ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ

  Бібліографічне посилання: Гуржій О.І. ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, Лівобережжя [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Livoberezhna_Ukraїna (останній перегляд: 17.06.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ

ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, Лівобережжя – 1) загальноприйнятий історично-геогр. термін, який вживається, гол. чин., для означення укр. земель (у різні часи, проте, не однакових за заг. площею) на лівому березі Дніпра;

2) у серед. 17 ст. так називали ту частину Укр. козац. д-ви (див. Гетьманщина), яка 1654 на правах автономії ввійшла до складу Рос. д-ви й офіційно виділилася у своїх територіальних межах унаслідок Андрусівського договору (перемир'я) 1667. Охоплювала сучасні Чернігівську область, Полтавську область, зх. р-ни Сумської області, лівобереж. частини Київської області та Черкаської області, пн. регіон Дніпропетровської області. У політично-адм. відношенні до неї тяжів Київ з невеликою (до 3-х верст) навколишньою територією на Правобережжі. За Нового часу щодо Л.У. застосовували також назви: Малоросія, Малорос. край, а також Гетьманщина (напівофіційно). Після ліквідації царизмом гетьманату інституту (1764), автономного суспільно-політ. устрою (1781) і козац. полків (1783) Л.У. стала окремим краєм, який 1796 отримав статус однієї з губерній Російської імперії і був названий Малоросійською губернією. Губернія мала у своєму складі Київське намісництво (без Києва, який був адм. центром Київської губ.), Новгород-Сіверське намісництво та Чернігівське намісництво, а також Костянтиноградський, Кременчуцький і Полтавський повіти Катеринославського намісництва. 1802 Малорос. губ було ліквідовано. Натомість утворено Чернігівську губернію і Полтавську губернію.

дата публікації: 2009 р.

Література:
 1. Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця ХVII – початку ХVIII ст. К., 1959
 2. Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині ХVII ст. К., 1986
 3. Путро А.И. Левобережная Украина в составе Российского государства во второй половине ХVIII века: Некоторые вопросы социально-экономического и общественно-политического развития. К., 1988
 4. Горобець В.М. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої половини ХVII – першої чверті ХVIII ст. К., 1995
 5. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХVII – ХVIII ст.: кордони, населення, право. К., 1996
 6. Панашенко В.В. Полкове управління в Україні (середина ХVII – ХVIII ст.). К., 1997
 7. Мельник Л. Гетьманщина першої чверті ХVIII століття. К., 1997.

Посилання:
 • АНДРУСІВСЬКИЙ ДОГОВІР 1667
 • ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ЧЕРНІГІВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • ДНІПРО
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ГЕТЬМАНАТУ ІНСТИТУТ (1649–1764)
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • КИЇВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • МАЛОРОСІЯ, МАЛОРОСІЙСЬКИЙ КРАЙ
 • МАЛОРОСІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • НОВГОРОД-СІВЕРСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • ПОЛК
 • ПОЛТАВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ВЕРСТА

 • Пов'язані терміни:
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: ТРАНСПОРТ
 • АГРАРНА РЕФОРМА 16 СТ.
 • АКТИ ЗЕМСЬКІ ТА ГРОДСЬКІ
 • АЛЬБЕРТУСТАЛЕР
 • АЛМАЗОВ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ
 • АНАСТАС
 • АНДРУСІВСЬКИЙ ДОГОВІР 1667
 • АНТИСЕМІТИЗМ В УКРАЇНІ
 • АПОСТОЛ ДАНИЛО ПАВЛОВИЧ
 • АРХІВ ГЕНЕРАЛЬНИЙ
 • АРХІВИ В УКРАЇНІ
 • АРШИН
 • АВГУСТ ІІ
 • БАГАЛІЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • БАКАЇВ ШЛЯХ
 • БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ МИР 1681 Р.
 • БАПТИЗМ В УКРАЇНІ
 • БАРВІНСЬКИЙ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • БАРИШІВКА
 • БАТУРИН
 • БАТУРИНСЬКА ЗМОВА
 • БЕРЕЗАНЬ, МІСТО
 • БЕССАРАБІЯ
 • БЕЗБОРОДЬКО ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
 • БЕЗБОРОДЬКИ
 • БЄЛГОРОДСЬКО-ХАРКІВСЬКА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ 1943 Р.
 • БЄЛГОРОДСЬКА ОБОРОННА ЛІНІЯ 16-17 СТ.
 • БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ПОЛК
 • БОБИЛІ
 • БОГУНА ПОВСТАННЯ 1659 Р.
