ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КИЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС

  Бібліографічне посилання: Франчук В.Ю. КИЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kyivsky_litopys (останній перегляд: 22.11.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КИЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС

КИЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС – більша за обсягом частина рукописного збірника, відомого як Іпатіївський літопис, що міститься між "Повістю временних літ" і Галицько-Волинським літописом і охоплює події від 1117 до 1198. Рукописна книга, в якій зберігся цей текст, належить до поч. 15 ст. (ймовірно, до 1425). Відомі пізніші списки – Хлєбниковський (16 ст.), список Марка Бандура (1631), Єрмолаєвський (кін. 17 – поч. 18 ст.), Погодинський (17 ст.), Краківський (кін. 18 ст.). Є думка, що повніший втрачений список К.л. відображений в "Истории Российской" В.Татіщева. За своїм походженням К.л. є зведенням окремих пам'яток писемності, об'єднаних, як установлено, ігуменом Видубицького Свято-Михайлівського монастиря в Києві Мойсеєм наприкінці 12 ст. Його стилістичну і жанрову неоднорідність зазначали чимало дослідників (К.Бестужев-Рюмін, М.Сухомлинов, О.Шахматов, М.Приселков, А.Насонов, В.Адріанова-Перетц, І.Єрьомін, Д.Лихачов, Б.Рибаков, О.Зимін, А.Кузьмін). У наук. літ. прийнято вважати, що в створенні пам'ятки, крім Мойсея, брали участь такі літописці і редактори: Полікарп, Петро Бориславич, Кузьма Киянин, Галичанин, літописець вел. кн. київ. Святослава Всеволодича (ім'я невід.), кілька владимиро-суздальських авторів. Зведенню 1198 передували: 1) зведення Полікарпа (1170), в яке увійшли літопис укладача та фрагменти літописання кн. Юрія Долгорукого, його синів Гліба Юрійовича і Андрія Боголюбського; 2) записи Петра Бориславича, доведені до 1168. У Київ. літописне зведення ці тексти, ймовірно, були включені безпосередньо його укладачем ігуменом Мойсеєм; 3) зведення 1179 створювалося при дворі вел. кн. київ. Святослава Всеволодича. У його складі виділяються записи, зроблені літописцем великого князя, і матеріали, присвячені владимиро-суздальським справам; 4) зведення 1190, укладене при дворі кн. Рюрика Ростиславича. Крім зведення 1179, до нього увійшли записи літописця вел. кн. київ. Святослава Всеволодича, які його продовжували, а також особисті замітки Петра Бориславича – укладача зведення, і його помічника Галичанина, який додав відомості про події в Галицькому князівстві. Літописне зведення 1190 було продовжене хронікою, складеною переважно Петром Бориславичем. Від 1197 її веде вже ігумен Мойсей, який і доповнює підготовлене ним зведення матеріалами щодо родини Ростиславичів – потомків князя Ростислава Мстиславича.

Видання: Полное собрание русских летописей, т. 2. Ипатиевская летопись. СПб., 1843; Полное собрание русских летописей, т. 2. Ипатьевская летопись. СПб., 1908 (перевид.: М., 1962; М., 1998).

дата публікації: 2007 р.

Література:
 1. Бестужев-Рюмин К.Н. О составе русских летописей до конца ХIV века. СПб., 1868
 2. Шахматов А.А. Киевский летописный свод ХII века. Со вступительной статьей Н.Ф. Лаврова. В кн.: Шахматов А.А. 1864–1920. Сборник статей и материалов. М.–Л., 1947
 3. Еремин И.П. Киевская летопись как памятник литературы. "Труды Отдела древнерусской литературы. Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР", 1949, т. 7
 4. Рыбаков Б.А. Русские летописцы и автор "Слова о полку Игореве". М., 1972
 5. Франчук В.Ю. Киевская летопись. Состав и источники в лингвистическом освещении. К., 1986.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АДРІАНОВА-ПЕРЕТЦ ВАРВАРА ПАВЛІВНА
 • АНДРІЙ БОГОЛЮБСЬКИЙ
 • ГАЛИЦЬКЕ КНЯЗІВСТВО
 • ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛІТОПИС
 • ІПАТІЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС
 • ЛИХАЧОВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ
 • МОІСЕЙ ВИДУБИЦЬКИЙ
 • ПЕТРО БОРИСЛАВИЧ
 • ПОВІСТЬ ВРЕМЕННИХ ЛІТ
 • ПРИСЕЛКОВ МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ
 • РЮРИК РОСТИСЛАВИЧ, РЮРИК-ВАСИЛІЙ РОСТИСЛАВИЧ
 • РОСТИСЛАВ МСТИСЛАВИЧ
 • РИБАКОВ БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ШАХМАТОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • СВЯТОСЛАВ ВСЕВОЛОДИЧ
 • ТАТИЩЕВ ВАСИЛЬ МИКИТОВИЧ
 • ВИДУБИЦЬКИЙ СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКІЇ МОНАСТИР У КИЄВІ
 • ЮРІЙ ДОЛГОРУКИЙ, ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ДОЛГОРУКИЙ
 • ЗИМІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • БЕРЛАДНИКИ
 • БОЛОХОВ
 • БОЛОХОВСЬКА ЗЕМЛЯ
 • БУРУНДАЙ, БУРОНДАЙ
 • ГАЛИЦЬКІ ПОВСТАННЯ (1145, 1170, 1189)
 • ГЕЗА II
 • ГНОЙНИЦЯ
 • ІПАТІЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС
 • КАМЕНЕЦЬ ВОЛИНСЬКИЙ
 • КЛОБУКИ ЧОРНІ, ЧОРНІ КЛОБУКИ
 • КОРЧЕСЬК
 • КОРМЛІННЯ
 • КОРСУНЬ, КОРСУНЬ КИЇВСЬКИЙ
 • КОВУЇ
 • КУЧЕЛМИН
 • КУЗЬМА КИЯНИН
 • КИРИЛИЧНА УКРАЇНСЬКА РУКОПИСНА ПИСЕМНІСТЬ 11–17 СТ.
 • МОІСЕЙ ВИДУБИЦЬКИЙ
 • МОЗГАВА БИТВА
 • МИКУЛИНЦІ
 • ОЛЕГ ЯРОСЛАВИЧ
 • ПЕЧЕРСЬКІ ЛІТОПИСНІ ЗВОДИ
 • ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ
 • ПОВІСТЬ ВРЕМЕННИХ ЛІТ
 • РЮРИК РОСТИСЛАВИЧ, РЮРИК-ВАСИЛІЙ РОСТИСЛАВИЧ
 • САНОК
 • САПОГИНЬ (ДАВНЬОРУСЬКЕ МІСТО)
 • СЕДНІВ, СМТ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • ТОЛОЧКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ
 • ТИХОМЕЛЬ
 • ТИСМЯНИЦА, ПОСЕЛЕННЯ
 • УСТИЛУГ, МІСТО ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛ.
 • ВАРЯГИ
 • ВАСИЛЬКО РОСТИСЛАВИЧ
 • ВОЛОДИМИР МСТИСЛАВИЧ
 • ВОЛОДИМИРКО ВОЛОДАРЕВИЧ
 • ВЩИЖ
 • ВСЕВОЛОД ЮРІЙОВИЧ ВЕЛИКЕ ГНІЗДО
 • ВИДУБИЦЬКИЙ СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКІЇ МОНАСТИР У КИЄВІ
 • ЯРОСЛАВ МІСТО
 • ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)