЧНІ З'ЇЗДИ
 • БІЛЯШІВСЬКИЙ МИКОЛА ФЕДОТОВИЧ
 • БОЛСУНОВСЬКИЙ КАРЛ ВАСИЛЬОВИЧ
 • БРОДСЬКІ
 • ДАНИЛЕВИЧ ВАСИЛЬ ЮХИМОВИЧ
 • ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ ЛЕОНІД ПАВЛОВИЧ
 • ДОРОШЕНКО ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ГОЛУБЄВ СТЕПАН ТИМОФІЙОВИЧ
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ГУДИМИ-ЛЕВКОВИЧІ
 • ІКОННИКОВ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
 • КАМАНІН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
 • ХАНЕНКИ БОГДАН І ВАРВАРА
 • ХВОЙКА ВІКЕНТІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
 • КУЛЬЖЕНКО ВАСИЛЬ СТЕФАНОВИЧ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ І НАУКОВИЙ МУЗЕЙ
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ОРЕСТ ІВАНОВИЧ
 • ЛИННИЧЕНКО ІВАН АНДРІЙОВИЧ
 • ЛОБОДА АНДРІЙ МИТРОФАНОВИЧ
 • ЛЯСКОРОНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • НІКОЛАЄВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
 • НОВИЦЬКИЙ ОЛЕКСА ПЕТРОВИЧ
 • ОГІЄНКО ІВАН ІВАНОВИЧ
 • ПАВЛУЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ
 • ПЕРЕТЦ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
 • ПЕТРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА
 • ЩЕРБАКІВСЬКИЙ ДАНИЛО МИХАЙЛОВИЧ
 • ЩЕРБИНА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 • ШЛЕЙФЕР Г.
 • СИМИРЕНКО ВОЛОДИМИР ЛЕВКОВИЧ
 • ТЕРЕЩЕНКИ
 • ТІТОВ ФЕДІР ІВАНОВИЧ
 • УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
 • ВАСИЛЕНКО МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ГАМЧЕНКО СЕРГІЙ СВИРИДОВИЧ
 • ХАНЕНКИ БОГДАН І ВАРВАРА
 • ХВОЙКА ВІКЕНТІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ СТАРОВИНИ ТА МИСТЕЦТВА
 • КИЇВСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ І НАУКОВИЙ МУЗЕЙ
 • МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА
 • МУЗЕЙНА СПРАВА В УКРАЇНІ
 • МИХАЛЬЧУК КОСТЯНТИН ПЕТРОВИЧ
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 • НІКОЛАЄВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
 • ОХОРОНА ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
 • СІЦІНСЬКИЙ ЮХИМ ЙОСИПОВИЧ
 • ТАРНОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ВАСНЕЦОВ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)