ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

МАЛОРОСІЙСЬКА КОЛЕГІЯ

  Бібліографічне посилання: Горобець В.М. МАЛОРОСІЙСЬКА КОЛЕГІЯ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Malorosiyska_kolegiya (останній перегляд: 18.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

МАЛОРОСІЙСЬКА КОЛЕГІЯ

МАЛОРОСІЙСЬКА КОЛЕГІЯ – центр. адм. орган Російської імперії, заснований указом імп. Петра І 27 (16) травня 1722 для управління Гетьманщиною. Створена ще за життя гетьмана І.Скоропадського як вища апеляційна інстанція та адм.-контролюючий орган рос. держ. структури в Україні. Після смерті гетьмана І.Скоропадського 14 (3) липня 1722 М.к. перебрала гетьман. прерогативи, що було закріплено імператорськими указами 27 (16) квітня та 3 липня (23 червня) 1723. Діяла в складі президента (бригадира, від 1726 – генерал-майора С.Вельямінова), 6-ти членів присутності, прокурора, канцеляристів (кількість яких становила 31 особу 1722–23, 62 – від 1724). Усі члени М.к. призначалися імператором або Правительствуючим Сенатом з числа рос. офіцерів і цивільних службовців. На відміну від Малоросійського приказу М.к. розташовувалася не в Москві, а в Глухові. У цивільних справах М.к. підлягала Сенатові, у військових – головнокомандуючому рос. військами в Україні. У своїй діяльності М.к. керувалася законами, нормативними актами і діловодськими традиціями Рос. імперії. Очоливши систему держ. влади в Україні, М.к. провела низку реформ держ. устрою, спрямованих на підпорядкування всіх ланок укр. центр. і місц. управління російській адміністрації, впровадження рос. законів і правових норм в укр. держ. життя, уніфікацію його порядків до загальноімперських зразків. М.к. вперше в повному обсязі залучила укр. фінанси до царської казни. Причому М.к. реформувала систему оподаткування, що дало змогу збільшити розміри річних прибутків з 45 527 рублів у 1722, до 114 495 руб. у 1724. Переважна більшість зібраних коштів вивозилася з України до Москви та Санкт-Петербурга (1725 понад 99,5 % річних бюджетних витрат М.к. становили видатки на потреби імперії). У цілому діяльність М.к. започаткувала реальний процес ліквідації автономії Гетьманщини. Інкорпораційна діяльність М.к. зустріла активну протидію з боку гетьмана наказного П.Полуботка та частини козацької старшини. За спротив реформам М.к. наказного гетьмана П.Полуботка, ген. старшин І.Чарниша, С.Савича, Я.Лизогуба та В.Журахівського, а також миргород. полковника Д.Апостола, ряд полкової і сотенної старшини восени 1723 – узимку 1724 було заарештовано і ув'язнено в Петропавловській фортеці в С.-Петербурзі. Після сходження на престол імп. Петра ІI в умовах перегляду політ. курсу та відмови від найбільш радикальних нововведень Петра I 12 (1) вересня 1727 М.к. припинила свою діяльність.

дата публікації: 2009 р.

Література:
 1. Горобець В.М. Присмерк Гетьманщини: Україна в роки реформ Петра I. К., 1988
 2. Його ж. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої половини XVII – першої чверті XVIII ст. К., 1995.

