ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

МАКАРЧУК СТЕПАН АРСЕНТІЙОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Даниленко В.М. МАКАРЧУК Степан Арсентійович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Makarchuk_S_A (останній перегляд: 14.10.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

МАКАРЧУК СТЕПАН АРСЕНТІЙОВИЧ

МАКАРЧУК Степан Арсентійович (н.03.01.1930) – історик, етнолог, джерелознавець, дослідник укр. етносу, етносоціальних відносин в істор. часи, укр. етнографії, історії західноукр. земель 19–20 ст. Д-р істор. н. (1985), професор (1987). Засл. діяч науки і техніки України (1999). Н. в с. Дуліби (нині село Гощанського р-ну Рівнен. обл.). 1956 закінчив істор. ф-т Львів. ун-ту. 1956–57 працював викладачем історії в Черницькому с.-г. технікумі, 1957–59 – на парт. роботі; 1959–65 – в Укр. держ. музеї етнографії та худож. промислу АН УРСР у Львові (див. Музей етнографії та художнього промислу): молодший наук. співробітник, зав. відділу. 1964 в Ін-ті мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Рильського АН УРСР (нині Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Рильського НАН України) захистив канд. дис. на тему: "Соціалістичні перетворення в побуті робітників Прикарпаття" (наук. кер. – Ю.Гошко). 1965–73 – на парт. роботі; з 1973 – у Львів. ун-ті (нині Львівський національний університет): зав. кафедри історії СРСР, зав. кафедри історії України; 1976–94 – декан істор. ф-ту. 1985 в Київ. ун-ті (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка) захистив докторську дис. на тему: "Етносоціальний розвиток і національні відносини на західноукраїнських землях при імперіалізмі". 1995–2001 – зав. кафедри етнології Львів. ун-ту. Нині професор тієї ж кафедри. Автор бл. 300 наук. праць.

Нагороджений орденом Дружби народів (1976), Почесною грамотою Президії ВР УРСР (1977).

дата публікації: 2009 р.

Праці:
 1. Нові риси в побуті робітників Прикарпаття. В кн.: Матеріали з етнографії та мистецтвознавства, вип. 7–8. К., 1963
 2. Рабочая семья на украинском Прикарпатье. В кн.: Этнографическое изучение быта рабочих. М., 1968
 3. Этносоциальное развитие и национальные отношения на западноукраинских землях в период империализма. Львов, 1983
 4. Історичні передумови возз'єднання українських земель. К., 1989 (у співавт.)
 5. Галицьке москвофільство в кінці ХIХ – на початку ХХ ст. В кн.: Історичні дослідження: Історія, вип. 16. К., 1990
 6. Український етнос (виникнення та історичний розвиток). К., 1992, №10
 7. Етнографія України (за редакцією і в співавт.). Львів, 1994
 8. Львів, історичні нариси. Львів, 1996 (у співавт.)
 9. Українська Республіка галичан: Нариси про ЗУНР. Львів, 1997
 10. Москвофільство: витоки та еволюція ідеї. В кн.: Вісник Львівського державного університету: Серія історична, вип. 32. Львів, 1997
 11. Писемні джерела з історії України. Львів, 1999
 12. Історичні неписемні джерела, Львів, 2002
 13. Звичаєве право. В кн.: Етногенез та етнічна історія населення українських Карпат. Львів, 2006
 14. Етнічна історія України. К., 2008
 15. Галичина: етнічна історія. Львів, 2009 (гол. редактор і автор статей).
Література:
 1. Кондратюк К. Життя як довга нива. В кн.: Вісник Львівського університету: Серія: історична, вип. 34. Львів, 1999
 2. Українські історики ХХ ст.: Біобібліографічний довідник, вип. 2, ч. 1. К.–Львів, 2002.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМЕНІ М.РИЛЬСЬКОГО НАН УКРАЇНИ
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
 • МУЗЕЙ ЕТНОГРАФІЇ ТА ХУДОЖНЬОГО ПРОМИСЛУ

 • Пов'язані терміни:
 • НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)