ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

МАРКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. МАРКЕВИЧ Олексій Іванович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Markevich_O_I (останній перегляд: 18.02.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

МАРКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ

МАРКЕВИЧ Олексій Іванович (17.03.1847–05.06.1903) – історик, громад. діяч. Проф. (1889). Н. в с. Смош (нині село Прилуцького р-ну Черніг. обл.) в родині прилуцького поміщика з давнього козацько-старшинського роду єврейс. походження (див. Марковичі). На поч. 1850-х рр. разом з батьками переїхав до Києва. У дитинстві залишився повним сиротою. Навч. в 1-й Київ. г-зії та Костянтинівському межовому ін-ті. На поч. 1860-х рр. – вільний слухач фізико-мат. ф-ту Моск. ун-ту. Студент Ніжинського юрид. ліцею кн. Безбородька (див. Ніжинський історико-філологічний інститут князя Безбородька; 1867–68), вільний слухач історико-філол. ф-ту Новорос. ун-ту (нині Одеський національний університет; 1868–69). Викладав історію та географію в Таганрозькій г-зії (1869–71), рос. словесність в Одес. комерційному уч-щі (1871–73) та Одес. ін-ті шляхетних дівчат (1875–76). Викладач історії в Одес. Маріїнській жін. г-зії (1875–84). 1879 в Київ. ун-ті (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка) захистив магістерську дисертацію на тему: "О местничестве: Русская историография в отношении к местничеству". 1880 став першим приват-доцентом на історико-філол. ф-ті Новорос. ун-ту. 1888 в Київ. ун-ті захистив докторську дисертацію на тему: "История местничества в Московском государстве в ХV–ХVII вв.". Екстраординарний (1889), ординарний (1893) професор Новорос. ун-ту.

М. – автор понад 400 праць з рос. історії 15–18 ст., історії Пд. України 18–19 ст., історії слов'янства, заг. історії, історіографії, джерелознавства, історії літератури, зокрема праць про М.Гоголя, В.Жуковського та ін. Публікатор низки джерел з рос. та укр. історії 16–19 ст. З юнацьких років – прихильник позитивізму за версією О.Конта (див. також Позитивізм в історичній науці), схильний до критичних і незалежних поглядів стосовно наук. авторитетів та істор. діячів. Істор. погляди та світосприйняття М. спиралися, гол. чин., на позитивістські засади з включенням елементів романтизму, неокантіанства (див. Неокантіанство в історичній науці) та ліберально-демократ. ідеалів, властивих радикальній частині одес. професури. У січні 1884 за критичні висловлювання щодо особи рос. імп. Олександра І на університетських лекціях отримав попередження та на 5 років залишений приват-доцентом. У серпні–жовтні 1895 перебував під слідством за спробу перевезти нелегальну літературу через австрійсько-рос. кордон. Згодом слідство було припинено за сприяння рідних і впливових знайомих, але академічна кар'єра М. була припинена. У грудні 1895 він подав у відставку з Новорос. ун-ту. Мав широке коло знайомств з діячами Одес. громади (див. Громади). Підтримував стосунки з багатьма укр. і рос. вченими, зокрема з В.Григоровичем, М.Грушевським, В.Іконниковим, І.Лашнюковим, Ф.Леонтовичем, І.Линниченком та ін. Зустрічався з М.Костомаровим, С.Соловйовим та ін. Співробітничав з багатьма наук. і громад. виданнями, зокрема з "Киевской стариной", "Записками Наукового товариства імені Шевченка", газетою "Одесский вестник" та низкою ін. Дійсний член Одеського товариства історії та старожитностей (1887), Історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті (1889), Таврійської губернської вченої архівної комісії (1889), Церковно-археол. т-ва при Київ. духовній академії (1889), Імператорського Моск. археол. т-ва (1890), Нижегородської губернської вченої архів. комісії (1890), Істор. т-ва при Петерб. ун-ті (1891), Історичного товариства Нестора-літописця (1892), Кримсько-Кавказ. гірського клубу (1893), Рос. археол. т-ва (1896), Археогр. комісії при Імператорському Моск. археол. товаристві (1896), Костромської губернської вченої архів. комісії (1897), Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1901), Воронезької губернської вченої архів. комісії (1902), Катеринославської губернської вченої архівної комісії (1903). Проводив активну громад. діяльність, зокрема брав участь у численних доброчинних акціях в Одесі. Виступав з публічними лекціями. Член Одес. т-ва з устрою дешевих нічних притулків (1873–1903), дійсний член Одес. слов'ян. доброчинного т-ва святих Кирила і Мефодія (1887). З 1894 – почесний попечитель Одеського жін. доброчинного т-ва. Секретар Одес. к-ту торгівлі та мануфактур (1886–1903). Гласний Одес. міської думи (1901–03).

Нагороджений орденом св. Станіслава 3-го ст. (1881) та 2-го ст. (1895).

