ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

МЕЛЬНИК-АНТОНОВИЧ (АНТОНОВИЧ-МЕЛЬНИК) КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. МЕЛЬНИК-АНТОНОВИЧ (Антонович-Мельник) Катерина Миколаївна [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Melnyk_Antonovych_K_M (останній перегляд: 16.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

МЕЛЬНИК-АНТОНОВИЧ (АНТОНОВИЧ-МЕЛЬНИК) КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА

МЕЛЬНИК-АНТОНОВИЧ (Антонович-Мельник) Катерина Миколаївна (криптонім К.М.; 01.12(19.11).1859–12.01.1942) – археолог, історик та громад. діячка. Член Наукового товариства імені Шевченка, Українського наукового товариства в Києві. Друга дружина В.Антоновича (від 1902), мати Д.Антоновича, бабуся Марка Антоновича та Михайла Антоновича. Походила з родини лікаря, н. в м. Хорол. Закінчила Полтав. г-зію (1877) та історико-філол. відділ Вищих жін. курсів у Києві (1883). Вивчала історію в проф. В.Антоновича. Записувала та літографувала його виклади з історії давньої Русі, козацтва та джерелознавства, які видані як посібники 1879, 1882 та 1884. 1880 відвідувала Австро-Угорщину й Італію, де вивчала пам'ятки старовини. Під кер-вом В.Антоновича упорядковувала суд. справи в Київ. центр. архіві (1882–86). Працювала як лаборант та консерватор (останню роботу виконувала безоплатно) в археол. музеї Київ. ун-ту (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 1888–1913). 1892–93 описала й склала каталог музейної колекції О.Поля в Катеринославі (нині м. Дніпропетровськ). 1896 та 1900 спільно з В.Антоновичем відвідувала Італію. Брала участь в організації археологічних з'їздів у Києві (1899) та Харкові (1902). 1913 підписала (спільно з М.Біляшівським, М.Василенком, Д.Дорошенком, С.О.Єфремовим, О.Левицьким, В.Перетцом, О.Русовим, Є.Чикаленком та ін.) документ, опублікований під назвою "В справі зміни статуту Наукового товариства імені Шевченка у Львові". Від 1919 працювала в УАН (нині Національна академія наук України): зав. б-ки 1-го відділу, співробітник комісій для складання історико-географічного та біографічного словників. Від 1920 – ред. та 2-й гол. ред. комісії з проблем мови та перекладів (1-м гол. ред. був акад. Д.Багалій, заст. – проф. В.Данилевич), комісії для видання праць В.Антоновича. Від 1921 – заст. голови археол. відділу Археол. к-ту при 1-му історико-філол. відділі ВУАН. Від 1924 – дійсний член Істор. секції при ВУАН. 1925 за дорученням ВУАН керувала археол. розкопками на території Софійського собору та на Кременчужчині, а 1927 – на Золотонощині. Від 1928 – відп. співред. (спільно з М.М.Ткаченком) комісії з видання праць В.Антоновича (планувалося 9 т.). Протягом 1928–30 редагувала й готувала до друку 1-й та 2-й томи повного зібрання праць В.Антоновича. Влітку 1930 звільнена з роботи після чистки в апараті ВУАН, хоч на той час уже підготувала 5 т. зв. планового видання праць В.Антоновича. 1932 виданий був лише 1-й т. "Творів" В.Антоновича, підготовлений до друку ще в червні 1929. У 1-й пол. 1930-х рр. кілька разів порушувала питання про видання творів чоловіка. 1934 піддана нищівній критиці за "націонал-фашистські настанови" у виданні 1-го т. "Творів" В.Антоновича. За часів окупації УРСР вермахтом у роки Другої світової війни поновила клопотання про видання праць В.Антоновича. Проте не витримала життєвих лихоліть в окупованому Києві. По її смерті рукописи, фотографії та документи В.Антоновича, які зберігалися в М.-А., були передані в Гол. істор. архів ім. В.Антоновича, котрий очолював В.Міяковський.

Як археолог М.-А. спершу працювала під кер-вом В.Антоновича, згодом – самостійно. Її археол. праці доповнювали студії В.Антоновича щодо поширення певних етнічних та культ. типів у бас. Дніпра – полян, древлян, волинян, тиверців, радимичів та ін. Крім того, М.-А. проводила археол. розкопки язичницького кладовища в Старому Києві, поховань скіф. доби (див. Скіфи) на Полтавщині та Київщині, палеолітичної к-ри поблизу м. Студениця на Поділлі, неолітичних стоянок на Волині, Катеринославщині, Київщині, Полтавщині та Слобожанщині та ін. Автор низки перекладів, зокрема розділів з монографії Ч.Качака, творів Е.Ожежко, Р.Гавронського та ін. Виконала серію перекладів спогадів іноземців для видання "Мемуары, относящиеся к истории южной России" (К., 1890–96. Т. 1–2). 1928 опублікувала частину невиданих рукописів В.Антоновича й організувала при Істор. секції при ВУАН меморіальну виставку з нагоди 20-річчя смерті В.Антоновича. Член Львівського товариства "Просвіта", Моск. імператорського археологічного т-ва та ін.

дата публікації: 2009 р.

