ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

МЕТАІСТОРІЯ

  Бібліографічне посилання: Павленко Ю.В. МЕТАІСТОРІЯ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Metaistoriya (останній перегляд: 16.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

МЕТАІСТОРІЯ

МЕТАІСТОРІЯ. Поняття "метаісторія" вживається переважно в історіософському (див. Історіософія), релігійно-філос. дискурсі, який передбачає наявність позачасової реальності – Вічності, що містить у собі вищі цінності, які проявляються в часі історичному (біблійне "Царство Боже", "Град Божий" блаженного Августіна тощо). За М.Бердяєвим за процесуальністю історії стоїть "Божествений сон" Вічності, яка може втілюватися в часі і розривати його ланцюг. Відбувається постійна боротьба вічного, сакрального та часового, профанного, що розкривається як безперервний герць життя та смерті, добра і зла. Метаісторичне являє в часовій тканині історії переду-сім життєстверджуючі основи буття, взяті в їх ціннісному аспекті.

Хоча поняття "метаісторія" має історіософське, релігійно-філос. походження, ідея метаістор. підґрунтя соціокульт. розвитку людства припускає й цілком раціональне її тлумачення, що, як то робить С.Кримський, може бути розкрите шляхом виявлення інваріантів історичного процесу та пов'язаних з ними "символів Вічності". М. виходить з того, що цивілізаційні процеси (див. Цивілізація) завжди "накручуються" на наскрізні, фундаментальні цінності, які, подібно до земної вісі, пронизують весь масив історії. Так, тріада "Благо (Добро) – Істина – Краса" присутня в будь-якій культурі, але повсюдно має свою інтерпретацію. Розуміння метаістор. інваріантів минулими епохами та к-рами безпосередньо впливає на наше життя, оскільки в істор. русі кожний наступний істотний крок передбачає оволодіння все більшими масивами минулого. Так, Відродження спиралося на опанування античної, а Реформація – старозавітно-давньохристиян. спадщини. Актуалізація інваріантного означає, що предметним полем пізнання історичного все більшою мірою стає співставлення всіх часів, через порівняння яких і виявляються метаістор. константи та стрижневі цінності. Метаістор. підхід спрямований не на те, що змінюється, а на те, що зберігається, – на виявлення архетипічних, або наскрізних структур соціокульт. процесів, які в площині к-ри мають переважно символічні прояви.

дата публікації: 2009 р.

Література:
 1. Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990
 2. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991
 3. Шпенглер О. Закат Европы, т. 1–2. М., 1993–98
 4. Тойнбі А.Дж. Дослідження історії, т. 1–2. К., 1995
 5. Тихомиров Л. Религиозно-философские основы истории. М., 1997
 6. Пахомов Ю.Н. и др. Пути и перепутья современной цивилизации. К., 1998
 7. Крымский С.Б. Философия как путь человечности и надежды. К., 2000
 8. Його ж.
 9. Павленко Ю.В. История мировой цивилизации: Философский анализ. К., 2002
 10. Пахомов Ю.Н. и др. Цивилизационные модели современности и их исторические корни. К., 2002.

Посилання:
 • БЕРДЯЄВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЧАС ІСТОРИЧНИЙ
 • ІСТОРІОСОФІЯ, ІСТОРІОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ
 • ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС
 • КУЛЬТУРА В РОЗМАЇТОСТІ ПОНЯТЬ, ЯВИЩ І СХЕМ ПОСТУПУ
 • ПІЗНАННЯ ІСТОРИЧНЕ, ГНОСЕОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА, ЕПІСТЕМОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
 • РