ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

МАРУСИК ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА

  Бібліографічне посилання: Ковальчук О.О. МАРУСИК Тамара Володимирівна [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Marusik_T_V (останній перегляд: 17.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

МАРУСИК ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА

МАРУСИК Тамара Володимирівна (н. 22.04.1956) – дослідниця історії та к-ри України 20 ст., історії укр. діаспори Пн. Америки. Д-р істор. н. (2003), професор (2004). Відмінник освіти України (2002). Н. в м. Чернівці. 1973–78 навч. в Чернів. ун-ті. 1978–91 – методист заочного відділу Чернів. ун-ту (нині Чернівецький національний університет). 1991 в Ін-ті історії України АН України (нині Інститут історії України НАН України) захистила канд. дис. на тему: "Розвиток науки в західних областях України (1944–1955 рр.)" (наук. кер. – д-р істор. н., проф. С.Кульчицький). 1991–94 – асистент, 1994–99 – доцент кафедри історії України, 1999–2002 – докторант кафедри історії України, 2003 – доцент кафедри історії України Чернів. ун-ту. 2003 в Чернів. ун-ті захистила докторську дис. на тему: "Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: динаміка складу, діяльність, стосунки з владою (друга половина 40-х – початок 60-х років XX ст.)". З 2004 – проректор Чернівецького ун-ту, водночас – професор кафедри міжнародних відносин цього ун-ту.

Секретар координаційної ради осередків Українського історичного товариства в Україні та Буковинського осередку Укр. біографічного т-ва, член експертної ради ВАК України (2004–08), член Координаційної ради з питань молодіжної політики Чернів. міської ради, член Міжнар. академічної ради "Ткума", член правління обласного т-ва "Просвіта" (з 2008).

Автор понад 100 друкованих праць.

Лауреат премії ім. Ю.Федьковича (2004).

Нагороджена церк. орденом св. рівноапостольного кн. Володимира Великого 1-го ст. (2000), Почесною грамотою ВР України "За особливі заслуги перед українським народом" (2005), грамотами Чернів. міської та обласної рад.

дата публікації: 2009 р.

Праці:
 1. Історія України: Навчальний посібник. Чернівці, 1993
 2. Розвиток вищої освіти в західному регіоні України (друга половина 40-х – перша половина 50-х років. "УІЖ", 1997, № 3 (у співавт.)
 3. Любомир Винар і грушевськознавство. В кн.: Подвижник української історичної науки. Чернівці, 1999
 4. Студентство Буковини під тиском сталінських репресій (1945–1950-ті роки). "З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ", 1999, № 1–2
 5. Теоретичні та методологічні основи дослідження історії інтелігенції України: пошук нових підходів. Наукові записки Тернопільського національного університету ім. Гнатюка: Серія: Історія, 2000, вип. 10
 6. До питання щодо формування "нової" інтелігенції в західних областях України (40-ві роки XX ст.). В кн.: Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей, т. 8. Чернівці, 2001
 7. Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: реалії життя та діяльності. Чернівці, 2002
 8. Голодомор 1932–1933 рр. в УСРР і українська діаспора Північної Америки. Чернівці, 2010 (у співавт.).
Література:
 1. Иудаика в странах СНГ и Балтии: (справочник). М., 1999
 2. Шлях за десять років: 1990–2000. В кн.: Питання історії України: Збірник наукових статей, т. 4. Чернівці, 2000
 3. Ковальчук О. Марусик Тамара. В кн.: Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник, вип. 2, ч. 1. К.–Львів, 2003
 4. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича: Імена славних сучасників. К., 2005.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
 • ЧЕРНІВЦІ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • КУЛЬЧИЦЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
 • УКРАЇНСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО БУКОВИНИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)