ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КИЇВСЬКИЙ ВОЄННО-ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ

  Бібліографічне посилання: Федорова Л.Д. КИЇВСЬКИЙ ВОЄННО-ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kyivsky_voenno_ist_muzey (останній перегляд: 15.12.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КИЇВСЬКИЙ ВОЄННО-ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ

КИЇВСЬКИЙ ВОЄННО-ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ. Відкрився 28 груд. 1910 у перебудованому підвальному приміщенні Київського художньо-промислового і наукового музею (сучасна вул. М.Грушевського, 6). Ств. Київським відділом Імператорського Російського воєнно-історичного товариства, перебував у віданні його музейної комісії, яку очолював нач. штабу Київського військового округу (КВО) ген.-лейтенант В.Драгомиров. Зібрання музею складалося з колекцій зброї, озброєння, обмундирування, форменого одягу, нагород, знаків, прапорів, регалій, нумізматики, портретів військових, меморіальних комплексів, живопису й малюнків, відповідних профілеві музею, тощо. За тематикою збірки й експозиція музею були поділені на 13 розділів, які висвітлювали історію військ. і воєнної справи на тер. України від раннього періоду кам'яного віку – палеоліту до часів діяльності КВО і самого т-ва. Спец. розділи було присвячено княжій, польс.-литов., козац.-гетьман. добі. Хранитель музею – полк. С.Крейтон, ад'ютант Київ., Подільського і Волин. генерал-губернатора. Значну роль у створенні й розбудові музею відіграли Б.Адамович, О.Бобринський, С.Бодилевський, К.Болсуновський, В.Завитневич, В.Іконников, Ю.Кулаковський, В.Ляскоронський, Д.Меньшов, С.Могилевцев, Б.Стеллецький, Ф.Трепов, Б.Ханенко, В.Хвойка, Й.Хойновський та ін. військ., громад. діячі, вчені, меценати, діячі к-ри. У квіт. 1917 – черв. 1918 збірки музею містилися в Маріїнському палаці, звідки їх було викинуто просто неба, де частина колекції загинула або була розкрадена, рештки перенесено до Генштабу, але відновлення діяльності музею не відбулося.

Дж.: Центральний державний історичний архів України в м. Києві, ф. 1196, оп. 1, спр. 8, 52–61, 142, 189.

дата публікації: 2007 р.

Література:
 1. Климова К.І. Злигодні "умундированої" Кліо. "Старожитності", 1995, ч. 3–4
 2. Її ж. Воєнно-музейна справа в Україні на початку 20 ст. (До проблеми розробки концепції Київського воєнно-історичного музею). В кн.: Музей на рубежі епох: минуле, сьогодення, перспективи. Матеріали ювілейної міжнародної науково-практичної конференції. К., 1999
 3. Федорова Л. Київське воєнно-історичне товариство в пам'яткоохоронному і краєзнавчому русі Наддніпрянської України початку 20 ст. К., 2005.

Посилання:
 • БОБРИНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • БОЛСУНОВСЬКИЙ КАРЛ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ІКОННИКОВ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
 • ХАНЕНКИ БОГДАН І ВАРВАРА
 • ХВОЙКА ВІКЕНТІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
 • КУЛАКОВСЬКИЙ ЮЛІАН АНДРІЙОВИЧ
 • КИЇВСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ І НАУКОВИЙ МУЗЕЙ
 • КИЇВСЬКИЙ ВІДДІЛ ІМПЕРАТОРСЬКОГО РОСІЙСЬКОГО ВОЄННО-ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА
 • КИЇВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОКРУГ
 • ЛЯСКОРОНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • ПАЛЕОЛІТ
 • ЗАВІТНЕВИЧ ВОЛОДИМИР ЗЕНОНОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • КИЇВСЬКИЙ ВІДДІЛ ІМПЕРАТОРСЬКОГО РОСІЙСЬКОГО ВОЄННО-ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА
 • МУЗЕЙНА СПРАВА В УКРАЇНІ
 • ОБІДНИЙ МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ
 • РОСІЙСЬКЕ ВОЄННО-ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)