ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЛІТОПИСЕЦЬ АБО ХРОНІЧКА ЙОАХИМА ЄРЛИЧА

  Бібліографічне посилання: Мицик Ю.А. ЛІТОПИСЕЦЬ АБО ХРОНІЧКА ЙОАХИМА ЄРЛИЧА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Litopisets_Khronichka_Yoakhima_Erlicha (останній перегляд: 18.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

ЛІТОПИСЕЦЬ АБО ХРОНІЧКА ЙОАХИМА ЄРЛИЧА

"ЛІТОПИСЕЦЬ АБО ХРОНІЧКА" ЙОАХИМА ЄРЛИЧА – історико-мемуарний твір правосл. шляхтича Якима (Йоахима) Єрлича (1598–1674). Пам'ятка створена 1648–73, складається з 2-х частин. Її оригінал-автограф у 19 ст. зберігався в зібр. польс. історика Я.-Б.Альбертранді, звідти потрапив до відділу рукописів Б-ки Красинських у Варшаві, під час окупації Польщі 1939–44 (див. Друга світова війна) загинув. Свого часу було видрукувано 2-гу частину рукопису та незначні фрагменти першої. 1910–18 О.Левицький підготував пам'ятку до видання, частину її було опубліковано в окремому томі "Южнорусских летописей", але майже весь тираж під час громадянської війни в Україні 1917–1921 був знищений. Єдиний вцілілий примірник даного видання зберігається в архіві Інституту історії України НАН України.

У 1-й частині літопису подано стислий нарис історії (насамперед європейської) "від створення світу". Її гол. джерелами слугували польс. хроніки 16 – поч. 17 ст. М. та Й. Бєльських, О.Гваньїні, М.Стрийковського. У 2-й частині викладалася історія роду Єрличей, а також політ. історія Речі Посполитої та України в 1620-х – на поч. 1670-х рр. При її написанні використано широке коло джерел: мирні договори (Білоцерківський договір 1651, Гадяцький договір 1658, Підгаєцький договір України з Польщею 1667, Бучацький мирний договір 1672), дипломатична кореспонденція, у т. ч. деякі листи від Війська Запорозького до короля Речі Посполитої Яна II Казимира Ваза, листування польс. воєначальників, документи з брацлавських земських книг, документи з фамільного архіву Єрличів, насамперед грамоти та універсали вел. князів литов. і польс. королів, літописці, анонімний щоденник Хотинської війни 1621, літературно-публіцистичні пам'ятки ("Лист Ісуса…", "Сон Пресвятої Богородиці", пасквілі проти короля Яна II Казимира Ваза), нар. думи, особисті враження та свідчення очевидців тощо. Чимало з цих джерел до нашого часу не збереглися.

Опис подій національно-визвольної війни 1648–58 (див. Національна революція 1648–1676) містить багато унікальних свідчень (напр. з листа чорнобильського протопопа) про Переяславську раду 1654 і негативну реакцію на неї з боку широких кіл укр. сусп-ва, про події у Києві 1648–49, учасником яких був сам Єрлич, про бої під Махнівкою (нині с. Комсомольське Козятинського р-ну Він. обл.) 1648, про Берестецьку битву 1651 та бої під Білою Церквою того ж року, про придушення нар. повстань в Україні та Білорусі наприкінці 1650-х – на поч. 1660-х рр. (див. також Громадянські війни в Україні другої половини 1650-х – першої половини 1660-х років, Дейнеків рух 1658–1665). Аналіз тексту пам'ятки засвідчує, що її автор, як і більшість представників панівного класу Речі Посполитої, вороже ставився до національно-визвол. боротьби укр. народу, однак, будучи православним (див. Православ'я), критично осмислював реліг. політику польс. уряду, засуджував протестантизм, негативно оцінював феод. анархію в Речі Посполитій і діяльність тих, хто ніс за це гол. провину (польс. королі Сигізмунд ІІІ Ваза, Ян II Казимир Ваза, королева Марія-Людвіка, коронні гетьмани М.Потоцький, М.Калиновський, а також О.Конецпольський, С.Лащ та ін.), протиставляв останнім А.Киселя.

Публікації: Latopisiec albo kroniczka Joachima Jerlicza z rękopisu wydał K.Wł.Wόjcicki, t. 1–2. Warszawa, 1853; Летопись Иоахима Ерлича. "Военно-исторический вестник" (К.), 1910, № 1–2; Історія України в документах і матеріалах, № 90, 105, 121. К., 1941.

дата публікації: 2009 р.

Література:
 1. Мыцык Ю.А. Записки иностранцев как источник по истории Освободительной войны украинского народа 1648–1654 гг. Днепропетровск, 1985; Мицик Ю.А. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVII ст. очима Єрлича. "Архіви України", 1995, № 4–6.

Посилання:
 • БЕРЕСТЕЦЬКА БИТВА 1651 Р.
 • БЄЛЬСЬКІ МАРТИН ТА ЙОГО СИН ЙОАХИМ І ЇХНЯ ПОЛЬСЬКА ХРОНІКА
 • БІЛА ЦЕРКВА
 • БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДОГОВІР 1651 Р.
 • БУЧАЦЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР 1672 Р.
 • ДЕЙНЕКІВ РУХ 1658–1665
 • ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939–1945
 • ДУМИ
 • ЄРЛИЧ ЯКИМ
 • ГАДЯЦЬКИЙ ДОГОВІР 1658
 • ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА В УКРАЇНІ 1917–1921
 • ГРОМАДЯНСЬКІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1650 – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1660-Х РОКІВ
 • ГВАНЬЇНІ ОЛЕКСАНДР ТА ЙОГО ХРОНІКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ САРМАТІЇ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • КАЛИНОВСЬКИЙ МАРТИН
 • ХОТИНСЬКА ВІЙНА 1621
 • КОНЕЦПОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
 • КИЇВ
 • КИСІЛЬ АДАМ ГРИГОРОВИЧ
 • ЛАЩ (ЛАЩ-ТУЧАПСЬКИЙ) САМУЇЛ
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ОРЕСТ ІВАНОВИЧ
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • ПЕРЕЯСЛАВСЬКА РАДА 1654
 • ПІДГАЄЦЬКИЙ ДОГОВІР УКРАЇНИ З ПОЛЬЩЕЮ 1667
 • ПОТОЦЬКИЙ МИКОЛА
 • ПРАВОСЛАВ'Я
 • ПРОТЕСТАНТИЗМ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • СТРИЙКОВСЬКИЙ МАЦЕЙ
 • СИГІЗМУНД ІІІ ВАЗА
 • ВАРШАВА
 • ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ
 • ЯН II КАЗИМИР ВАЗА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)