ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Liyopis_revolyutsii (останній перегляд: 21.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ

"ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ" – істор. журнал, видавався 1922–33 в м. Харків. До 1929 був друкованим органом Істпарту ЦК КП(б)У (див. Істпарти), потім – друкованим органом Ін-ту історії партії і Жовтневої революції на Україні при ЦК КП(б)У (див. Інститут історії партії при ЦК Компартії України – філіал Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС). Створений на кшталт періодичного органу Істпарту ЦК РКП(б) "Пролетарская революция". Питання про заснування такого видання в УСРР було порушене на засіданні Істпарту ЦК КП(б)У в грудні 1921. Перший номер часопису побачив світ у листопаді наступного року. 1922–27 видавався російською, 1928–29 – рос. та укр., а з 1930 – укр. мовою. Ініціаторами видання часопису укр. мовою виступили П.Любченко та М.Скрипник. Видано 57 номерів (у 47 книгах). У різні роки наклади журналу були від 1500 до 6300 примірників. На сторінках журналу друкувалися статті, матеріали і документи, а також спогади, хроніка, бібліографія, рецензії, огляди, публіцистичні замітки тощо. Історії губерній або великих пром. центрів присвячувалися тематичні номери, зокрема 2-й номер за 1923 містив матеріали про Катеринославщину. З офіц. ідеологічних позицій висвітлювалися революц. рухи 19 – поч. 20 ст., події після Жовтневого перевороту в Петрограді 1917, історія КП(б)У та ін. Значна увага приділялася висвітленню н.-д. і видавничої діяльності істпартів, Українського товариства істориків-марксистів та ін. інституцій. Виходили розвідки до ювілейних дат з історії РКП(б) та СРСР, зокрема, присвячені II з'їздові РСДРП (1928, № 4–5; 1933, № 1/2), VI з'їзду РСДРП(б) (1932, № 1/2), Всеукр. парт. конференції в грудні 1917 (1932, № 5/6), встановленню рад. влади в Україні (1925, № 1), створенню Червоної армії (див. Радянська армія; 1927, № 1). Публікувалися матеріали до ювілеїв держ. діячів (зокрема, до 50-ліття Г.Петровського, 1928, № 2, до 60-ліття М.Скрипника, 1932, № 1/2). Уміщувалися також статті, присвячені дискусійним питанням історії України, зокрема істор. схемі М.І.Яворського (1930, № 2, 3/4, 5). Серед авторів журналу, окрім працівників Іспарту, були рад. і парт. діячі та воєначальники, зокрема В.Антонов-Овсієнко, А.Бубнов, С.Гопнер, П.Дибенко, В.Затонський, А.В.Іванова, Е.Квірінг, Ю.Коцюбинський, М.М.Криворучко, Д.Мануїльський, В.Межлаук, Г.Петровський, П.Постишев, М.Скрипник, М.Тарногродський, В.Чубар, О.Шліхтер, Й.Якір. Публікувалися мемуари більшовиків – активних учасників революц. руху та громадян. війни 1917–22, у т. ч. В.Аверіна, С.Буздаліна, П.Буценка, В.Валявка, Д.Годіна, І.Грязева, О.Ємельянова, Й.Жуковського, С.Інгулова, Й.Кристалловського, В.Лапіної, Б.Магідова, Е.Медне, П.Мойсеєнка, В.Моргунова, І.Ніколаєнка, С.Покка, Й.Савицького, О.Суханова, Р.Терехова, Ф.Угарова, І.Шмирова та багатьох ін. У журналі побачили світ спогади представників народницького руху (див. Народництво) О.Бичкова, О.Макаревського та ін. Друкувалися студії істориків, у т. ч. П.Анатольєва, Й.Брагинського, М.Воліна, Д.Кардашова, Г.Карпенка, С.Ковбасюка, М.Попова, М.Редіна, М.Рубача, В.Щербакова, Ф.Ястребова, а також публіцистичні твори Максима Горького, І.Козлова, Мирослава Ірчана та інших.

Покажчики: Журнал "Летопись революции": Библиографический указатель. Х., 1933; Сарана Ф.К. Журнал "Літопис революції": Покажчик змісту. № 1–57. 1922–1933 рр. К., 1957.

дата публікації: 2009 р.

Література:
 1. Лось Ф.Є. Розвиток історичної науки на Україні за роки Радянської влади. В кн.: Розвиток науки в Українській РСР за 40 років. К., 1957
 2. Комаренко Н.В. Висвітлення боротьби за перемогу влади Рад на Україні в журналі "Літопис революції". "УІЖ", 1967, № 1
 3. Сарбей В.Г. Істпарти та їх місце в розвитку історичної науки на Україні. Там само
 4. Туваєв В.І., Сас І.Х. Журнал "Літопис революції" як джерело вивчення історії партії. Там само
 5. Комаренко Н.В. Журнал "Літопис революції" в оцінці радянської історіографії. "УІЖ", 1967, № 11
 6. Її ж. "Літопис революції": Історіографічний нарис. К., 1970.

Посилання:
 • АНТОНОВ-ОВСІЄНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • БУБНОВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
 • БУЦЕНКО ПАНАС ІВАНОВИЧ
 • ЧУБАР ВЛАС ЯКОВИЧ
 • ДИБЕНКО ПАВЛО ЮХИМОВИЧ
 • ГОПНЕР СЕРАФИМА ІЛЛІВНА
 • ГОРЬКИЙ МАКСИМ
 • ГУБЕРНІЯ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ПАРТІЇ ПРИ ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
 • ІРЧАН МИРОСЛАВ
 • ІСТПАРТИ
 • ІВАНОВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ХАРКІВ
 • КОЦЮБИНСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • КВІРІНГ ЕМАНУЇЛ ЙОНОВИЧ
 • ЛЮБЧЕНКО ПАНАС ПЕТРОВИЧ
 • МАГІДОВ БОРИС ЙОСИПОВИЧ
 • МАНУЇЛЬСЬКИЙ ДМИТРО ЗАХАРОВИЧ
 • МЕЖЛАУК ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
 • МОЙСЕЄНКО ПЕТРО ОНИСИМОВИЧ
 • НАРОДНИЦТВО
 • ПЕТРОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ
 • ПОПОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
 • ПОСТИШЕВ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ
 • РАДЯНСЬКА АРМІЯ
 • РУБАЧ МИХАЙЛО АБРАМОВИЧ
 • ЩЕРБАКОВ ВАСИЛЬ КАРПОВИЧ
 • ШЛІХТЕР ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
 • СКРИПНИК МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
 • УГАРОВ ФЕДІР ЯКОВИЧ
 • УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІСТОРИКІВ-МАРКСИСТІВ
 • ЯКІР ЙОНА ЕММАНУЇЛОВИЧ
 • ЯСТРЕБОВ ФЕДІР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЯВОРСЬКИЙ МАТВІЙ ІВАНОВИЧ
 • ЗАТОНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
 • ЖОВТНЕВИЙ ПЕРЕВОРОТ У ПЕТРОГРАДІ 1917

 • Пов'язані терміни:
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ПАРТІЇ ПРИ ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
 • ІСТПАРТИ
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКА (ДНІПРОПЕТРОВСЬКА) НАУКОВО-ДОСЛІДНА КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА
 • КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ, КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
 • ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ
 • ЛІСОВИК ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
 • РУБАЧ МИХАЙЛО АБРАМОВИЧ
 • ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)