ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЛЮБАРТ, ЛЮБАРТ-ДМИТРО ГЕДИМІНОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Шабульдо Ф.М. ЛЮБАРТ, Любарт-Дмитро Гедимінович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Lyubart_D_G (останній перегляд: 20.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

ЛЮБАРТ, ЛЮБАРТ-ДМИТРО ГЕДИМІНОВИЧ

ЛЮБАРТ, Любарт-Дмитро Гедимінович (бл. 1311–1315 – бл. 1384) – князь волинський (1340 –84) і галицький (1340–43 – номінальний, 1344–49 – реальний). Один з молодших синів вел. кн. литов. Гедиміна. "Літописець великих князів литовських" (створений близько серед. 15 ст.) повідомляє, ніби Л. одружився з донькою володимирського князя, завдяки чому отримав у володіння Володимир (нині м. Володимир-Волинський), Луцьк і всю землю Волинську. Тривалий час переважна більшість істориків з довірою ставилася до цієї звістки. І.Ржежабек, М.Дашкевич та І.Линниченко повністю заперечували її. У зв'язку з цим було висловлено кілька різних думок щодо того, чи мав Л. уділ на Волині до 1340, а також стосовно походження й імені його першої дружини й дати самого шлюбу. Проте з часом усі ці припущення втратили свою значимість, оскільки були з'ясовані факти з життя і діяльності Л., з якими ці гіпотези не узгоджувалися. Більш вірогідним видається нині припущення польс. історика Я.Тенговського, який вважає, що першою дружиною Л. могла бути донька чи сестра кн. Данила Острозького (див. Острозькі), відомого в 1-й пол. 14 ст. потомка (згідно з родинним переказом) волин. Романовичів. Шлюб цей, найімовірніше, мав місце незадовго до 1328. Тоді ж Л. мусив прийняти православ'я й хресне ім'я Дмитро.

У 1330-х рр. Л. брав участь у походах литов. військ на Мазовію (істор. область Польщі в середній течії Вісли та нижній течії її прит. Зх. Буг і Нарев). 1340, після смерті галицько-волин. кн. Юрія Болеслава (був отруєний галицькими боярами), за підтримки батька й місц. боярства оволодів Волин. князівством та домігся визнання своєї влади в Галичині, що означало приєднання цих земель до Великого князівства Литовського (ВКЛ) і втягнення останнього у тривалу боротьбу з Польщею та Угорщиною за галицько-волин. спадщину по Романовичах.

Л. підтримав ініціативу митрополита Київського і всієї Русі Феогноста й вел. кн. моск. і владимирського Симеона Гордого щодо скасування Галицької митрополії (1347), санкціонував заснування першого у ВКЛ катол. єпископства з центром у Луцьку, юрисдикції якого підлягали католики Волині й пд.-зх. земель Білорусі.

1350 Л. вдруге одружився – з Ольгою, княжною ростовською і родичкою вел. кн. моск. і владимирського Симеона Гордого. Тоді ж розпочав війну з Короною Польською, домагаючись повернення відторгнутих 1349 польс. королем Казимиром ІІІ Великим Галичини й зх. волин. земель разом із м. Володимир.

Будучи захопленим разом із братом, кн. тракайським, гродненським і берестейським Кейстутом, у полон угорцями, підписав 15 серпня 1351 угоду, за якою відмовлявся від претензій на Галичину, але зберігав за собою більшу частину Волині з адм. центром у Луцьку. 1352 Л. і Кейстут разом з ін. соратниками-Гедиміновичами від імені вел. кн. литов. Ольгерда уклали мирний договір щодо Галичини та Волині також з Казимиром III Великим і мазовецькими князями на таких само умовах, що й з угорцями. Проте вже 1353 Л. очолив 3 великі походи на Галичину (травень, липень, вересень), але оволодіти нею не зміг. 1355 разом з Кейстутом дав грамоту купцям з Торуня (Польща), гарантуючи їм безпечний шлях до Луцька через Підляшшя й Берестейську землю. 1366 був змушений (в результаті успішних воєн. дій Казимира III Великого) відмовитися від претензій на Белзьку землю і Холмщину та відступити Польщі зх. Волинь з м. Володимир. 1370, після смерті Казимира III, повернув силою зброї за допомогою Кейстута усю захоплену поляками зх. частину Волині. 1373 Папа Римський Бенедикт ХI звернувся до трьох братів – Кейстута, Ольгерда і Л. – з пропозицією припинити війни між литвинами та рицарями-хрестоносцями.

