ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

МАГНАТИ

  Бібліографічне посилання: Гуржій О.І. МАГНАТИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Magnaty (останній перегляд: 08.12.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

МАГНАТИ

МАГНАТИ (від лат. magnas, magno nati, magnatus – багатій, знатна людина) – аристократи, родовиті великі землевласники (бояри, князі, шляхтичі, пани, старшини та ін.) в Угорщині, Польщі, Литві, Латвії, Естонії, Білорусі, Україні та деяких ін. країнах Європи. У Речі Посполитій "магнатами" також називали вищих духовних осіб та сенаторів або держ. радників ("радних панів"). У певному сенсі цей термін застосовується й до представників великого пром. та фінансового капіталу.

В Україні земельна власність М. почала формуватися в 14 ст., коли її значна частина опинилася під владою польс. і литов. шляхтичів і князів. Протягом 15–16 ст. М. укр. походження були зрівняні урядами Корони Польської й Великого князівства Литовського в правах з польс. і литов. М. Серед М. на укр. землях особливо виділялися могутністю князі, переважно литов. походження: Вишневецькі, Заславські, Корецькі, Острозькі, Четвертинські, Чорторийські. Деякі з них нерідко ставали в рішучу опозицію вищій владі. На серед. 17 ст. М. вдалося захопити в Україні бл. 70–80 % селян разом із землею. Національна революція 1648–1676 ліквідувала старі кріпосницькі відносини (див. Кріпацтво) та магнатські володіння на більшій території Наддніпрянської України. У 18 ст. вони продовжували зберігатися в зх. регіонах. На Правобережній Україні земельна власність М. не тільки відновилася, а й помітно зросла. Унаслідок т. зв. 2-го поділу Речі Посполитої та приєднання Правобережжя до Російської імперії (1793; див. Поділи Польщі 1772, 1793, 1795) тамтешніх М. царський уряд зрівняв у статусі з рос. дворянством. У Лівобережній Україні, Слобідській Україні, на півдні України на М. перетворилися представники давніх старшинських родів (див. Козацька старшина), новоявлене панство. Їхні маєтки здебільшого проіснували до 1917. У Західній Україні земельна власність М. (Васильки, Крисківи, Миколаєвичі, Богдановичі та ін.) була ліквідована рад. владою на початку Другої світової війни.

дата публікації: 2009 р.

Література:
 1. Гуслистий К.Г. Україна під литовським пануванням і захоплення її Польщею (з ХIV ст. по 1569 р.). К., 1939
 2. Баранович А.И. Магнатское хозяйство на юге Волыни в ХVIII в. М., 1955
 3. Маркина В.А. Магнатское поместье Правобережной Украины второй половины ХVIII в. К., 1961
 4. Ковальчак Г.І. Економічний розвиток західноукраїнських земель. К., 1988
 5. Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця ХIV до середини ХVII ст.: Волинь і Центральна Україна. К., 1993
 6. Бовуа Даніель. Шляхтич, кріпак і ревізор: Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831–1863). К., 1996
 7. Чубіна Т.Д. Рід Потоцьких: особистості на тлі епохи. Черкаси, 2007
 8. Її ж. Рід Потоцьких в Україні (тульчинська лінія). Черкаси, 2008.

Посилання:
 • БОЯРИ
 • ЧЕТВЕРТИНСЬКІ
 • ЧОРТОРИЙСЬКІ, ЧАРТОРИЙСЬКІ
 • ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939–1945
 • ДВОРЯНСТВО
 • КНЯЗЬ
 • КОРЕЦЬКІ
 • КОРОНА ПОЛЬСЬКА, ПОНЯТТЯ ТА НАЗВА ДЕРЖАВИ
 • КОЗАЦЬКА СТАРШИНА
 • КРІПАЦТВО, КРІПОСНЕ ПРАВО
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА, НАДДНІПРЯНЩИНА, ПРИДНІПРОВ'Я, ПОДНІПРОВ'Я
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • ОСТРОЗЬКІ
 • ПАНИ
 • ПОДІЛИ ПОЛЬЩІ 1772, 1793, 1795
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ
 • ВИШНЕВЕЦЬКІ
 • ЗАХІДНА УКРАЇНА, ЯК ТЕРМІН
 • ЗАСЛАВСЬКІ

