ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

МАГУРА СИЛЬВЕСТР СИЛЬВЕСТРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Білокінь С.І., Юренко С.П. МАГУРА Сильвестр Сильвестрович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Magura_S_S (останній перегляд: 23.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

МАГУРА СИЛЬВЕСТР СИЛЬВЕСТРОВИЧ

МАГУРА Сильвестр Сильвестрович (02.01.1897–08.01.1938) – археолог, музеєзнавець, пам'яткоохоронець. Н. в с. Гусинне Холмського пов. Люблінської губ. Навч. в Київ. ун-ті (1917–20), Київ. ін-ті нар. освіти та Київ. археол. ін-ті (1922–25). 1927–30 – аспірант Всеукр. істор. музею ім. Т.Шевченка (нині Національний музей історії України). 1931 захистив канд. дис. на тему: "Обробка кістки та рогу у слов'ян Київської землі за княжих часів", яка принесла йому наук. визнання. Від 1931 М. – зав. Археол. музеєм ВУАН. Долучився до створення Інституту історії матеріальної культури АН УСРР/УРСР (1934; реорганізований 1938 в Ін-т археології АН УРСР – нині Інститут археології НАН України), де зайняв посаду старшого наук. співробітника (1937). М. брав участь у багатьох експедиціях, зокрема під кер-вом М.Макаренка (1925, 1926, 1927) та Дніпропетровській, очолюваній акад. Д.Яворницьким (1930), з дослідження різноманітних археол. пам'яток в різних регіонах України. Організатор і керівник (1934–36) Трипільської експедиції (під його кер-вом працювала Т.Пассек). Прибічник комплексного дослідження археол. пам'яток із залученням фахівців різних галузей знання, розглядав старожитності як важливе джерело для широкого соціально-екон. тлумачення давньої історії людського сусп-ва. Використовуючи цей підхід, М. провадив масштабні розкопки давнього Києва на г. Киселівка (див. Замкова гора; 1932–33, 1935) та трипільських поселень (див. Трипільська культура) поблизу сіл Халеп'я Обухівського р-ну Київ. обл. і Володимирівка Новоархангельського р-ну Кіровоград. обл. (1934–37). Завдяки застосуванню методики дослідження археол. пам'яток шляхом одночасного розкриття їх культ. шару на широких площах було виявлено й детально вивчено залишки різних давніх об'єктів та комплексів, реконструйовано великі за розмірами й складні за конструкціями житла, відтворено забудову поселень. За своїми масштабами та наук. здобутками дослідження Трипільської експедиції, очолюваної М., посіли одне з найвизначніших місць в усій рад. археології того часу. Від 1934 зберігав цінну книгозбірню археолога й мистецтвознавця М.Макаренка.

14 грудня 1937 М. був заарештований за звинуваченням в участі в антирад. укр. націоналістичній терористичній орг-ції та шкідництві на історико-культ. фронті. За рішенням трійки при Київ. обл. управлінні НКВС УРСР від 29 грудня 1937 страчений у м. Київ (з конфіскацією майна). 1960 постанову скасовано, справу припинено за відсутністю складу злочину.

Син М. – нейрофізіолог, акад. НАН України (1995) Ігор Магура.

дата публікації: 2009 р.

Праці:
 1. Питання побуту на підставі залишків трипільської культури. "Трипільська культура на Україні", 1926, вип. 1
 2. Бібліографічний покажчик з археології, [1917–1928]. "Записки Всеукраїнського археологічного комітету", 1930, т. 1
 3. Археологічні досліди на Сумщині року 1929. "Хроніка археології та мистецтва", 1930, ч. 1
 4. Розкопки на горі Киселівці в Києві 1933 р. "Наукові записки ІІМК УАН", 1934, № 1
 5. Експедиція 1934 р. для дослідження пам'яток трипільської культури. Там само, 1937, кн. 2.
Література:
 1. Козловська В. Провідник по археологічному відділу Всеукраїнського історичного музею ім. Т.Шевченка у Київі. К., 1928
 2. Miller M. Archaeology in the U.S.S.R. New York, 1956
 3. Пастернак Я. Археологія України. Торонто, 1961
 4. Міллер М. Доля українських археологів під Совєтами. В кн.: Збірник на пошану українських учених, знищених большевицькою Москвою. Париж–Чікаґо, 1962
 5. Те саме. "ЗНТШ", 1962, т. 173
 6. Шовкопляс И.Г., Дмитренко Н.Г. Археология Украинской ССР: Библиографический указатель, 1918–1980. К., 1989
 7. Шовкопляс Г.М. Сильвестр Сильвестрович Магура (1897–1937). "Археологія", 1992, вип. 2
 8. Мезенцева Г.Г. Дослідники археології України: Енциклопедичний словник-довідник. Чернігів, 1997
 9. Куріло О. Нариси розвитку археології у музеях України. К., 2002
 10. Білокінь С. Про видання, заборонені на стадії верстки, або тиражі яких було знищено, 1920–1941. В кн.: До джерел: Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя, т. 2. К.–Львів, 2004
 11. Енциклопедія Трипільської цивілізації, т. 1–2. К., 2004.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ АН УСРР
 • ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
 • КИЇВ
 • МАКАРЕНКО МИКОЛА ОМЕЛЯНОВИЧ
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 • ПАССЕК ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА
 • ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА
 • ЯВОРНИЦЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ЗАМКОВА ГОРА

 • Пов'язані терміни:
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ АН УСРР
 • ТРИПІЛЬСЬКА КОМІСІЯ ПРИ ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ АРХЕОЛОГІЧНОМУ КОМІТЕТІ ВУАН


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)