ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЛУНІН МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Стельмах С.П. ЛУНІН Михайло Михайлович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Lunin_M_M (останній перегляд: 16.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

ЛУНІН МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

ЛУНІН Михайло Михайлович (1806, за ін. даними, 1809 – 14.10.1844) – історик. Професор (1837). Н. в м. Дерпт (нині м. Тарту, Естонія) в купецькій родині. 1828 закінчив Дерптський ун-т із ступенем кандидата і працював чиновником департаменту податків. 1830–33 навч. в Професорському ін-ті при Дерптському ун-ті, під кер-вом проф. К.Моргенштерна підготував там і 1832 захистив магістерську дис. на тему: "Prolegomena ad res Achaeorum", присвячену давній грец. історії та взаємозв'язку к-р Стародавньої Греції і країн Сходу. 1833 направлений на 2 роки до Берлінського університету "для остаточного удосконалення в науках", слухав там курс геґелівської філософії історії, відвідував лекції Л.Ранке, К.Ріттера, Ф.Савін'ї. Після повернення в Російську імперію отримав посаду ад'юнкта на ка-федрі заг. історії Харків. ун-ту (нині Харківський національний університет). У серпні 1836 виголосив в ун-ті промову "О влиянии Вальтер Скотта на новейшие изыскания по части средней истории". Від 1837 – екстраординарний, а з 1838 – ординарний професор Харків. ун-ту. Читав курси лекцій з давньої, середньовічної та нової історії зарубіжних країн. Протягом кількох років вів семінар у Пед. ін-ті при Харків. ун-ті для студентів, які навч. за держ. кошти ("казеннокоштні студенти"). Знайомив їх з методами істор. дослідження, критикою джерел, принципами відбору і реконструкції істор. матеріалу, прийомами майстерності його викладу.

П., повертаючись із-за кордону в м. Київ після важкої хвороби.

У різні роки оприлюднив низку статей в "Журнале Министерства народного просвещения" і "Москвитянине". Працював над створенням курсу заг. історії (довів виклад стародавньої історії до часів Пунічних війн 3–2 ст. до н. е., середньовічної – до хрестових походів, а нової – до Вестфальського миру 1648; записи лекцій не збереглися, за деякими оцінками, їх обсяг складав не менше 4-х об'ємних томів).

Сучасники прирівнювали його інтелектуальний вплив на наук. життя в Харкові до аналогічного впливу Т.Грановського в Москві. Зазнав цього впливу, зокрема, М.Костомаров. Фактично Л. створив харків. школу заг. історії, яка за своїм теор. рівнем не поступалася подібним школам у Москві, Санкт-Петербурзі й Києві.

Характерною особливістю його творчості була схильність до узагальнень, він намагався створити цілісне, образне бачення істор. процесу. Власні концепції розвивав на ґрунті геґелівської конструкції всесвітньої історії (див. Г.-В.Геґель). Підкреслював, що історії властиві унікальність та неповторність і вона може бути пізнана, оскільки в її основі лежать реальні події, істор. факти. Вважав, що універсальність історії – це "синтетичне" поєднання загального та індивідуального, яке має конкретні прояви в релігії, у держ. утвореннях, науці, мист-ві, госп-ві. Переконував (зокрема у статті "Декілька слів про Римську історію"), що як істор. процес у цілому, так і локалізовані в просторі й часі індивідуальні істор. утворення розвиваються за "вищими законами діалектики історії". Важливе місце в поступі історії відводив державі. Під впливом К.Ріттера велику увагу в істор. і культ. розвиткові народів приділяв природничо-геогр. фактору. Розробляв сходознавчі проблеми.

Сучасні дослідники вважають, що Л. був талановитим педагогом і оратором, популяризатором геґелівської філософії історії, праць А.Геєрена, Б.Нібура, Ф.Гізо, Е.Гіббона.

дата публікації: 2009 р.

Праці:
 1. Переход средней истории к новой и значение сей последней. "Журнал Министерства народного просвещения", 1835, сентябрь
 2. О влиянии Вальтер Скотта на новейшие изыскания по части средней истории. В кн.: Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Харьковского университета 30 августа 1836 года. Х., 1836
 3. Индия: Взгляд на жизнь индостанского народа. "Журнал Министерства народного просвещения", 1837, июль
 4. Несколько слов о Римской истории. "Москвитянин", 1841, ч. 5
 5. Взгляд на историографию древнейших народов Востока. Там само, 1842, ч. 4, № 8; ч. 5, № 9.
Література:
 1. Бузескул В.П. Профессор М.М. Лунин, "Харьковский Грановский". "Журнал Министерства народного просвещения", 1905, февраль
 2. Його ж. Всеобщая история и ее представители в России в ХIХ и начале ХХ века, ч. 1. Л., 1929
 3. Hecker H. Russische Universalgeschichtsschreibung: Von den "Vierziger Jahren" des 19. Jahrhunderts bis zur sowjetischen "Weltgeschichte" (1955–1965). München–Wien, 1983
 4. Стельмах С. Історична думка в Україні ХIХ – початку ХХ століття. К., 1997
 5. Його ж. Універсально-історична концепція М.М. Луніна. В кн.: Вісник Київського університету. Серія. Історія, вип. 36. К., 1997
 6. Потульницький В.А. Україна і всесвітня історія: Історіософія світової та української історії ХVII–ХХ століть. К., 2002
 7. Стельмах С. Історична наука в Україні епохи класичного історизму (ХIХ – початок ХХ століття). К., 2005.

Посилання:
 • БЕРЛІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ДЕРЖАВА
 • ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ
 • ГЕҐЕЛЬ ГЕОРГ ВІЛЬГЕЛЬМ ФРІДРІХ
 • ГІЗО ФРАНСУА-П'ЄР-ГІЛЬЙОМ
 • ГРАНОВСЬКИЙ ТИМОФІЙ
 • ХАРКІВ
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.КАРАЗІНА
 • ХРЕСТОВІ ПОХОДИ
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КИЇВ
 • МОСКВА
 • РАНКЕ ЛЕОПОЛЬД
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

 • Пов'язані терміни:
 • ГІЗО ФРАНСУА-П'ЄР-ГІЛЬЙОМ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ В 19 СТОЛІТТІ
 • НОВА ІСТОРІЯ
 • РАНКЕ ЛЕОПОЛЬД
 • СХОДОЗНАВСТВО, ОРІЄНТАЛІСТИКА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)