 • БОГУСЛАВСЬКИЙ ПОЛК
 • БОЛБОЧАН ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ
 • БОРЗАКОВСЬКИЙ ПИЛИП
 • БРАЦЛАВСЬКА ПРИКОРДОННА КОМІСІЯ
 • БРАЦЛАВСЬКИЙ ПОЛК
 • БРАТСТВА
 • БРЮХОВЕЦЬКИЙ ІВАН МАРТИНОВИЧ
 • БУДИ ПОТАШНІ
 • БУДИНОК ПОЛКОВОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ У ЧЕРНІГОВІ
 • БУЛАВІНСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1707-1709 РР.
 • БУЖИНСЬКИЙ ГАВРИЇЛ
 • БИТВА ЗА ДНІПРО 1943 Р.
 • ЧАРНЕЦЬКИЙ СТЕФАН
 • ЧЕРКАСЬКИЙ ПОЛК
 • ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ ІВАН ДАНИЛОВИЧ
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ЧОПОВЕ
 • ЧОРНА РАДА 1663
 • ЧВЕРТЬ
 • ДЕРЖАВНІ СЕЛЯНИ
 • ДЕСЯТИНА
 • ДЕЙНЕКІВ РУХ 1658–1665
 • ДЕЙНЕКИ ПОВСТАННЯ 1666
 • ДМИТРІВКА
 • ДОБРОВОЛЬЧА АРМІЯ
 • ДОНБАСЬКІ ОПЕРАЦІЇ 1941–1943
 • ДОРОШЕНКО АНДРІЙ ДОРОФІЙОВИЧ
 • ДОРОШЕНКО ГРИГОРІЙ ДОРОФІЙОВИЧ
 • ДОРОШЕНКО ПЕТРО ДОРОФІЙОВИЧ
 • ДУКА ГЕОРГЕ
 • ДУКАЧ
 • ДВОРЯНСЬКІ ДЕПУТАТСЬКІ ЗБОРИ
 • ДЯДИЧЕНКО ВАДИМ АРХИПОВИЧ
 • ДИМИТРІЙ РОСТОВСЬКИЙ
 • ЕКСТРАКТ ІЗ УКАЗІВ, ІНСТРУКЦІЙ ТА УСТАНОВЛЕНЬ 1786
 • ЕКСТРАКТ МАЛОРОСІЙСЬКИХ ПРАВ 1767
 • ЕВАКУАЦІЙНІ ЗАХОДИ АВСТРІЙСЬКОГО ТА РОСІЙСЬКОГО УРЯДІВ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
 • ЕВАКУАЦІЙНІ ЗАХОДИ УРЯДІВ УРСР І СРСР НА ТЕРИТОРІЇ УРСР В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ СРСР 1941–1945
 • ЄВРЕЇ В УКРАЇНІ
 • ЄВРОАТЛАНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ
 • ФЕДОРЕНКО ПАВЛО КОСТЯНТИНОВИЧ
 • ФІЛЬВАРОК
 • ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1789–1804
 • ФУНДУШЕВІ МАЄТНОСТІ
 • ГАДЯЦЬКИЙ ПОЛК
 • ГАЙДАМАЦЬКИЙ КІШ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ
 • ГАЙДАМАЦЬКИЙ ІМЕНІ КУСТЯ ГОРДІЄНКА КІННИЙ ПОЛК
 • ГАЙДАМАЦЬКИЙ РУХ
 • ҐАЛАҐАНИ
 • ГАМАЛІЯ ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • ГАРКУША (ГОРКУША, ОРКУША) ФИЛОН
 • ГАРКУША (МИКОЛАЄНКО) СЕМЕН ІВАНОВИЧ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ СУД
 • ГЕНЕРАЛЬНЕ МЕЖУВАННЯ
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • ГЕТЬМАНЩИНА ТА РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • ГЛАДКИЙ МАТВІЙ
 • ГЛУХІВ
 • ГЛУХІВСЬКИЙ ПОЛК
 • ГОРОДОВІ КОЗАКИ
 • ГОСТИННІ ДВОРИ
 • ГОВТВА, БИТВА 1638
 • ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА В УКРАЇНІ 1917–1921
 • ГРОМАДЯНСЬКІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1650 – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1660-Х РОКІВ
 • ГРОМАДА
 • ГРОШОВИЙ ОБІГ В УКРАЇНІ 14–19 СТОЛІТЬ
 • ГРУЗІЯ (САКАРТВЕЛО)
 • ГРУЗИНИ В УКРАЇНІ
 • ГУБЕРНІЯ
 • ГУЛЯНИЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ
 • ГУНЯ ДМИТРО ТИМОШЕВИЧ
 • ІЧНЯНСЬКИЙ ПОЛК
 • ІКОНИ, УКРАЇНСЬКІ ІКОНИ
 • ІМПЕРІЯ
 • ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ, РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ, СРСР, ЛІВОБЕРЕЖНІЙ ТА ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ, УРСР
 • ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ В 18 – НА ПОЧАТКУ 20 СТОЛІТЬ
 • ІРКЛІЇВСЬКИЙ ПОЛК
 • ІСКРА ЗАХАР ЮРІЙОВИЧ
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ В 19 СТОЛІТТІ
 • ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ
 • ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ РЕГІОН
 • ІВАНЕНКО ПЕТРО ІВАНОВИЧ
 • ІВАНОВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ
 • КАЛНИШЕВСЬКИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
 • КАМІНЬ, МІРА ВАГИ
 • КАМ'ЯНСЬКА СІЧ
 • КАНЦЕЛЯРІЯ МАЛОРОСІЙСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА
 • КАЗЕННА ПАЛАТА
 • КАЗЕННІ ЗАВОДИ
 • ХАНЕНКО МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ
 • ХАРКІВСЬКА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ 1943 Р.
 • ХЛОПОМАНСТВО, НАРОДНИЦЬКО-КУЛЬТ. ТЕЧІЯ
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЮРІЙ
 • ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
 • ХУТІР
 • КІВШ
 • КНЯЗІВСТВО ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ, ПРОЕКТ ЙОСИПА ВЕРЕЩИНСЬКОГО
 • КНИГОЗБІРНІ ВИКЛАДАЧІВ ТА ВИПУСКНИКІВ КИЇВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
 • КОБЕЛЯКИ
 • КОЛОДА
 • КОЛОНІЗАЦІЯ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ
 • КОМІСІЯ ЗАКОНОДАВЧА 1767–1768
 • КОМІТЕТ МІНІСТРІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
 • КОМІТЕТИ БІДНОТИ, КОМБІДИ
 • КОМПУТИ
 • КОНОТОПСЬКА БИТВА 1659
 • КОНОТОПСЬКІ СТАТТІ 1672
 • КОНЦЕРТ
 • КОРНОУХОВ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КОРСУНСЬКА РАДА 1632
 • КОРСУНСЬКИЙ ПОЛК
 • КОЗАЦЬКА СТАРШИНА
 • КОЗАЦЬКЕ ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО В УКРАЇНІ 16–18 СТ.
 • КОЗАЦЬКІ ВІЙСЬКА
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ
 • КОЗЕЛЕЦЬ
 • КОЗЕЛЬСЬКИЙ ЯКІВ ПАВЛОВИЧ
 • КРАСНОГРАД
 • КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ МАЛОЙ РОССИИ С 1506 ПО 1776 ГОД, С ИЗЪЯВЛЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ОБРАЗА ТАМОШНЕГО ПРАВЛЕНИЯ И С ПРИОБЩЕНИЕМ СПИСКА ПРЕЖДЕ БЫВШИХ ГЕТМАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫХ СТАРШИН, ПОЛКОВНИКОВ И ИЕРАРХОВ
 • КРАТКАЯ ЗАПИСКА ДЕЙСТВИЙ ПРЕЖДЕ БЫВШИХ ПО НАШЕ ВРЕМЯ
 • КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ УЧЕНЫХ И ПИСАТЕЛЕЙ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ С ПОЛОВИНЫ XVIII В. (КБС) ТА СЛОВНИК ПОЛТАВЦЫ: ИЕРАРХИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ И БЛАГОТВОРИТЕЛИ
 • КРАВЧЕНКО ІВАН
 • КРАВЧЕНКО-КРЮКОВСЬКИЙ ІВАН ГРИГОРОВИЧ
 • КРАВЧЕНКО МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ
 • КРИМСЬКІ ПОХОДИ 1736–1738
 • КРІПАЦТВО, КРІПОСНЕ ПРАВО