П. у м. Одеса.

Бібліогр.: Линниченко И.А. Алексей Иванович Маркевич: биографические воспоминания и список трудов. В кн.: Записки Одесского общества истории и древностей, т. 26. Одесса, 1906; Алексей Иванович Маркевич (1847–1903): Биобиблиографический указатель. Одесса, 1997.

дата публікації: 2009 р.

Праці:
 1. О местничестве: Исследование, ч. 1: Русская историография в отношении к местничеству. К., 1879
 2. О летописях: Из лекций по русской историографии, вып. 1. Одесса, 1883
 3. История местничества в Московском государстве в ХV–ХVII вв. Одесса, 1888
 4. Двадцатипятилетие Императорского Новороссийского университета: Историческая записка и академические списки. Одесса, 1890
 5. Марковичи. К., 1890
 6. Описание актов, принадлежащих гр. М.М. Толстому. Одесса, 1891
 7. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. "Журнал Министерства народного просвещения", 1891, ч. 277, № 9–10
 8. Южная Россия при Петре Великом: Публичная лекция, читанная в Имп. Новороссийском университете. "Одесский вестник", 1891, № 70, 16 марта; № 72, 18 марта; № 92, 8 апреля№ 94, 10 апреля; № 99, 15 апреля
 9. Калужские купцы Дехтеревы. Одесса, 1891
 10. Заботы о бедных детях в России: Публичная лекция памяти Н.Я. Шведовой. В кн.: Записки императорского Новороссийского университета, т. 59, ч. 1. Одесса, 1893
 11. Южная Русь при Екатерине II. Одесса, 1893
 12. Город Качибей или Гаджибей – предшественник Одессы. В кн.: Записки Одесского общества истории и древностей, т. 17. Одесса, 1894
 13. Торговля и промышленность. В кн.: Одесса (1794–1894): К 100-летию города. Одесса, 1894
 14. Григорий Карпович Катошихин и его сочинения о Московском государстве в половине ХVII в. Одесса, 1895
 15. Местнические случаи в сочинении Н.П. Лихачева "Библиотека и архив московских государей в ХVI столетии" (СПб., 1894) и в издании Н.П. Лихачева "Местнические дела 1563–1605 гг." (СПб., 1894). Одесса, 1895
 16. Исторический очерк Одесской Мариинской городской женской гимназии: 1868–1894. Одесса, 1896 (у співавт.)
 17. Императрица Екатерина II и Крым: К 100-летию со дня кончины Екатерины Великой. "Известия Таврической ученой архивной комиссии" (Симферополь), 1897, № 27
 18. Грамота московського уряду до донських козаків про українські справи, 1659 р. "ЗНТШ", 1897, т. 18
 19. Борьба запорожского кошевого П.И. Калнышевского с гайдамаками. "ЗНТШ", 1897, т. 20, ч. 5
 20. ХI-й киевский Археологический съезд и труды его по истории Новороссийского края. "Известия Таврической ученой архивной комиссии" (Симферополь), 1899, № 30
 21. 25-летие деятельности Одесского общества для устройства дешевых ночлежных приютов. Одесса, 1900
 22. Василий Григорьевич Васильевский. В кн.: Записки Одесского общества истории и древностей, т. 22. Одесса, 1900
 23. Несколько слов о значении поэзии Т.Г. Шевченко. В кн.: Южно-русский альманах. Одесса, 1900
 24. Очерк сказок, обращающихся среди одесского простонародья. В кн.: Юбилейный сборник в честь В.Ф. Миллера, изданный его учениками и почитателями. М., 1900
 25. Пушкин и Новороссийский край. В кн.: Пушкинские дни в Одессе 26–27 мая 1899 г. Одесса, 1900
 26. Аполлон Александрович Скальковский: Поминки. Читано в заседании О-ва 14 ноября 1899 г. В кн.: Записки Одесского общества истории и древностей, т. 22. Одесса, 1900
 27. О деятельности Суворова в Новороссийском крае. В кн.: Записки Одесского общества истории и древностей, т. 23. Одесса, 1901
 28. Гоголь в Одессе. В кн.: Записки Императорского Новороссийского университета, т. 88, ч. 3. Одесса, 1902
 29. Отношения В.А. Жуковского к писателям и артистам. Одесса, 1902
 30. ХII археологічний з'їзд у Харкові, 1902 р. "ЗНТШ", 1903, т. 53.
Література:
 1. Грушевський М. Пам'яті Олексія Маркевича. "ЗНТШ", 1903, т. 55
 2. Чухрій П.Г. Історична наука і історики Півдня України дожовтневого часу. В кн.: Питання історії народів СРСР, вип. 8. Х., 1969
 3. Першина З.В. Творчість О.І. Маркевича та проблеми українського національного відродження. В кн.: Проблеми історії національного руху на Україні (до 1917 р.): Тези доповідей Другої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, ч. 2. К.–Миколаїв, 1992
 4. Заруба В. Одеські матеріали Михайла Грушевського. "Дзвін" (Львів), 1994, № 5
 5. Першина З.В. Історія України в працях одеських дослідників. "УІЖ", 1994, № 6
