ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЛОВМЯНСЬКИЙ ГЕНРИК

  Бібліографічне посилання: Зашкільняк Л.О., Ясь О.В. ЛОВМЯНСЬКИЙ Генрик [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Lovmyansky_Genryk (останній перегляд: 19.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

ЛОВМЯНСЬКИЙ ГЕНРИК

ЛОВМЯНСЬКИЙ Генрик (Łowmiański Henryk; 22.08.1898–04.09. 1984) – польс. історик-медієвіст. Професор (1932), дійсний член Польс. АН (1956). Н. в с. Даугудзі Вількомірського пов. (нині с. Даугуджяй, Литва). Навч. в середніх школах м. Вільно (нині м. Вільнюс) і Чернігова (з 1915). Деякий час був студентом історико-філол. ф-ту Київ. ун-ту. 1924 закінчив гуманітарний ф-т Віленського ун-ту, отримав там ступінь д-ра за дис. "“Wchody” miast litewskich" ("“Уходи” литовських міст"). 1925–26 поглиблював свої знання у Франції, в Паризькому ун-ті. Наступні роки присвятив наук. дослідженням з давньої історії Литви. Розпочав роботу асистентом Віленського ун-ту (нині Вільнюський університет), 1929–32 займав посаду архівіста в Архіві м. Вільно. Після успішної габілітації (1932), присвяченої виникненню Литов. д-ви, посів кафедру історії Сх. Європи Віленського ун-ту. 1938 здобув звання надзвичайного професора і чл.-кор. Польс. академії знань (Polska Akademia Umiejętności). Досліджуючи процеси формування сусп-ва і засад Литов. д-ви, а також проблеми середньовічної історії Польщі, розглядав їх у поєднанні госп., політ. та соціально-культ. явищ і в широкому контексті взаємин балт. та слов'ян. народів. Доводив тезу про високий рівень розвитку міської к-ри Великого князівства Литовського. В роки Другої світової війни мешкав у Вільнюсі, працював у місц. архіві (з 1943). 1945, по завершенні війни, в рамках "обміну населенням" між Польщею і СРСР виїхав спочатку до Лодзі, а потім – до Познані, став завідувати там кафедрою історії Сх. Європи Познанського ун-ту Адама Міцкевича (з 1951 – кафедра історії СРСР). Невдовзі очолив Ін-т історії цього ж ун-ту (займав цю посаду до 1968). Одночасно працював кер. Відділу історії феодальної Польщі в Ін-ті історії Польс. АН (1953–62). Будучи обраним чл.-кор. (1952) і дійсним членом Польс. АН (1956), очолював Комісію істориків Польщі та СРСР. Був членом багатьох польс. та іноз. наук. товариств. Досліджував давню історію слов'ян. народів та їхні взаємини між собою і з сусідами. Опублікував фундаментальну міждисциплінарну працю "Початки Польщі: З історії слов'ян в I тисячолітті н. е." (у 6-ти т. і 7-ми кн., 1963–85), узагальнивши в ній тогочасний стан вивчення ранньої історії слов'ян. народів. Написав низку книжок і статей з історії релігії та к-ри слов'ян, екон. стосунків у добу середньовіччя, міжслов'ян. взаємин. Відстоював думку про високий рівень розвитку к-р народів Сх. Європи, заперечував норманську теорію походження державності (див. Норманська проблема). У низці праць розглянув деякі питання давньої історії України, зокрема генезису Київської Русі, проблематики Червенських градів і Волині, передумов Переяславської ради 1654, висвітлював їх на ґрунті істор. джерел. Мав численні держ. нагороди і відзнаки. Загинув у Познані на вулиці внаслідок нещасного випадку, похований поряд із дружиною на цвинтарі в Жегові (Rzegów) в околицях Лодзі (усі в Польщі).

дата публікації: 2009 р.

Праці:
 1. Witold, wielki ksiąźęlitewski. Wilno, 1930: Studja nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego. Wilno, 1931–32
 2. Prusy pogańskie: Rozprawa z pracy zbiorowej: "Dzieje Prus Wschodnich". Toruń, 1935
 3. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich. Warszawa, 1953
 4. Zagadnienie roli Normanów w genezie państw słowiańskich. Warszawa, 1957
 5. История СССР в историографии народной Польши. "История СССР", 1960, № 1 (у співавт.)
 6. Początki Polski: Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n. e., t. 1–6. Warszawa, 1963–85
 7. Взаимные отношения Польши и Руси в средние века. "Советское славяноведение", 1967, № 3
 8. Geneza wielkiej Rewolucji Październikowej. Poznań, 1968
 9. Русы и руги. "Вопросы истории", 1971, № 9
 10. Русско-литовские отношения в XIV–XV вв. В кн.: Феодальная Россия во всемирно-историческом процессе. М., 1972
 11. О происхождении русского боярства. В кн.: Восточная Европа в древности и средневековье. М., 1978
 12. Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego. Poznań, 1983
 13. Русь и норманны. М., 1985
 14. Владимир Терентьевич Пашуто как историк-медиевист. В кн.: Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования. 1987 г. М., 1989
 15. Prusy. Litwa. Krzyźacy. Warszawa, 1989
 16. Zaludnienie państwa litewskiego w wieku XVI: zaludnienie w roku 1528. Poznań, 1998
 17. Polityka Jagiellonów. Poznań, 1999
 18. Религия славян и ее упадок (VI–ХII вв.). СПб., 2003.
Література:
 1. Studia Historica. W 35-lecie pracy naukowej Henryka Łowmiańskiego. Warszawa, 1958
 2. Пашуто В.Т. Труды польского академика Г.Ловмяньского по истории Литвы, Руси и славянства. "Вопросы истории", 1959, № 10
 3. Antonovycz M. Comparative the Earliest Slavic Chronicles. "The New Review", 1965, no. 5
 4. Słowianie w dziejach Europy (w 75-lecie urodzin i 50-łecie pracy naukowej Profesora Henryka Łowmiańskiego). Poznań, 1974
 5. Profesor Henryk Łowmiański. Życie i dzieło. Poznań, 1995
 6. Vilnius University, 1579–2004. Vilnius, 2004.

Посилання:
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ЧЕРВЕНСЬКІ ГРАДИ
 • ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939–1945
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • НОРМАНСЬКА ПРОБЛЕМА
 • ПЕРЕЯСЛАВСЬКА РАДА 1654
 • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ
 • ВІЛЬНЮС
 • ВІЛЬНЮСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ВОЛИНЬ

 • Пов'язані терміни:
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • НОРМАНСЬКА ПРОБЛЕМА
 • СИНЄВОДСЬКА БИТВА 1362
 • ВІЛЬНЮСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ВОЛОДИМИР СВЯТОСЛАВИЧ СВЯТИЙ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)