ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

МАЦЮК ОРЕСТ-НЕСТОР ЯРОСЛАВОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Матяш І.Б. МАЦЮК Орест-Нестор Ярославович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Matsyuk_O_Ya (останній перегляд: 22.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

МАЦЮК ОРЕСТ-НЕСТОР ЯРОСЛАВОВИЧ

МАЦЮК Орест-Нестор Ярославович (24.06.1932–17.07.1999) – історик паперу, архівіст, краєзнавець, д-р істор. н. (1995), професор (1997). Заслужений працівник к-ри України (1994). Н. в м. Трускавець. 1956 закінчив Львів. с.-г. ін-т. 1960 розпочав роботу в ЦДІА УРСР м. Львів. Працював на різних посадах: архіваріуса, наук. співробітника. 1972 закінчив Моск. історико-архів. ін-т. 1991–99 – дир. Центрального державного історичного архіву України у Львові.

До пріоритетних тем досліджень ученого належали історія паперової пром-сті та друкарства, пам'ятки оборонного буд-ва. Його наук. доробок складають понад 200 публікацій, у т. ч. монографії: "Папір та філіграні на українських землях (XVI–XX ст.)" (К., 1974), "Історія українського паперу" (К., 1994).

Був членом комісії ВР України з міжконфесійних справ, колегії Львівської обласної орг-ції Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, Міжнар. товариства фортифікацій, Наукового товариства імені Шевченка у Львові, очолював Т-во прихильників фортець і палаців у Львові, був членом Міжнар. асоціації дослідників паперу.

П. у м. Львів, похований на Личаківському цвинтарі.

дата публікації: 2009 р.

Праці:
 1. Водяні знаки деяких українських папірень XVI – початку XX ст. "Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР", 1964, № 1
 2. Архівні документи – важливе джерело до вивчення життя і діяльності Івана Федорова: До 400-річчя книгодрукування. Там само, № 2
 3. Водяні знаки на папері друків Івана Федорова. Там само, № 3
 4. Матеріали з історії України в бібліотеках і архівах Варшави. "Архіви України", 1966, № 2
 5. З архівних джерел: Як обирали до парламенту. "ЛУ", 1966, № 41 (2325), 27 травня (у співавт.)
 6. Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова. "Архіви України", 1968, № 2
 7. Філіграні архівних документів України ХVIII–ХХ ст.: Альбом. К., 1992
 8. Архівні документи з історичного краєзнавства. В кн.: Історичне краєзнавство і національне виховання: Матеріали науково-практичної конференції. Львів, 1994
 9. Історія українського паперу. К., 1994
 10. Історія паперу як спеціальна історична дисципліна. В кн.: Студії з архівної справи та документознавства, т. 3. К., 1996
 11. Нове слово в українській історичній науці. В кн.: Студії з архівної справи та документознавства, т. 2. К., 1997
 12. Фонды Центрального государственного исторического архива Украины во Львове как часть общего архивного наследия стран Центральной и Восточной Европы. В кн.: The common archival Heritage of States and Nations of Central and Eastern Europe: Materials of the international Conference, Golawice, October 22–24, 1997. Warsawа, 1998.
Література:
 1. Ісаєвич Я. О.Я.Мацюк – дослідник історичних джерел. В кн.: Студії з архівної справи та документознавства, т. 4. Львів, 1999
 2. Матяш І. Мацюк Орест-Нестор Ярославович. В кн: Українські архівісти: Біобібліографічний довідник, вип. 3: 1970–1990-ті роки/ Держкомархів України
 3. УНДІАСД. – К., 2003
 4. Шпак С. О.Я.Мацюк: архівіст та краєзнавець. Автореферат дис. ... канд. істор. наук. Львів, 2009.

Посилання:
 • ЛИЧАКІВСЬКИЙ ЦВИНТАР
 • ЛЬВІВ
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • ТРУСКАВЕЦЬ, МІСТО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ У ЛЬВОВІ
 • УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ (1966)

 • Пов'язані терміни:
 • ФІЛІГРАНОЛОГІЯ, ФІЛІГРАНОЗНАВСТВО
 • КОДИКОЛОГІЯ
 • КУЛИКІВ
 • СЕРЕДНІ ВІКИ НА УКРАЇНІ ЗБІРНИК


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)