ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЛАЗАРЕВСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРIВНА

  Бібліографічне посилання: Білокінь С.І. ЛАЗАРЕВСЬКА Катерина Олександрiвна [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Lazarevska_K_O (останній перегляд: 16.12.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

ЛАЗАРЕВСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРIВНА

ЛАЗАРЕВСЬКА Катерина Олександрiвна (20.08.1879–16.09.1939) – археограф, палеограф. Молодша дочка О.Лазаревського від його другого шлюбу – з Ганною Миколаївною Шрамченко. Сестра Б.Лазаревського та Г.Лазаревського. Одержала домашню освіту. Закінчила київ. жін. приватну г-зію А.Бейтель (1898). Навч. 1901–04 у Київ. худож. уч-щі. У свого батька пройшла добру школу роботи з давніми документами. З часом стала фахiвцем у галузi палеографiї 17–18 ст. Авторка низки джерельних праць з iсторiї цехiв та шевченкознавства. Від 1919 працювала в Постiйнiй комiсiї ВУАН для складання iсторично-геогр. словника укр. землi, Комiсiї ВУАН Лiвобережжя та Слобожанщини, Археогр. комiсiї ВУАН та Постiйнiй комiсiї ВУАН для складання iстор. словника укр. мови.

Пiдготувала 2-й том "Українського археографiчного збiрника" (1927; присвячений О.Лазаревському та iсторiї роду Лазаревських). 8 лютого 1927 обрана дійсним членом Істор. секції ВУАН. (разом з В.Юркевичем).

Після смерті 1928 М.Грiнченко була виконавицею її духівниці.

Як заст. секретаря археогр. комiсiї ВУАН підписала проект угоди про соціалістичне змагання мiж комісією, в якій працювала, та археогр. комісією АН СРСР, що був розкритикований.

Згодом зазнала цькування з боку парт. начальства та режимних авторiв. Зокрема, у спогадах Н.Полонської-Василенко про засідання комісії ЦКК–РСІ з чистки апарату ВУАН, що відбулося 6 серпня 1930 і на якому головував член Центр. контрольної комісії КП(б)У, колишній чекіст і суд. працівник М.Наваловський, є такі рядки: "Тяжко уявити собi той глум, який виявила комiсiя для “чистки” у вiдношеннi до цiєї всiма шанованої жiнки. На питання, якого вона походження i хто її батько, вона вiдповiла: iсторик, дослiдник... Її брутально обiрвали: нам, мовляв, не цiкаво, що вiн писав, не цiкаво, що робить вона сама. Нам треба знати, як вiн визискував своїх крiпакiв, якi мав прибутки з маєтку i т. д." Комісія звинуватила Л. у тому, що її "батько був членом судової палати в Києві, мав маєток на Конотопщині – 200 дес[ятин] землі. Брат в еміграції".

У лютому–листопаді 1934 займала посаду молодшого наук. співробітника Історично-археографічного інституту ВУАН. У листопаді цього ж року була звiльнена з роботи у ВУАН (нині Національна академія наук України). Від 1936 працювала в рукописному вiдділі Всенар. б-ки України (нині Бібліотека національна України імені В.І. Вернадського).

Жила разом з матір'ю (за адресою: вул. Обсерваторна, 19, помешкання 3), не була одруженою. У середовищi старої, нерад. укр. iнтелiгенцiї користувалася великим авторитетом.

У різні роки упорядкувала "Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку" ("Український архів", т. 1. К., 1929), "Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку" ("Український архів", т. 4. К., 1931), брала участь (разом з Є.Тимченком, Е.Волошиним та Г.Петренком) у підготовці "Iсторичного словника українського язика" (т. 1: А–Ж, зошити 1–2. Х.–К., 1930–32), "Опису Новгород-Сiверського намiсництва" (1931), "Цехової книги бондарiв, стельмахiв, колодiїв, столярiв мiста Кам'янця-Подiльського вiд 1601 до 1803 р." (1932). Разом з С.Шамраєм уклала іменний та географічний покажчики до обох частин 9-го тому "Історії України-Руси" М.Грушевського (1931). Чимало її пізніших праць не вийшли у світ.

П. у м. Київ. Похована на Байковому цвинтарі.

дата публікації: 2009 р.

Література:
 1. Перший пiврiк iснування Української Академiї наук у Києвi та начерк її працi до кiнця 1919 року. К., 1919
 2. Шмаргонь О. До чистки парторганiзацiї ВУАН. "Пролетарська правда", 1933, 8 червня
 3. Кравченко I. Фашистськi концепцiї Грушевського i його школи в українськiй iсторiографiї. "Записки Iсторико-археографiчного iнституту", 1934, № 1
 4. Останнi роки життя Марiї Миколаївни Грiнченкової. "Нашi днi" (Львiв), 1943, липень, ч. 7
 5. Полонська-Василенко Н. Історична наука в Українi за совєтської доби та доля iсторикiв. "ЗНТШ", 1962, т. 173
 6. Історія Національної Академії наук України: Документи і матеріали 1918–1923, т. 1. К., 1993
 7. Білокінь С. Раритети української бібліографії у збірках Олександра Лазаревського та Михайла Хмирова. "Київська старовина", 1998, № 4
 8. Історія Національної академії наук України. 1924–1928: Документи і матеріали. К., 1998
 9. Історія Національної Академії наук України, 1929–1933: Документи і матеріали. К., 1998
 10. Лазаревский А.А. Pro domo sua: Про мой дом. Семейная хроника (XVII–XX вв.). СПб., 1998
 11. Білокінь С. Лазаревська К.О. В кн.: Довідник з історії України. К., 2001
 12. Юркова О.В. Лазаревська К.О. В кн..: Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник, вип. 2, ч. 1. К.–Львів, 2003
 13. Інститут рукопису НБУВ. І. 68504
 14. ДАмК, ф. 93, оп. 1, № 116, арк. 2, 4 зв.
 15. Центральний державний архiв-музей лiтератури та мистецтва України, ф. 113, оп. 1. 36, арк. 23 зв.

Посилання:
 • БАЙКОВИЙ ЦВИНТАР
 • БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНА ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
 • ГРІНЧЕНКО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ІСТОРИЧНО-АРХЕОГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ ВУАН
 • ЛАЗАРЕВСЬКІ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ГЛІБ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • ПАЛЕОГРАФІЯ
 • ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА
 • ШАМРАЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
 • СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ
 • ЦЕХИ
 • ТИМЧЕНКО ЄВГЕН КОСТЯНТИНОВИЧ
 • УКРАЇНСЬКИЙ АРХЕОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК (1926-1930)
 • ЮРКЕВИЧ ВІКТОР ДМИТРОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АРХЕОГРАФІЧНІ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
 • ІСТОРИЧНО-АРХЕОГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ ВУАН
 • ЛАЗАРЕВСЬКІ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ГЛІБ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ІСТОРИЧНО-ГЕОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)