 • Пов'язані терміни:
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: ПОЛЯКИ
 • АГРАРНА РЕФОРМА 16 СТ.
 • АНТИСЕМІТИЗМ В УКРАЇНІ
 • БАРСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ 1768
 • БЄЛЬСЬКІ МАРТИН ТА ЙОГО СИН ЙОАХИМ І ЇХНЯ ПОЛЬСЬКА ХРОНІКА
 • БОЯРИ
 • БОЯРИ-СЛУГИ
 • ЧИНШОВЕ ПРАВО
 • ЧИНШОВІ СЕЛЯНИ
 • ДЕРЖАВНІ ЗЕМЛІ
 • ДОГЕЛЬ МАЦЕЙ
 • ДОЖІ ДЄРДЯ ПОВСТАННЯ 1514
 • ДРУГЕТИ
 • ДЯКЛО
 • ЕДУКАЦІЙНА КОМІСІЯ 1773–1794
 • ЕКЗЕКУЦІЙНИЙ РУХ
 • ЄРЛИЧ ЯКИМ
 • ЄЗУЇТСЬКІ ШКОЛИ
 • ФАМІЛЬНІ АРХІВИ
 • ФІЛЬВАРОК
 • ФУНДУШЕВІ МАЄТНОСТІ
 • ГАЛИЦЬКЕ КОРОЛІВСТВО
 • ГЕНЕРАЛЬНЕ СЛІДСТВО ПРО МАЄТНОСТІ
 • ГЕТЬМАН ВЕЛИКИЙ КОРОННИЙ
 • ГОРОДЕЛЬСЬКА УНІЯ 1413
 • КАЛИНОВСЬКІ
 • КАЛИНОВСЬКИЙ АДАМ
 • КАЛИНОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИЙ-ОЛЕКСАНДР
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН
 • КНЯЗЬ
 • КОНЕЦПОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
 • КОНФЕДЕРАЦІЇ ШЛЯХЕТСЬКІ
 • КОНСТИТУЦІЯ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ТРЕТЬОГО ТРАВНЯ 1791
 • КОРОЛІВЩИНИ
 • КОРОНА ПОЛЬСЬКА, ПОНЯТТЯ ТА НАЗВА ДЕРЖАВИ
 • КОРОННИЙ ТРИБУНАЛ
 • КРАЙЧИЙ
 • КУПЕЦЬКІ ГІЛЬДІЇ
 • КУПЕЦТВО
 • КУРЯЧА ВІЙНА 1537
 • ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА
 • ЛОКАЦІЯ
 • ЛЬВІВ
 • ЛЬВІВСЬКЕ БРАТСТВО, СВЯТО-УСПЕНСЬКЕ СТАВРОПІГІЙСЬКЕ БРАТСТВО У ЛЬВОВІ, ЛЬВІВСЬКА СТАВРОПІГІЯ
 • ЛЮБЛІНСЬКА УНІЯ 1569
 • МЕЛЬНИК
 • МІЩАНИ
 • МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕОРІЇ
 • МОГИЛА ПЕТРО СИМЕОНОВИЧ
 • МОКРСЬКИЙ-ГОЦЕЛЬ АНДРІЙ
 • МИКЛАШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ
 • МИЛЕЦЬКИЙ СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОНАСТИР
 • НАДВІРНЕ ВІЙСЬКО
 • НАДВІРНІ КОЗАКИ
 • НЕПОХОЖІ СЕЛЯНИ
 • НОБІЛІТЕТ
 • ОЛЬГЕРДОВИЧІ
 • ОСТРОЗЬКИЙ ВАСИЛЬ-КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ
 • ОТЧИЧІ
 • ПІВНІЧНА ВІЙНА 1700–1721, ВЕЛИКА ПІВНІЧНА ВІЙНА, ТРЕТЯ ПІВНІЧНА ВІЙНА
 • ПОДІЛИ ПОЛЬЩІ 1772, 1793, 1795
 • ПОХОЖІ СЕЛЯНИ
 • ПОЛОНІЗАЦІЯ
 • ПОЛЬЩА
 • ПОМІЩИКИ
 • ПОСПОЛИТЕ РУШЕННЯ
 • ПОТОЦЬКИЙ МИКОЛА
 • ПРОПІНАЦІЯ
 • РАДЗИВІЛЛ КРИШТОФ, КРИШТОФ РАДЗИВІЛЛ ПЕРУН
 • РЕФЕРЕНДАРСЬКИЙ СУД
 • РЕФОРМАЦІЯ
 • РЕВОЛЮЦІЇ
 • РАГОЗА МИХАЇЛ
 • РОКОШ
 • РУСЬКО-УКРАЇНСЬКА РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ (РУРП)
 • САПІГИ
 • СЕЛЯНСЬКА ВІЙНА
 • СЕНАТ У РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ
 • ШЛЯХЕТСЬКІ СЕЙМИКИ
 • ШЛЯХТА, ШЛЯХЕТСТВО
 • СТАРОСТВО
 • СТАРОСТИНСЬКІ МАЄТНОСТІ
 • СТАРОВОЛЬСЬКИЙ ШИМОН
 • СТАТУТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО 1529, 1566, 1588
 • СТЕФАН БАТОРІЙ
 • СИГІЗМУНД I СТАРИЙ
 • ТОРГОВИЦЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ
 • ВАЛЬНИЙ СЕЙМ
 • ВІРМЕНСЬКІ КОЛОНІЇ В УКРАЇНІ 16-18 СТ.
 • ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ
 • ВИШНЕВЕЦЬКИЙ ЯРЕМА (ІЄРЕМІЯ)
 • ЗАСЛАВСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ–ДОМІНІК
 • ЗБОРОВСЬКИЙ САМУЇЛ
 • ЗЕМЕЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
 • ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ
 • ЗЕМСЬКА СЛУЖБА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)