ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1    Том (Україна - Українці) Кн. 2
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

МЕЙС ДЖЕЙМС-ЕРНЕСТ

  Бібліографічне посилання: Веселова О.М. МЕЙС Джеймс-Ернест [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Meis_D_E (останній перегляд: 21.02.2020)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

МЕЙС ДЖЕЙМС-ЕРНЕСТ

МЕЙС Джеймс-Ернест (18.02. 1952–03.05.2004) – історик України, політолог, громад. діяч. Д-р історії (1981), професор. Н. у м. Мускогі (шт. Оклахома, США) в амер. робітн. родині. 1973 зі званням бакалавра закінчив істор. ф-т ун-ту штату Оклахома. 1973–81 – аспірант істор. ф-ту Мічиганського ун-ту. 1978 отримав ступінь магістра. 1978–80 – викладач Мічиганського ун-ту, Анн-Арбор. 1981–84 – докторант Українського наукового інституту Гарвардського університету. Разом з Р.Конквестом працював над проектом з дослідження голодомору 1932–1933 років в УСРР, матеріалами до книги Р.Конквеста "Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор". 1981 захистив докторську дис. на тему: "Комунізм і дилеми національного визволення: національний комунізм у Радянській Україні (1918–1933 рр.)". Підготував і видав книгу з такою ж назвою (Гарвард і Кембридж, Массачусетс, США, 1983). 1984–86 – наук. співробітник Ін-ту україністики при Гарвардському ун-ті.

Фахову діяльність учений зосереджував на дослідженні голодомору 1932–33 в УСРР, геноциду в Україні. 1984 він – директор проекту "Усна історія українського голодомору". 1986–90 – наук. керівник Комісії з дослідження голоду 1932–33 в Україні при Конгресі й уряді США. Підсумком роботи комісії стали книги: "Рапорт Конгресові США Комісії з дослідження голоду в Україні" (Report to Congress of the Commission on the Ukraine Famine, англ. мовою. Вашингтон, 1988). "Збірник усних свідчень Комісії з дослідження голоду в Україні" (Oral History Project of the Commission on the Ukraine Famine, vol. 1–3, англ. мовою. Вашингтон, 1990). Комісія визнала голодомор 1932–33 в УСРР актом геноциду укр. народу.

1990–91 М. – старший наук. співробітник програми вивчення національностей і Сибіру Гарріманівського ін-ту радянології при Колумбійському ун-ті. 1991 –93 – наук. співробітник Укр. науково-дослідної програми Іллінойського ун-ту та в 1993–94 – консультант проекту "Україна" Ін-ту амер. плюралізму (Амер. єврейс. к-т, Чикаго).

З 1993 постійно проживав в Україні (Київ). Працював провідним наук. співробітником Ін-ту нац. відносин і політології НАН України (з 1998 – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України). 2001–02 за сумісництвом – професор Міжнар. християн. ун-ту (Київ). 1994–04 – заст. гол. редактора ж. "Політична думка". 1995–2004 постійно працював професором політології Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія" (див. Києво-Могилянська академія), 1997–04 – консультант англомовної версії газ. "День".

У 90-х рр. 20 ст. – на поч. 21 ст. вивчав і висвітлював соціально-екон., нац. та духовні проблеми України, об'єднані заг. визначенням ученого як "постгеноцидне українське суспільство". Автор численних публікацій з історії тоталітаризму й геноциду у 20 ст., голодомору 1932–33 в УСРР, України як постгеноцидної держави.

П. у м. Київ. Похований, за його заповітом, на Байковому цвинтарі.

За визначні особисті заслуги перед укр. народом у розкритті світ. спільноті істор. правди про голодомор 1932–33 в УСРР, плідну науково-дослідницьку і громад. діяльність М. посмертно відзначено держ. нагородою України – орденом князя Ярослава Мудрого 2-го ст. (2006).

дата публікації: 2009 р.

Праці:
 1. Політики й історія в радянській Україні: 1921–1933. "Доповіді про національності", 1982, осінь
 2. Украинская проблема и как Сталин попытался ее решить. "Россия", 1982, № 5–6
 3. Комунізм і дилеми національного визволення: національний комунізм у Радянській Україні, 1918–1933. Кембридж. 1983
 4. Голод у Радянській Україні 1932–1933: меморіал. Кембридж. 1986 (у співавт.)
 5. Голодомор-33 у радянській Україні. В кн.: Голод в Україні 1932–1933. Едмонтон, 1986
 6. Комісія США з питань голоду в Україні: Доповідь Конгресу. Вашингтон. 1986 (за участю Олі Самійленко)
 7. Голод 1932–1933: вододіл в історії радянської національної політики. В кн.: Радянська національна політика: управління етнічними групами в СРСР. Нью-Йорк–Лондон, 1990
 8. Проект Комісії з питань голоду в Україні "Усна історія", т. 1–3. Вашингтон, 1990 (укладач і редактор у співавт.)
 9. Американська преса й український голодомор. В кн.: Дослідження геноциду. Нью Хейвен – Лондон, 1992
 10. Висновки та перспективи дослідження голодомору 1933 року. "Сучасність", 1993, № 4
 11. Зачароване коло ідола, або Про тоталітаризм і геноцид в історії України. "ЛУ", 1994, 3 березня
 12. Бурхливий рух розстріляного відродження – Микола Хвильовий. "Сучасність", 1994, № 11–12
 13. Політичні причини голодомору в Україні, 1932–1933 рр. "УІЖ", 1995, № 1
 14. Національний комунізм: трагічні ілюзії. К, 1997 (у співавт.
 15. фактично опублікована 1990)
 16. Тяглість інерції, або Комунізм і посткомунізм в Україні. "Сучасність", 1997, № 7–8
 17. Роль голодоморів в історії підрадянської України. В кн.: Голод 1946–1947 років в Україні: причини і наслідки. Міжнародна наукова конференція, Київ, 27 травня 1997: матеріали. К., 1998
 18. Земля на крові. "День", 1998, 14 листопада
 19. Діяльність Комісії Конгресу США з вивчення голоду в Україні. В кн.: Голод 1932–1933 років в Україні: причини і наслідки. К., 2003
 20. Великий голод в Україні 1932–1933 років, т. 1–4. К., 2008 (упорядник).
Література:
 1. Мейс, Джеймс. В кн.: Енциклопедія України, т. 3. Буффало–Лондон, 1993
 2. Веселова О.М. Мейс Джеймс Ернст. "УІЖ", 2004, № 4
 3. Пам'ятати і увічнити… "День", 2004, 6 травня
 4. День і вічність Джеймса Мейса. К., 2005
 5. Дзюбенко-Мейс Н. Політичний шабаш на кістках. "День", 2007, 26 січня.

Посилання:
 • БАЙКОВИЙ ЦВИНТАР
 • ДЕРЖАВА
 • ГЕНОЦИД
 • ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ В УСРР
 • ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ
 • КОНКВЕСТ РОБЕРТ
 • КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ (КМА), КИЇВСЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА, КИЇВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ, КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ, КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ
 • КИЇВ
 • ТОТАЛІТАРИЗМ
 • УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ГАРВАРДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 • Пов'язані терміни:
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНІСТІВ ТА МІЖНАРОДНІ КОНГРЕСИ УКРАЇНІСТІВ
 • ПОСТГЕНОЦИДНЕ СУСПІЛЬСТВО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)