ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1    Том (Україна - Українці) Кн. 2
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

МАРКОВИЧ ЯКІВ АНДРІЙОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Герасименко Н.О. МАРКОВИЧ Яків Андрійович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Markovich_Ya_A (останній перегляд: 21.02.2020)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

МАРКОВИЧ ЯКІВ АНДРІЙОВИЧ

МАРКОВИЧ Яків Андрійович (07.10.1696–09.11.1770) – мемуарист і хроніст. Н. в м. Прилуки в багатій старшинській родині (див. Марковичі). Закінчив Київ. академію (див. Києво-Могилянська академія; 1713). Був улюбленим учнем Феофана (Прокоповича). Досяг вагомих успіхів у богослов'ї, але від духовної кар'єри відмовився. Його вабило світське життя, чини і багатство. Бунчуковий товариш (1714), знатний військ. товариш (див. Військові товариші; 1718), наказний лубенський полковник (1721, 1723 – січень 1725). Брав участь у Сулацькому поході 1725–27. Генеральний підскарбій (у відставці, 1762).

Член укр. делегації на коронацію імп. Єлизавети Петрівни, де виголосив вітальну промову (1741).

Один з найбагатших людей в Україні. Володів 8 селами з підданими селянами.

Високоосвічена людина. Володів лат., єврейс., польс. мовами, знав нім., вивчав франц. мову. Здійснював переклади філос. та реліг. творів з лат. і єврейс. мов та складав проповіді й вітальні вірші. Мав велику книгозбірню.

Автор щоденника, що охоплює 1716–67. Приводом до його ведення стали записки ("Кроніка") його тестя, черніг. полковника, згодом наказного гетьмана П.Полуботка про події, які відбувалися 1452–1715. М. спочатку їх продовжив, а потім став щодня вести "домашній протокол" (так він назвав свій "Щоденник") і вів його протягом 50 років. Він містить багатий матеріал про політ. й культ. події в Україні, відомості про життя і побут козацької старшини, становище селян та простих козаків. У щоденнику наведені дані про розміри маєтків рос. дворянства і укр. старшини, про їх різнобічну діяльність по збільшенню прибутків своїх госп-в, про ціни на с.-г. і пром. товари в Україні у 18 ст., про грошовий обіг і метрологію України. Автор щоденника уникав детальних записів про політ. події в Україні і не висловлював свого ставлення до них. Проте окремі факти, наведені в щоденнику, свідчили про важкий тягар політики рос. уряду для укр. народу.

П. у с. Сварков (нині с. Сваркове Глухівського р-ну Сум. обл.).

Уперше щоденник М. було видано 1859 в Москві в 2-х частинах з передмовою онука автора О.М.Марковича. Наук. видання 3-х томів щоденника здійснила в Києві 1893–97 "Киевская старина" за редакцією О.Лазаревського. 4-й т. видала у Львові 1913 Археогр. комісія НТШ (див. Археографічні комісії України) за редакцією В.Модзалевського.

дата публікації: 2009 р.

Праці:
 1. Дневные записки малороссийского подскарбия генерального Якова Марковича, т. 1–2. М., 1859
 2. Дневник генерального подскарбия Якова Марковича. Ч. 1–3. К., 1893–97
 3. Дневник Якова Марковича. В кн.: Жерела до історії України-Руси, т. 22. К.–Львів, 1913.
Література:
 1. Петров Н. Интимная переписка Феофана Прокоповича с Яковом Марковичем. "Киевская старина", 1882, № 6
 2. Лазаревский А. Люди старой Малороссии: Марковичи. Там само, 1884, № 1
 3. Маркевич А.И. Родословная Марковичей. Там само. 1890, № 10–11
 4. Модзалевский В.П. Малороссийский родословник, т. 3. К., 1912
 5. Каганов И. Я. Маркович и его "Дневник" как материал для истории просветительства на Украине в ХVIII в. В кн.: Проблемы русского просвещения в литературе ХVIII в. М.–Л., 1961
 6. Литвиненко М.А. Джерела історії України XVIII ст. Х., 1970
 7. Феофан Прокопович. Філософські твори, т. 3. К., 1981
 8. Струкевич О.К. Генеральний підскарбій Яків Маркович. "УІЖ", 1997, № 5
 9. Томазов В.В. Козак-літератор Яків Маркович. "Історичний календар, 2001" (К.), 2001, вип. 7
 10. Гуржій О. Іван Скоропадський. К., 2004
 11. Дзюба О. Теофан Прокопович в епістолярній спадщині. В кн.: Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.), вип.7. К., 2007.

Посилання:
 • АРХЕОГРАФІЧНІ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
 • БУНЧУКОВІ ТОВАРИШІ
 • ДВОРЯНСТВО
 • ЄЛИЗАВЕТА ПЕТРІВНА
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДСКАРБІЙ
 • КОЗАЦЬКА СТАРШИНА
 • КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ (КМА), КИЇВСЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА, КИЇВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ, КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ, КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ
 • КИЇВ
 • КИЕВСКАЯ СТАРИНА
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • ЛЬВІВ
 • МАРКОВИЧ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
 • МАРКОВИЧІ (МАРКЕВИЧІ)
 • МОДЗАЛЕВСЬКИЙ ВАДИМ ЛЬВОВИЧ
 • МОСКВА
 • ПОЛУБОТОК ПАВЛО ЛЕОНТІЙОВИЧ
 • ПРОКОПОВИЧ ФЕОФАН
 • ПРИЛУКИ
 • ВІЙСЬКОВІ ТОВАРИШІ

 • Пов'язані терміни:
 • МОДЗАЛЕВСЬКИЙ ВАДИМ ЛЬВОВИЧ
 • ПРОСВІТНИЦТВО
 • ПРИЛУКИ
 • ЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)