Праці:
 1. Путевые очерки Подолья. "Киевская старина", 1884, № 5, 7, 9–10; 1885. № 3, 12
 2. На Днестровском "побережьи". Там само, 1887, № 8
 3. Каталог коллекции древностей А.Н. Поля, в Екатеринославле, вып. 1. Екатеринослав, 1893
 4. Сведения о походе в Крым Михаила Дорошенка. "Киевская старина", 1896, кн. 11
 5. Раскопки в земле Лучань, произведенные в 1897 и 1898 гг. В кн.: Труды ХI Археологического съезда в Киеве, т. 1. К., [1901]
 6. Майданові городища на Україні. Записки Українського наукового товариства в Києві, кн. 3. К., 1908
 7. Археологічні досліди на Кременчужчині. В кн.: Коротке звідомлення Всеукраїнського археологічного комітету за археологічні досліди року 1925 (з каталогом звідомної виставки). К., 1926
 8. До археологічної статистики степової Полтавщини. В кн.: Ювілейний збірник на пошану академіка М.С. Грушевського: З нагоди шістьдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльности. К., 1928
 9. З невиданих рукописів В.Б. Антоновича. "Україна", 1928, кн. 6
 10. Василь Григорович Ляскоронський (некролог). В кн.: Записки історично-філологічного відділу ВУАН, кн. 24. К., 1929
 11. До видання 1 тому творів В.Антоновича. В кн.: Антонович В.Б. Твори, т. 1. К., 1932.
Література:
 1. Грушевський М. Рецензія на видання: Мельник К. Каталог коллекции древностей А.Н. Поля, в Екатеринославле. Екатеринослав, 1893. Выпуск 1. "ЗНТШ", 1894, т. 4
 2. Рудницький С. Рецензія на статтю: Мельник К. Сведения о походе в Крым Михаила Дорошенка (Киевская старина. 1896. Книга 11). Там само, 1897, т. 17
 3. Його ж. Рецензія на видання: Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси / Перевод К.Мельник
 4. под редакцией В.Антоновича. 1896. Выпуск 2: первая половина 17 ст. Там само, 1898, т. 23/24
 5. Доманицький В. Рецензія на працю: Мельник Е.Н. Раскопки в земле Лучань, произведенные в 1897 и 1898 гг. (Труды ХI Археологического съезда в Киеве. К., [1901]. Том 1). Там само, 1904, т. 62
 6. Дорошенко В. Рецензія на статтю: Мельник-Антонович К. Майданові городища на Україні (Записки Українського наукового товариства в Києві. К., 1908. Книга 3). Там само, 1910, т. 93; Павловский И.Ф. Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века. Полтава, 1912
 7. Императорское Московское археологическое общество в первое пятидесятилетие его существования (1864–1914 гг.), т. 2: Биографический словарь членов общества. М., 1915
 8. Життєпис К.М. Мельник-Антоновичевої. Реєстр друкованих праць К.М. Мельник-Антоновичевої. В кн.: Записки історично-філологічного відділу ВУАН, кн. 2/3. К., 1923
 9. Ходак О. Вистава на пам'ять В.Б. Антоновича. "Прапор марксизму", 1928, № 2
 10. Слизький І. Про націонал-фашистські настанови у виданні 1 тому творів В.Антоновича. В кн.: Записки історико-археографічного інституту, т. 1. К., 1934
 11. Синявський [ А. ] Світлій пам'яті К.М. Мельник-Антонович. "Нове українське слово" (К.), 1943, № 19/337, 23 січня
 12. Кобченко К.А. Київські вищі жіночі курси в контексті боротьби за освіту жінок в Україні (1878–1889): Автореф. дис. … канд. істор. наук. К., 2004.

Посилання:
 • АНТОНОВИЧ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • АНТОНОВИЧ МАРКО ДМИТРОВИЧ
 • АНТОНОВИЧ МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • АРХЕОЛОГІЧНІ З'ЇЗДИ
 • АВСТРО-УГОРЩИНА
 • БАГАЛІЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • БІЛЯШІВСЬКИЙ МИКОЛА ФЕДОТОВИЧ
 • ЧИКАЛЕНКО ЄВГЕН ХАРЛАМПОВИЧ
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬК
 • ДОРОШЕНКО ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ДРЕВЛЯНИ
 • ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939–1945
 • ЄФРЕМОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ХАРКІВ
 • ХОРОЛ, МІСТО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛ.
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ОРЕСТ ІВАНОВИЧ
 • ЛЬВІВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПРОСВІТА
 • МІЯКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВАРЛАМОВИЧ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • ПЕРЕТЦ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
 • ПОДІЛЬСЬКА ЗЕМЛЯ
 • ПОЛЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
 • ПОЛЯНИ
 • РАДИМИЧІ
 • РУСОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • СКІФИ
 • СОФІЙСЬКИЙ СОБОР У КИЄВІ
 • ТКАЧЕНКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
 • ТИВЕРЦІ
 • ВАСИЛЕНКО МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ
 • ВЕРМАХТ
 • ВОЛИНЬ
 • ВОЛИНЯНИ

 • Пов'язані терміни:
 • ХОРОЛ, МІСТО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛ.
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)