 • КРОЛЕВЕЦЬ
 • КРОПИВНЯНСЬКИЙ ПОЛК, КРОПИВЕНСЬКИЙ ПОЛК
 • КУКІЛЬ-ЯСНОПОЛЬСЬКИЙ ІВАН АНДРІЙОВИЧ
 • КУМЕЙКИ, БИТВА 1637
 • КУПЕЦТВО
 • КУРАКІН ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ, ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПОСАДІ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА МАЛОРОСІЇ В 1802–1807
 • КВІТКА ІЛЛЯ ІВАНОВИЧ
 • КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ДРУКАРНЯ
 • КИЕВСКАЯ СТАРИНА
 • КИЇВСЬКІ ІЄРАРХИ, ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК КИЇВСЬКИХ ЄПИСКОПІВ, АРХІЄПИСКОПІВ, МИТРОПОЛИТІВ І ПАТРІАРХІВ
 • КИЇВСЬКИЙ МЕЖИГІРСЬКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
 • ЛАНДМІЛІЦІЯ, УКРАЇНСЬКА ЛАНДМІЛІЦІЯ
 • ЛАТИФУНДІЇ
 • ЛАЗАРЕВСЬКІ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • ЛЕЛЮШЕНКО ДМИТРО ДАНИЛОВИЧ
 • ЛИСЕНКИ
 • ЛІТОПИС САМОВИДЦЯ
 • ЛІВОБЕРЕЖНЕ ПОВСТАННЯ 1687
 • ЛОМИКОВСЬКИЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛУБЕНСЬКИЙ ПОЛК
 • ЛЮБОТИН
 • МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО
 • МАГІСТРАТ
 • МАГІСТРАТСЬКІ СЕЛЯНИ
 • МАГНАТИ
 • МАХНО (МІХНЕНКО) НЕСТОР ІВАНОВИЧ
 • МАЛА РУСЬ
 • МАЛИНОВИЙ КЛИН
 • МАЛОРОСІЙСЬКЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО
 • МАЛЬТ-БРУН (MALTE-BRUN) КОНРАД
 • МАСОНСТВО, ФРАНКМАСОНСТВО
 • МАТЕРІАЛИ З АНТРОПОЛОГІЇ УКРАЇНИ
 • МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ
 • МАЗЕПИНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ
 • СМУГА ОСІЛОСТІ, СМУГА ПОСТІЙНОЇ ЄВРЕЙСЬКОЇ ОСІЛОСТІ
 • МЯКОТИН ВЕНЕДИКТ
 • МІРЗА-АВАК'ЯНЦ НАТАЛЯ ЮСТІВНА
 • МІЩАНИ
 • МІСТЕЧКО
 • МІСЯЧИНА
 • МНОГОГРІШНИЙ ДЕМ'ЯН ГНАТОВИЧ
 • МОДЗАЛЕВСЬКИЙ ВАДИМ ЛЬВОВИЧ
 • МОГИЛА (МОГИЛЕНКО, МИГУЛА) АНДРІЙ
 • МОЛДОВАНИ В УКРАЇНІ
 • МОТОНІС МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
 • МИКЛАШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ
 • МИКОЛА І, МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • МИКОЛАЇВСЬКИЙ СОБОР У НІЖИНІ
 • МИЛОРАДОВИЧ ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • МИЛОРАДОВИЧІ
 • МИРГОРОДСЬКИЙ ПОЛК
 • МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 • МИТО ГОЛОВНЕ
 • НАДІЛЬНЕ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ
 • НАРОДНЕ ОПОЛЧЕННЯ
 • НАРВСЬКИЙ ДОГОВІР 1704
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • НЕРЕЄСТРОВІ КОЗАКИ
 • НІКОПОЛЬ
 • НІС СТЕПАН ДАНИЛОВИЧ
 • НІЖИН
 • НІЖИНСЬКИЙ ЛІТОПИС
 • НІЖИНСЬКИЙ ПОЛК
 • НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ГУРТОК
 • НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЛІТОПИС
 • НОВГОРОДСЬКИЙ ПОЛК
 • НОВІ САНЖАРИ
 • НОВОУКРАЇНКА
 • ОХОТНИЦЬКІ ПОЛКИ
 • ОЛЕКСАНДР ІІ
 • ОЛЕШКІВСЬКА СІЧ
 • ОПІШНЕ
 • ОРАТІВ
 • ОРЛОВСЬКА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ 1943