 6. Попова Т.М. М.Грушевський про О.Маркевича. В кн.: Історіографічна спадщина науки історії України (погляд з кінця ХХ ст.): Матеріали Всеукраїнської науково-освітньої конференції (Глухів, грудень 1996 р.). К.–Глухів, 1996
 7. Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма: Исследование социально-политической истории времени Ивана Грозного. М., 1996
 8. Мирошниченко В.А. Деятельность А.И.Маркевича в Одесском обществе истории и древностей (по материалам Записок Одесского общества истории и древностей). В кн.: Записки історичного факультету Одеського державного університету імені І.І. Мечникова, вип. 5. Одеса, 1997
 9. Його ж. И.А. Линниченко о А.И. Маркевиче. Там само, вип. 7. Одеса, 1998
 10. Глухів і Глухівщина в історії українського національного відродження (творча спадщина родини Марковичів): Матеріали наукової конференції (28–29 травня 1998 р., м. Глухів Сумської обл.). К., 1999
 11. Першина З.В., Синявська О.О. Краєзнавчі студії О.І. Маркевича. В кн.: Історія України: Маловідомі імена, події, факти (збірник статей), вип. 6. К., 1999
 12. Попова Т.Н. Маркевич Олексій Іванович. В кн.: Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник, т. 3. Одеса, 2000
 13. Хмарський В.М. Олексій Маркевич як археограф (до постановки проблеми). В кн.: Записки історичного факультету Одеського державного університету імені І.І. Мечникова, вип. 8. Одеса, 1999
 14. Синявська О.О. До питання про археографічну діяльність О.І. Маркевича. Там само, вип. 9. Одеса, 1999
 15. Її ж. Просвітницька діяльність О.І. Маркевича. Там само, вип. 10. Одеса, 2000
 16. Її ж. Історичні погляди О.І. Маркевича. Там само, вип. 11. Одеса, 2001
 17. Голубчик Г.Д. Рід Марковичів-Маркевичів у культурно-громадському житті України: "нова сімейна історія": Автореф. дис. … канд. істор. н. Дніпропетровськ, 2003
 18. Попова Т. Алексей Маркевич. В кн.: Історіографічні дослідження в Україні, вип. 12. К., 2003
 19. Синявська О.О. Історик Олексій Іванович Маркевич: життя та діяльність. Одеса, 2003
 20. Попова Т.Н. Историография в лицах, проблемах, дисциплинах: Из истории Новороссийского университета: К 75-летию исторического факультета. Одесса, 2007.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ГОГОЛЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
 • ГРОМАДИ
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ГРИГОРОВИЧ ВІКТОР ІВАНОВИЧ
 • ІКОННИКОВ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІМПЕРАТОРСЬКОМУ НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
 • ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • КОНТ ОГЮСТ
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КИЇВ
 • КИЕВСКАЯ СТАРИНА
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • ЛЕОНТОВИЧ ФЕДІР ІВАНОВИЧ
 • ЛИННИЧЕНКО ІВАН АНДРІЙОВИЧ
 • ЛЬВІВ
 • МАРКОВИЧІ (МАРКЕВИЧІ)
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • НІЖИНСЬКИЙ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА
 • НЕОКАНТІАНСТВО В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ
 • ОДЕСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІСТОРІЇ ТА СТАРОЖИТНОСТЕЙ
 • ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ОЛЕКСАНДР І
 • ПОЗИТИВІЗМ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ
 • РОМАНТИЗМ
 • СОЛОВЙОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • ТАВРІЙСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ (1887)
 • ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
 • ЖУКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІМПЕРАТОРСЬКОМУ НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
 • ИЗВЕСТИЯ ТАВРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ
 • ЛЕТОПИСЬ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ НОВОРОССИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
 • ЛИННИЧЕНКО ІВАН АНДРІЙОВИЧ
 • МАРКОВИЧІ (МАРКЕВИЧІ)
 • ОДЕСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІСТОРІЇ ТА СТАРОЖИТНОСТЕЙ
 • ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
 • ПОСТУПУ ТЕОРІЇ
 • РОСІЙСЬКОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ТОВАРИСТВА ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ВІДДІЛ
 • РУССКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
 • СФРАГІСТИКА
 • ШЕВАЛЬЄ П'ЄР
 • ЗАПИСКИ ЧЕРНИГОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
 • ЗАПИСКИ ИМПЕРАТОРСКОГО НОВОРОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
 • ЗАПИСКИ ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
 • ЗАПИСКИ ОДЕССКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)