Посилання:
 • АПОСТОЛ ДАНИЛО ПАВЛОВИЧ
 • АВТОНОМІЯ
 • ГЕТЬМАН НАКАЗНИЙ
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • ГЛУХІВ
 • КАНЦЕЛЯРИСТ
 • КОЗАЦЬКА СТАРШИНА
 • МАЛОРОСІЙСЬКИЙ ПРИКАЗ
 • МОСКВА
 • ПЕТРО І, ПЕТРО I ОЛЕКСІЙОВИЧ, ПЕТРО ВЕЛИКИЙ
 • ПЕТРО ІІ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ПЕТРОПАВЛОВСЬКА ФОРТЕЦЯ
 • ПОЛУБОТОК ПАВЛО ЛЕОНТІЙОВИЧ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • РУБЛЬ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • САВИЧ СЕМЕН
 • СКОРОПАДСЬКИЙ ІВАН ІЛЛІЧ
 • ВЕЛЬЯМІНОВ СТЕПАН ЛУКИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АПОСТОЛ ДАНИЛО ПАВЛОВИЧ
 • АПОСТОЛИ
 • АРХІВ ГЕНЕРАЛЬНИЙ
 • БРАЦЛАВСЬКА ПРИКОРДОННА КОМІСІЯ
 • ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ В.ТАРНОВСЬКОГО
 • ДМИТРАШКИ-РАЙЧІ (ДУМИТРАШКИ)
 • ДОЛИНСЬКІ
 • ДУБЛЯНСЬКІ
 • ЕКСТРАКТ МАЛОРОСІЙСЬКИХ ПРАВ 1767
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОПИС ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 1765–1769
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПИСАР
 • ГЕНЕРАЛЬНЕ СЛІДСТВО ПРО МАЄТНОСТІ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ СУД
 • ГЕНЕРАЛЬНА ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
 • ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОБОЗНИЙ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ХОРУНЖИЙ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОСАВУЛ
 • ГЕТЬМАН
 • ГЕТЬМАНАТУ ІНСТИТУТ (1649–1764)
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • ГЛУХІВ
 • ГЛУХІВСЬКА ШКОЛА СПІВУ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ
 • ГРАБ'ЯНКА ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ І ЙОГО ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КОЗАЦТВА
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
 • КАНЦЕЛЯРІЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АРТИЛЕРІЇ
 • КАНЦЕЛЯРІЯ МАЛОРОСІЙСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА
 • КАТЕРИНА ІІ, КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА ТА ЇЇ ПОЛІТИКА СТОСОВНО УКРАЇНИ
 • КОЧУБЕЇ
 • КОДИФІКАЦІЙНІ РОБОТИ В УКРАЇНІ 18–19 СТ.
 • КОМІСАРСТВА
 • КОМІСІЯ ЗАКОНОДАВЧА 1767–1768
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КОРОПЧЕВСЬКИЙ ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ
 • КОЗЕЛЬСЬКИЙ ЯКІВ ПАВЛОВИЧ
 • КИЇВСЬКА ПРИКОРДОННА КОМІСІЯ
 • ЛУКАШЕВИЧ ВАСИЛЬ ЛУКИЧ
 • МАЛОРОСІЙСЬКИЙ ПРИКАЗ
 • МЕНШИКОВ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ
 • МИТНА СИСТЕМА
 • НІЖИНСЬКИЙ ЛІТОПИС
 • НИЖЧА ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА
 • ОЧКОВЕ
 • ПАЩЕНКО ДМИТРО РОМАНОВИЧ
 • ПАСКЕВИЧІ (ПАСЬКЕВИЧИ)
 • ПЕТРО І, ПЕТРО I ОЛЕКСІЙОВИЧ, ПЕТРО ВЕЛИКИЙ
 • ПЕТРО ІІ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ПЛОХИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МЕЛЕТІЙОВИЧ
 • ПОКОЗАЧЕННЯ
 • ПОЛУБОТОК ПАВЛО ЛЕОНТІЙОВИЧ
 • РАНГОВІ ПОСПОЛИТІ
 • РАНГИ ЗНАЧНОГО ВІЙСЬКОВОГО ТОВАРИСТВА
 • РЕЗИДЕНТ ЦАРСЬКИЙ
 • РІШИТЕЛЬНІ ПУНКТИ 1728
 • СБОРНИКИ ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (1867-1916)
 • СКОРОПАДСЬКИЙ ІВАН ІЛЛІЧ
 • СОБОРНЕ УЛОЖЕННЯ 1649
 • СУДОВА РЕФОРМА В ГЕТЬМАНЩИНІ
 • СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
 • СИМОНОВСЬКИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ У КИЄВІ
 • ВАГОВЕ
 • ВЕЛЬЯМІНОВ СТЕПАН ЛУКИЧ
 • ВІЙСЬКОВІ ТОВАРИШІ
 • ЗАВАДОВСЬКИЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЗЕМСЬКІ СУДИ
 • ЗНАЧКОВІ ТОВАРИШІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)