 • ОРЛИК ГРИГОРІЙ
 • ОРЛИК ПИЛИП
 • ОСТЕРСЬКИЙ ПОЛК
 • ОСТРОЗЬКА УГОДА 1670
 • ПАКТИ ТА КОНСТИТУЦІЇ ЗАКОНІВ І ВОЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 1710
 • ПАНЩИНА
 • ПАРАФІЯЛЬНІ ШКОЛИ
 • ПАРТИЗАНСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
 • ПАВОЛОЦЬКИЙ ПОЛК
 • ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПОЛК
 • ПЕРЕСЕЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
 • ПЕРША КІННА АРМІЯ
 • ПЕРША ВІЙНА РАДЯНСЬКОЇ РОСІЇ ПРОТИ УНР 1917–1918
 • ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ПЕТРІВ ВСЕВОЛОД МИКОЛАЙОВИЧ
 • ПЕТРО І, ПЕТРО I ОЛЕКСІЙОВИЧ, ПЕТРО ВЕЛИКИЙ
 • ПІДКОМОРСЬКИЙ СУД
 • ПІДПОМІЧНИКИ
 • ПІШІ ГОСПОДАРСТВА
 • ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ФРОНТ
 • ПІВНІЧНА ВІЙНА 1700–1721, ВЕЛИКА ПІВНІЧНА ВІЙНА, ТРЕТЯ ПІВНІЧНА ВІЙНА
 • ПІВТОРАК
 • ПОДВІРНЕ ОПОДАТКУВАННЯ
 • ПОКАЗАНЩИНА
 • ПОКОЗАЧЕННЯ
 • ПОКУХОВНЕ
 • ПОЛТАВСЬКА БИТВА 1709
 • ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ПОЛТАВСЬКИЙ ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
 • ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛК
 • ПОЛУБОТКИ
 • ПОЛУБОТОК ПАВЛО ЛЕОНТІЙОВИЧ
 • ПОМІЩИКИ
 • ПОРЦІЇ, РАЦІЇ
 • ПОСАДСЬКІ ЛЮДИ
 • ПОВСТАННЯ ЛІВОБЕРЕЖНЕ 1668
 • ПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНСЬКОГО УРЯДУ
 • ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДВОРЯНСТВА
 • ПРОХАННЯ МАЛОРОСІЙСЬКОГО ШЛЯХЕТСТВА 1764
 • ПУШКАРЯ І БАРАБАША ПОВСТАННЯ 1658
 • РАКУШКА-РОМАНОВСЬКИЙ РОМАН ОНИСИМОВИЧ
 • РАНГОВІ МАЄТНОСТІ
 • РЄПНІН МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
 • РЕШЕТИЛІВСЬКІ СТАТТІ 1709
 • РЕВІЗЬКІ КАЗКИ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • РІШЕЛЬЄ АРМАН-ЕММАНУЕЛЬ-СОФІЯ-СЕПТІМАНІ ДЕ ВІНЬЄРО ДЮ ПЛЕССІ, ГРАФ ДЕ ШИНОН, ГЕРЦОГ ДЕ РІШЕЛЬЄ
 • РОМНИ
 • РОМОДАНІВСЬКИЙ ШЛЯХ
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1710–1711
 • РОСІЙСЬКО-ПОЛЬСЬКА ВІЙНА 1654–1667
 • РОСІЙСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ПЕРЕГОВОРИ 1664–1667
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1676–1681
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1686–1700
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1768–1774
 • РОЗВАДОВСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ КОСТЯНТИНОВИЧ
 • РУБАН ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСЬКИЙ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • РЖИЩІВ
 • САМОЙЛОВИЧ ІВАН САМІЙЛОВИЧ
 • САМОЙЛОВИЧА І. ТА РОМОДАНОВСЬКОГО Г. ПРАВОБЕРЕЖНА КАМПАНІЯ 1674
 • САЖЕНЬ
 • СБОРНИК ХАРЬКОВСКОГО ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (1886-1914)
 • СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ
 • СЕЛО
 • СЕРДЮКИ
 • ШАФОНСЬКИЙ ОПАНАС ФИЛИМОНОВИЧ
 • ШЕРЕМЕТЄВ БОРИС ПЕТРОВИЧ