У жовтні 1376 Л. з Кейстутом і белзьким кн. Юрієм Наримунтовичем напав на Сандомирську землю й вивів звідти тисячі полоняників. У відповідь король угор. і польс. Людовік Великий здійснив похід численним військом у зх. Волинь. ВКЛ втратило Холмську і Белзьку землі, а Л. був змушений визнати себе васалом Людовіка Великого й віддати йому в заручники своїх синів. Згодом, 1382, Л. скористався з безвладдя поміж угорцями після смерті Людовіка й викупив в угор. старост (див. Староство) та приєднав до своїх володінь на Волині прикордонні замки-фортеці разом з округами (Городло (нині місто в Польщі), Кременець, Лопатин, Олесько, Перемишль). Однак повернути Галичину йому так і не вдалося. Своєю боротьбою за Волинь він, однак, затримав Корону Польс. в її дальшому просуванні на сх.

У династичному конфлікті поміж Ягайлом і Кейстутом 1382 Л. став на бік останнього і привів волин. військо до Тракайського замку на допомогу своєму давньому соратникові.

Син Л. від першого шлюбу Іван, можливо, мав уділ на Чернігово-Сіверщині. На це вказує згадка про нього та його дружину в Любецькому синодику. Від другого шлюбу мав синів Федора (див. Федір Любартович), Лазаря і Симеона. Федір успадкував батьківські володіння; з його смертю Любартів рід згас.

Серед документів Л., що збереглися, є два з печатками, на одній з печаток у центрі зображено лева.

дата публікації: 2009 р.

Література:
 1. Stadniski K. Lubart xięze Wolyński. Lwów, 1853
 2. Його ж. Synowie Gedymina. Kraków, 1875 (2-ге вид. – Lwów, 1881)
 3. Wolff J. Rod Gedymina. Kraków, 1886
 4. Андрияшев А.М. Очерк истории Волынской земли до конца XIV в. К., 1887
 5. Филевич И.П. Борьба Польши и Литвы-Руси за галицко-владимирское наследие. СПб., 1890
 6. Иванов П.А. Исторические судьбы Волынской земли с древнейших времен до конца XIV века. Одесса, 1895
 7. Wolff J. Kniazowie Litewsko-Rusci od końca czternastego wieku. Kraków, 1895 (2-ге вид. – Warszawa, 1994)
 8. Довнар-Запольский М.В. Из истории литовско-польской борьбы за Волынь. Договоры 1366 г. К., 1896
 9. Грушевский М. Історія України-Руси, т. 4. К.–Львів, 1907 (2-ге вид. – К., 1993)
 10. Любавский М.К. Очерки истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно. М., 1910
 11. Кордуба М. Історія Холмщини і Підляшшя. Краків, 1911
 12. Paszkiewicz H. Polityka Ruska Kazimierza Wielkiego. Warszawa, 1925
 13. Gumowski M. Pieczęcie książat Litewskich. "Ateneum Wileńskie", 1930, 7
 14. Paszkiewicz H. O genezie i wartości Krewa. Warszawa, 1938
 15. Lietuvieu enciklopedija, t. 16. Boston, 1958
 16. Котляр М.Ф. Галицька Русь у другій половині XIV – першій чверті XV ст. К., 1968
 17. Tarybu Lietuvos enciklopedija, t. 2. Vilnius, 1986
 18. Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовського. К., 1987
 19. Войтович П. Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у XII–XVI cт. Львів, 1996
 20. Русина О.В. Україна під татарами і Литвою. В кн.: Україна крізь віки, т. 6. К., 1998
 21. Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. Poznań, 1999
 22. Василенко В. Політична історія Великого князівства Литовського (до 1569 р.) в східнослов'янських історіографіях XIX – першої третини ХХ ст. Дніпропетровськ, 2006.

