ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЛІБЕРОВ ПЕТРО ДМИТРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Юренко С.П. ЛІБЕРОВ Петро Дмитрович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Liberov_P_D (останній перегляд: 16.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

ЛІБЕРОВ ПЕТРО ДМИТРОВИЧ

ЛІБЕРОВ Петро Дмитрович (27 (14).01.1904–1977) – археолог-скіфолог. Н. в с. Труфаногори Пінезького пов. Архангельської губ. Закінчив істор. ф-т Моск. ін-ту історії, філософії і літ. наук (1939), навч. там в аспірантурі під кер-вом проф. Б.Гракова. Від початку окупації вермахтом зх. регіонів СРСР (див. Друга світова війна) – у Червоній армії (див. Радянська армія). Після демобілізації (1946) навч. в аспірантурі Ін-ту історії матеріальної к-ри АН СРСР. 1948 захистив канд. дис. на тему: "Скіфські кургани Київщини" і відтоді й до кінця життя працював в Ін-ті археології АН СРСР: наук. співробітником, завідуючим лабораторією камеральної обробки, заст. директора ін-ту (з 1960). Досліджував к-ри епохи раннього залізного віку в Подніпров'ї та Подонні. Провів обстеження і розкопки багатьох пам'яток скіф. часу в Україні та Подонні, зокрема низки курганів у бас. Сіверського Дінця (прит. Дону) і відомих Мастюгінських курганів на Середньому Доні. Обґрунтував хронологію і періодизацію пам'яток Подніпров'я скіф. часу (див. Скіфи) з рубежу 8–7 ст. по 3 ст. до н. е., дав найбільш повну характеристику всіх складових скіфської к-ри, розкрив процес асиміляції скіф. елементами місц. к-ри. Наголошував, що переважання скіф. к-ри над місцевою фіксується лише з межі 5–4 ст. до н. е. Надавав великої ваги вивченню госп. засад давніх сусп-в.

П. у м. Москва.

дата публікації: 2009 р.

Праці:
 1. Скифские курганы Киевщины. В кн.: Краткие сообщения Института истории материальной культуры, вып. 30. Л., 1949
 2. К истории земледелия у скифских племен Поднепровья эпохи раннего железа в VII–II вв. до н. э. М., 1952
 3. К истории скотоводства и охоты на территории Северного Причерноморья в эпоху раннего железа. "Материалы и исследования по археологии СССР", 1960, № 53
 4. Памятники скифского времени бассейна Северского Донца. Там само, 1962, № 113
 5. Проблема будинов и гелонов в свете новых археологических данных. Там само, 1969, № 151.
Література:
 1. Крупнов Е.И. К 60-летию Петра Дмитриевича Либерова. "Советская археология", 1964, № 2
 2. Мезенцева Г. Дослідники археології України. Чернігів, 1997.

Посилання:
 • ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939–1945
 • КУРГАН, НАДМОГИЛЬНИЙ ПАГОРБ
 • МОСКВА
 • РАДЯНСЬКА АРМІЯ
 • СКІФИ
 • ВЕРМАХТ
 • ЗАЛІЗНИЙ ВІК


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)