ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

МАРГОЛІС ЮРІЙ ДАВИДОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. МАРГОЛІС Юрій Давидович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Margolis_Yu_D (останній перегляд: 15.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

МАРГОЛІС ЮРІЙ ДАВИДОВИЧ

МАРГОЛІС Юрій Давидович (07.10.1930–14.02.1996) – рос. історик та педагог. Н. в м. Ленінград (нині м. Санкт-Петербург). Походив з родини відомих науковців: батько – Д.Марголіс, викладач політекономії; мати – В.Герасимова, історик. Закінчив Ленінгр. ун-т (1952) та аспірантуру цього навч. закладу (1960). Працював учителем у Калузькій обл. (1952–53), викладав у різних навч. закладах у Ленінграді (1953–57). 1960 захистив канд. дисертацію на тему: "Эволюция исторических взглядов Т.Г. Шевченко", а 1985 – докторську дисертацію на тему: "Т.Г. Шевченко и русская демократическая историография второй половины ХIХ в.". Протягом 1960–68 викладав у Ленінгр. ун-ті (нині Петербурзький університет). 1968 виключений з Комуністичної партії Радянського Союзу за втрату "політичної пильності" (за недонесення на колегу, який читав книгу югослав. комуніста М.Джиласа "Новий клас") та звільнений з роботи в Ленінгр. ун-ті. Працював інженером з техніки безпеки на ленінгр. ситценабивній ф-ці ім. В.Слуцької, зокрема підготував істор. нарис про це підпр-во, який був опублікований без його прізвища. 1976–80 очолював кафедру історії СРСР в Сиктивкарському ун-ті. З 1981 і до кінця життя викладав у Ленінгр. (з 1991 – Петерб.) ун-ті.

Автор багатьох праць, присвячених Т.Шевченку, а також студій з історії освіти в С.-Петербурзі, пром. підпр-в Ленінграда і Сиктивкара (нині столиця Республіки Комі, РФ). Виховав ряд відомих рос. істориків, зокрема Т.Таїрову-Яковлєву, фахівця з укр. історії 17 ст. Підтримував зв'язки з багатьма укр. вченими, зокрема з Є.Кирилюком, М.П.Ковальським, М.Марченком, В.Сарбеєм, Є.Шабліовським, Ф.Шевченком та ін. Вивчав різноманітні аспекти спадщини Т.Шевченка, зокрема істор. погляди поета, внесок у шевченкознавство різних науковців. Стверджував, що Т.Шевченко мав ідеалістичне світобачення, зокрема в поглядах на природу класів та класової боротьби. На думку М., історизм Т.Шевченка справив неабиякий вплив на погляди рос. істориків-демократів, зокрема О.Герцена, О.Добролюбова, М.Огарьова, В.Семевського, М.Чернишевського та ін. М. наголошував на генетичному зв'язку поглядів Т.Шевченка з земсько-обласною концепцією рос. історії О.Щапова. У своїх студіях про Т.Шевченка за рад. часів багато разів посилався на праці укр. учених-емігрантів (П.Зайцева, Д.Чижевського та ін.).

П. у м. С.-Петербург.

дата публікації: 2009 р.

Праці:
 1. Проблема единения славянских народов в политической программе Т.Г. Шевченко. "Вестник Ленинградского государственного университета", 1958, № 14
 2. К вопросу об эволюции исторических взглядов Т.Г. Шевченко (1837–1847). Там само, 1959, № 12
 3. Т.Г. Шевченко и А.П.Щапов. "Научные доклады высшей школы: Исторические науки" (М.), 1959, № 3
 4. Исторические взгляды Т.Г. Шевченка. Л., 1964
 5. К вопросу о шевченковских традициях в русской демократической историографии феодализма (Т.Г. Шевченко и В.И. Семевский). В кн.: Генезис и развитие феодализма в России. Л., 1983
 6. Т.Г. Шевченко и Петербургский университет. Л., 1983
 7. Юбилей Шевченко 1914 г. (Из истории общественно-политической борьбы). В кн.: Вопросы истории России XIX – начала ХХ века. Л., 1983
 8. Шевченковедение в Ленинградском университете. В кн.: Очерки по истории Ленинградского университета, вып. 5. М., 1984
 9. Отечеству на пользу, россиянам во славу: Из истории университетского образования в Петербурге в XVIII – начале ХIХ в. Л., 1988 (у співавт.)
 10. Д.И. Яворницкий и шевченковедение. В кн.: Вчений-подвижник: Життєвий шлях та літературна спадщина відомого на Придніпров'ї археолога, історіографа, краєзнавця та етнографа Д.І. Яворницького: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю з дня народження вченого (26–27 жовтня 1990 р.). Дніпропетровськ, 1991
 11. Революционный демократизм Т.Г. Шевченко и этнографический историзм Н.И. Костомарова. В кн.: Интернациональные традиции русской культуры: Сборник научных трудов, т. 134. Л., 1991
 12. Т.Г. Шевченко и русские историки-демократы. Л., 1991
 13. Т.Г. Шевченко та російська демократична історіографія другої половини ХIХ ст.: Історія вивчення. В кн.: Проблеми історіографії та джерелознавства історії України. Дніпропетровськ, 1991
 14. Т.Г. Шевченко в борьбе против антисемитизма. В кн.: История общественной мысли России и Украины XVII – начала ХХ вв.: Межвузовский сборник научных трудов. Днепропетровск, 1992
 15. Книга Н.В. Гоголя "Выбранные места из переписки с друзьями": Основные вехи истории восприятия. СПб., 1998
 16. "Единым вдохновением": Очерки истории университетского образования в Петербурге в конце XVIII – первой половине ХIХ в. СПб., 2000 (у співавт.).
Література:
 1. Юрий Давыдович Марголис: Библиографический указатель трудов. СПб., 1995
 2. Жуков В.Ю. Мир Ю.Д. Марголиса: Наука и жизнь в судьбе историка. "Санкт-Петербургский университет", 2000, № 29, 6 декабря
 3. Памяти Ю.Д. Марголиса: письма, документы, научные работы, воспоминания. СПб., 2000
 4. Яковлева Т. Ф.П. Шевченко и Питер. В кн.: "Істину встановлює суд історії": Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка, т. 1. К., 2004.

Посилання:
 • ЧЕРНИШЕВСЬКИЙ МИКОЛА ГАВРИЛОВИЧ
 • ЧИЖЕВСЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ГЕРЦЕН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
 • ІСТОРИЗМ
 • КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
 • КОВАЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • КИРИЛЮК ЄВГЕН ПРОХОРОВИЧ
 • МАРЧЕНКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • САРБЕЙ ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
 • СЕМЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
 • ШАБЛІОВСЬКИЙ ЄВГЕН СТЕПАНОВИЧ
 • ШЕВЧЕНКО ФЕДІР ПАВЛОВИЧ
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
 • ЗАЙЦЕВ ПАВЛО ІВАНОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)