ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЛЕВИЦЬКИЙ-НІС ГРИГОРІЙ КИРИЛОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Ковпаненко Н.Г. ЛЕВИЦЬКИЙ-НІС Григорій Кирилович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Levitsky_Nis_G_K (останній перегляд: 17.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

ЛЕВИЦЬКИЙ-НІС ГРИГОРІЙ КИРИЛОВИЧ

ЛЕВИЦЬКИЙ-НІС Григорій Кирилович (бл. 1697–19(08).05.1769) – гравер, представник бароко, з його творчістю пов'язані найвищі здобутки укр. естампа 18 ст. Батько Д.Левицького. Н. в с. Маячка (нині село Новосанжарського р-ну Полтав. обл.) в сім'ї священика. Походив зі старовинного козац. роду Носів. Перші мистецькі навички отримав у рідному селі, 1709 надовго залишив свою малу батьківщину. Навч., імовірно, у Київ. академії (див. Києво-Могилянська академія), удосконалював майстерність гравера у Вроцлаві (нині місто в Польщі). Серед його творів вроцлавського періоду (більшість з них загинула під час Другої світової війни) – книжкові гравюри, зображення архіт. пам'яток Силезії (істор. слов'ян. область у верхній і середній течії р. Одер), портрети істор. діячів, місц. жителів (портрет Адама Квазіуса, 1729). Від поч. 1730-х рр. його діяльність була пов'язана з Київ. академією та Києво-Печерською друкарнею. Бл. 1741 став священиком церкви в рідному селі, але продовжував жити і працювати в Києві. Із 40 відомих мідьоритів, створених ним в Україні, – 17 станкових, решта – книжкові ілюстрації.

У своїй творчості намагався переосмислити традиційні сюжети. Панегіричні гравюри, виконані ним на честь лаврських архімандритів Романа (Копи; не пізніше 1736) та Іларіона (Негребецького; 1738) і митрополита Київського Рафаїла (Заборовського), позначені декоративною пишністю, монументальністю, героїзацією образів й оцінюються нині як вищі досягнення в галузі цього жанру.

1737 оздобив гравюрами кишенькові лаврські вид. "Євангеліє" й "Діяння та послання святих апостолів". Виконав цикл гравюр до книги префекта Київ. академії Мануїла (Козачинського) "Філософія Арістотелева" на честь О.Г.Розумовського (1745, Львів), великі аркушеві гравюри до "Апостола" (1752, 1757).

Сприяв жанровому збагаченню укр. гравюри – розвитку портрета, побутового, істор. та пейзажного жанрів. Займався літ. діяльністю, написав, зокрема, передмову до видання "Євангелія" 1737. Виготовив першу (з відомих нині в Україні) театральну афішу.

П. у с. Маячка.

дата публікації: 2009 р.

Література:
 1. Ровинский Д.А. Подробный словарь русских граверов ХVI–XIХ вв. СПб., 1895
 2. Ладыженко К. [ Широцкий К.В. ] Жизнь и деятельность Григория Кирилловича Левицкого. "Искусство в Южной России", 1914, № 5–6
 3. Модзалевський В. До біографії українського штихаря Григорія Левицького. В кн.: Збірник секції мистецтв Українського наукового товариства, вип. 1. К., 1921
 4. Попов П.М. Матеріали до словника українських граверів. К., 1926
 5. Його ж. Матеріали до словника українських граверів: Додаток 1. К., 1927
 6. Січинський В. Григорій Левицький. Львів, 1937
 7. Турченко Ю.Я. Український естамп. К., 1964
 8. Історія українського мистецтва, т. 3. К., 1968
 9. Фоменко В.М. Каталог ілюстрацій Г.К. Левицького (близько 1697 – 1769) до українських видань (До 200-річчя з дня смерті). В кн.: Українське мистецтвознавство, вип. 3. К., 1969
 10. Його ж. Григорій Левицький і українська гравюра. К., 1976
 11. Білецький П.О. Українське мистецтво другої половини ХVII–ХVIII століть. К., 1981
 12. Степовик Д.В. Українська графіка ХVI–ХVIII століть. Еволюція образної системи. К., 1982
 13. Логвин Г.Н. З глибин: Гравюри українських стародруків XVI–XVIII ст. К., 1990.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • БАРОКО
 • ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939–1945
 • КОЗАЧИНСЬКИЙ МАНУЇЛ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ (КМА), КИЇВСЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА, КИЇВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ, КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ, КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ
 • КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ДРУКАРНЯ
 • КИЇВ
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ
 • РОЗУМОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ
 • ЗАБОРОВСЬКИЙ РАФАЇЛ

 • Пов'язані терміни:
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ОРЕСТ ІВАНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)