ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

МАРШАЛОК

  Бібліографічне посилання: Шевченко Н.В. МАРШАЛОК [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Marshalok (останній перегляд: 17.10.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

МАРШАЛОК

МАРШАЛОК – з 14 ст. одна з найвищих держ. посад у Великому князівстві Литовському (ВКЛ), Короні Польській і Речі Посполитій. У ВКЛ М. земельний головував на засіданнях аристократичної ради при великому князі (пани-рада), з 16 ст. – на соймі (сеймі). Своїх маршалків мали й повітові сеймики (див. Шляхетські сеймики), включаючи й укр. землі. Вони обиралися шляхтою зі свого середовища. М. дворовий очолював шляхту, яка служила при великокнязівському дворі. Символом влади М. була палиця. У Короні Польс. цей центр. уряд з'явився в серед. 14 ст., його обов'язком було кер-во королів. двором. Маршалок Корони Польської (великий коронний М.) головував на засіданнях королів. двору, стежив за дотриманням церемоніалу і порядку судочинства над дворянами (див. також Дворяни господарські). Його заступник – М. надворний. Маршалки великий коронний і надворний з 16 ст. входили до Сенату (див. Сенат у Речі Посполитій). Маршалків мали й земські сеймики, які діяли і в укр. землях після Люблінської унії 1569. Свого М. мали Коронний трибунал і Головний Литовський трибунал. З кінця 18 ст. і поч. 19 ст. на укр. землях М. називали місц. (губернського чи повітового) предводителя дворянства.

дата публікації: 2009 р.

Посилання:
 • ДВІР
 • ДВОРЯНИ ГОСПОДАРСЬКІ
 • ГОЛОВНИЙ ЛИТОВСЬКИЙ ТРИБУНАЛ
 • КОРОНА ПОЛЬСЬКА, ПОНЯТТЯ ТА НАЗВА ДЕРЖАВИ
 • КОРОННИЙ ТРИБУНАЛ
 • ЛЮБЛІНСЬКА УНІЯ 1569
 • ПАНИ-РАДА
 • ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДВОРЯНСТВА
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • СЕНАТ У РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ
 • ШЛЯХЕТСЬКІ СЕЙМИКИ
 • ШЛЯХТА, ШЛЯХЕТСТВО
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ
 • ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ

 • Пов'язані терміни:
 • АВСТРІЙСЬКА МОНАРХІЯ ТА АВСТРО-УГОРЩИНА
 • БАДЕНІ СТАНІСЛАВ
 • ЧАЛИЙ САВА
 • ДІДУШИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР
 • ЕЛЕКЦІЯ ВІЛЬНА ПОГОЛОВНА
 • ФРЕДРО АНДЖЕЙ-МАКСИМІЛІАН
 • ГАЛИЦЬКИЙ КРАЙОВИЙ СЕЙМ
 • ГАШТОВТ МАРТИН ІВАНОВИЧ
 • ГОЛЬШАНСЬКІ (ДУБРОВИЦЬКІ)
 • КАЛИНСЬКИЙ ТИМОФІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • КАНЦЛЕР ЛИТОВСЬКИЙ
 • КАПНІСТ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ХАЛЕЦЬКІ, БОЯРСЬКИЙ РІД
 • КОХАНОВСЬКИЙ АНТОН
 • КОМОРНИК
 • КОРОННИЙ ТРИБУНАЛ
 • КОСАЧІ
 • КРАЙОВИЙ ВИДІЛ
 • ЛИЗОГУБИ
 • ЛОБИСЕВИЧ ОПАНАС КИРИЛОВИЧ
 • ЛЮБЛІНСЬКА УНІЯ 1569
 • ЛЮБЛІНСЬКИЙ ТРИБУНАЛ
 • ЛЮБОМИРСЬКИЙ ЄЖИ-СЕБАСТІЯН
 • МАЛИНСЬКИЙ (ЄЛО-МАЛИНСЬКИЙ) ДАНИЛО МАТВІЙОВИЧ
 • МАЛОРОСІЙСЬКЕ ТАЄМНЕ ТОВАРИСТВО
 • МАСКЕВИЧ БОГУСЛАВ-КАЗИМИР
 • МОЩЕНИЦЬКІ
 • МИШКИ-ВАРКОВСЬКІ ТА МИШКИ-ХОЛОНЕВСЬКІ
 • НЕМИРИЧІ
 • ОЛІЗАРИ, ОЛІЗАРИ-ВОЛЧКОВИЧІ
 • ОСТРОЗЬКИЙ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ
 • ОСТРОЗЬКИЙ ВАСИЛЬ-КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ
 • ПАКТИ ТА КОНСТИТУЦІЇ ЗАКОНІВ І ВОЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 1710
 • ПЕЛГЖИМОВСЬКИЙ ЕЛІАШ
 • ПІДКОМОРСЬКИЙ СУД
 • ПОДІЛИ ПОЛЬЩІ 1772, 1793, 1795
 • ПОТОЦЬКИЙ АНДЖЕЙ
 • ПОТОЦЬКИЙ ПАВЛО
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • САНГУШКО ЄВСТАФІЙ ЕРАЗМ
 • САНГУШКИ
 • САПІГИ
 • СЕЙМИКИ
 • СЕНАТ У РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ
 • ШЛЯХЕТСЬКІ СЕЙМИКИ
 • СОБЕСЬКИЙ ЯКІВ
 • СОКАЛЬСЬКА БИТВА 1519
 • СУПРАСЛЬСЬКИЙ БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
 • ТАРНОВСЬКІ
 • УРЯДИ ЦЕНТРАЛЬНІ ТА НАДВІРНІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО 14–18 СТОЛІТЬ
 • УРЯДНИКИ КОРОНИ ПОЛЬСЬКОЇ, ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО РУСЬКЕ
 • ЯБЛОНОВСЬКІ
 • ЗАГОРОВСЬКІ
 • ЗАГОРОВСЬКИЙ МОНАСТИР РІЗДВА БОГОРОДИЦІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)