ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА СТАТУТ

  Бібліографічне посилання: Симоненко Р.Г. КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА СТАТУТ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kyrylo_mefodiivskogo_tov_statut (останній перегляд: 19.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА СТАТУТ

КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА СТАТУТ – один з осн. документів Кирило-Мефодіївського товариства. Його автор – М.Костомаров, співавтори – М.Гулак і В.Білозерський. Складається з двох частин, перша має назву "Головні ідеї", друга – "Головні правила Товариства". У 1-й частині викладено основні політ. ідеї т-ва. Попри відсутність у ній чіткого формулювання про створення слов'ян. федерації, саме про неї йдеться в 6 її пунктах, там мовиться про: 1) "духовне й політичне з'єднання слов'ян"; 2) "власну самостійність" кожного слов'ян. "племені"; 3) нар. правління й рівність громадян; 4) спільні християн. основи правління, законодавства, права власності й освіти; 5) освіченість і чисту моральність як умову участі у владі; 6) заг. слов'ян. собор з представників усіх "племен".

Друга частина більш детально розроблена і присвячена засадам діяльності самої таємної орг-ції. У ній ідеться про те, що: 1) метою т-ва є поширення ідей т-ва "шляхом виховання юнацтва", пропаганди й залучення до своїх лав нових чл.; у зв'язку з цим покровителями т-ва було обрано просвітителів слов'ян – святих Кирила і Мефодія (див. Кирило та Мефодій) і відповідну емблематику; 2) умовою вступу до т-ва є готовність віддати задля його цілей духовні здібності й майно; під жодними тортурами "не видати нікого з членів, своїх братів"; 3) т-во допомагає сім'ї свого переслідуваного чл.; 4) право чл. т-ва (очевидно, зважаючи на конспіративний характер діяльності т-ва) залучати нових побратимів, не повідомляючи імен ін. членів; 5) до т-ва приймаються "слов'яни всіх племен і усіх звань"; 6) у т-ві запроваджувалася цілковита рівність; 7) зважаючи на існування у слов'ян. світі різних християн. конфесій, т-во мало на меті викорінення "будь-якої племінної та релігійної ворожості" й пропаганду ідеї "можливості примирення розходжень у християнських церквах"; 8) програмна вимога т-ва – "викорінення рабства та будь-якого приниження низших класів" – вона стосувалася найбільш соціально та національно пригнічуваних верств слов'ян. народів; 9) т-во і кожний його чл. керуються євангельськими принципами, відкидаючи "правило… ціль освячує засіб"; 10) окремі члени або група чл. т-ва наділялися правом проводити власні зібрання й виробляти часткові правила для своїх дій, які б "не суперечили головним ідеям і правилам Товариства". Останній, 11 пункт статуту містив категоричну заборону розголошення відомостей про існування т-ва та його склад.

В.Білозерський написав "Пояснення до Статуту".

дата публікації: 2007 р.

Література:
 1. Зайончковский П.А. Кирилло-Мефодиевское общество. М., 1959
 2. Кирило-Мефодіївське Товариство, т. 1. К., 1990
 3. Костомаров Н.И. Исторические произведения. Автобиография. К., 1990.

Посилання:
 • БІЛОЗЕРСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
 • ГУЛАК МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО, УКРАЇНО-СЛОВ'ЯНСЬКЕ ТОВАРИСТВО, КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ БРАТСТВО
 • КИРИЛО ТА МЕФОДІЙ
 • ВЛАДА

 • Пов'язані терміни:
 • БАГАЛІЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • БАРВІНОК ГАННА
 • БІЛОЗЕРСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО, УКРАЇНО-СЛОВ'ЯНСЬКЕ ТОВАРИСТВО, КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ БРАТСТВО
 • НАРОДНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В ІСТОРІОГРАФІЇ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)