 • ШЛЯХТА, ШЛЯХЕТСТВО
 • СЯБРИ (СПІВВЛАСНИКИ, СПІВУЧАСНИКИ, ПАЙОВИКИ, ПРИЯТЕЛІ)
 • СІЧ, ЯК ТЕРМІН
 • СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ
 • СІРКО ІВАН
 • СІРИЙ КЛИН, СІРА УКРАЇНА
 • СКОРОПАДСЬКИЙ ІВАН ІЛЛІЧ
 • СОФІЯ ОЛЕКСІЇВНА
 • СОКИРИНЦІ, СЕЛО ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • СОМКО ЯКИМ СЕМЕНОВИЧ
 • СОСНИЦЬКИЙ ПОЛК
 • СОТЕННА СТАРШИНА
 • СОТНИК
 • СТАРОДУБСЬКИЙ ПОЛК
 • СТАРООБРЯДСТВО
 • СТАТУТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО 1529, 1566, 1588
 • СТАВИЩАНСЬКА ОБОРОНА 1664
 • СТЕПОВИЙ ФРОНТ, 1943
 • СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА
 • СУД І РОЗПРАВА В ПРАВАХ МАЛОРОСІЙСЬКИХ, ПАМ'ЯТКА ПРАВА
 • СУДОВІ ПАЛАТИ
 • СУХОВІЄНКО ПЕТРО
 • СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
 • СИМОНОВСЬКИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
 • ТАРАНУШЕНКО СТЕФАН АНДРІЙОВИЧ
 • ТАРНОВСЬКІ
 • ТЕТЕРЯ ПАВЛО ІВАНОВИЧ
 • ТКАЧЕНКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
 • ТОЛПКА
 • ЦЕХИ
 • ЦИГАНИ В УКРАЇНІ
 • ТУМАНСЬКИЙ ФЕДІР ОСИПОВИЧ
 • ТУРБАЇВСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1789-1793
 • ТИЩЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
 • ВАГОВЕ
 • ВЕЛЬЯМІНОВ СТЕПАН ЛУКИЧ
 • ВЕЛИКА РУСЬ
 • ВЕРЕЩИНСЬКИЙ ЙОСИП
 • ВЕРСТА
 • ВІЧНИЙ МИР 1686 Р.
 • ВІДРІЗКИ
 • ВІЙНИ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ ПРОТИ УНР 1917-1918 РР.
 • ВІЛЬНІ ВІЙСЬКОВІ МАЄТНОСТІ
 • ВОТЧИНА
 • ВОТЧИННА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 • ВУЯХЕВИЧ-ВИСОЧИНСЬКИЙ МЕЛЕНТІЙ
 • ВИБОРНІ КОЗАКИ
 • ВИГОВСЬКИЙ ІВАН ОСТАПОВИЧ
 • ВИХІД СЕЛЯНСЬКИЙ
 • ВИКУПНА ОПЕРАЦІЯ
 • ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ
 • ВИШНЕВЕЦЬКА (МОГИЛЯНКА) РАЇНА
 • ВИШНЕВЕЦЬКІ
 • ВИШНЕВЕЦЬКИЙ ЯРЕМА (ІЄРЕМІЯ)
 • ЯН II КАЗИМИР ВАЗА
 • ЯН ІІІ СОБЄСЬКИЙ
 • ЙОСИФ НЕЛЮБОВИЧ-ТУКАЛЬСЬКИЙ
 • ЮНКЕР ГОТЛІБ-ФРІДРІХ-ВІЛЬГЕЛЬМ
 • ЗАФРОНТОВЕ БЮРО ЦК КП(Б) УКРАЇНИ
 • ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ В УСРР 1920–1930-Х РОКІВ
 • ЗАЛІЗНИЧНЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНІ 19 – ПОЧАТКУ 20 СТОЛІТЬ
 • ЗАПИСКИ ИМПЕРАТОРСКОГО ХАРЬКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
 • ЗАПОРІЗЬКА ДИВІЗІЯ АРМІЇ УНР
 • ЗАПОРІЗЬКИЙ КОРПУС АРМІЇ УНР
 • ЗАПОРОЗЬКО–КРИМСЬКА УГОДА 1668
 • ЗАЙМАНЩИНА
 • ЗЕЛЕНСЬКИЙ МИХАЙЛО
 • ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ
 • ЗЕМСЬКА РЕФОРМА 1864
 • ЗЕМСЬКІ СУДИ
 • ЗГУРІВКА
 • ЖАЛУВАНА ГРАМОТА МІСТАМ 1785
 • ЖОВНИНСЬКА БИТВА 1662
 • ЖУЧЕНКО (ЖУК) ФЕДІР ІВАНОВИЧ
 • ЗІБРАННЯ МАЛОРОСІЙСЬКИХ ПРАВ 1807
 • ЗІНЬКІВСЬКИЙ ПОЛК
 • ЗЛОТИЙ
 • ЗНАЧКО–ЯВОРСЬКИЙ МЕЛЬХІСЕДЕК
 • ЗОЛОТАРЕНКО ВАСИЛЬ НЕЧИПОРОВИЧ
 • ЗОЛОТАРЕНКИ
 • ЗВІД ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)