Посилання:
 • БЕЛЗЬКА ЗЕМЛЯ
 • БЕРЕСТЕЙСЬКА ЗЕМЛЯ, БЕРЕСТЕЙЩИНА
 • ДАШКЕВИЧ МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • ФЕДІР ЛЮБАРТОВИЧ
 • ГАЛИЧИНА
 • ГАЛИЦЬКІ БОЯРИ
 • ГАЛИЦЬКА МИТРОПУЛІЯ (14 СТ.)
 • ГЕДИМІН, ГЕДИМІНАС
 • ГЕДИМІНОВИЧІ
 • КАЗИМИР ІІІ ВЕЛИКИЙ
 • КЕЙСТУТ
 • ХОЛМЩИНА
 • КОРОНА ПОЛЬСЬКА, ПОНЯТТЯ ТА НАЗВА ДЕРЖАВИ
 • КРЕМЕНЕЦЬ
 • ЛИННИЧЕНКО ІВАН АНДРІЙОВИЧ
 • ЛОПАТИН
 • ЛУЦЬК
 • ЛЮБЕЦЬКИЙ СИНОДИК
 • ОЛЕСЬКО
 • ОЛЬГЕРД
 • ОСТРОЗЬКІ
 • ПЕРЕМИШЛЬ
 • ПІДЛЯШШЯ
 • ПРАВОСЛАВ'Я
 • РОМАНОВИЧІ
 • СТАРОСТВО
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ
 • ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ
 • ВОЛИНЬ
 • ЯГАЙЛО, ВЕЛ. КНЯЗЬ ЛИТОВ.
 • ЮРІЙ II, ЮРІЙ-БОЛЕСЛАВ ТРОЙДЕНОВИЧ
 • ЮРІЙ НАРИМУНТОВИЧ, ЮРІЙ НАРИМУНТОВИЧ БЕЛЗЬКИЙ

 • Пов'язані терміни:
 • ФЕДІР ЛЮБАРТОВИЧ
 • ГЕДИМІНОВИЧІ
 • КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ
 • КЕЙСТУТ
 • КОЛКІВСЬКИЙ ГОСТИНЕЦЬ
 • КОРІЯТОВИЧІ
 • КРЕМЕНЕЦЬКИЙ ЗАМОК
 • ЛУЦЬК
 • ЛУЦЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
 • ЛУЦЬКИЙ ПОЛІСЬКИЙ ГОСТИНЕЦЬ
 • ЛЬВІВ
 • ЛЬВІВСЬКА ДОРОГА
 • ЛЮБАР
 • ОЛЕСЬКИЙ ЗАМОК
 • ОЛИЦЬКИЙ ГОСТИНЕЦЬ
 • ОПОЛЬСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ
 • ОСТРОЗЬКІ
 • ОСТРОЗЬКИЙ ФЕДІР ДАНИЛОВИЧ
 • ПЕРЕМИЛЬ
 • ПЕРЕСОПНИЦЯ
 • РОЖИЩЕ
 • САНГУШКИ
 • ШУМСЬК, МІСТО ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛ.
 • СТАТУТИ ЦЕРКОВНІ
 • СТОЖЕК (СТІЖОК), НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
 • УЗБЕК, ХАН
 • ВОЛИНЬ
 • ЯН З ЧАРНКОВА
 • ЮРА СВЯТОГО СОБОР У ЛЬВОВІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)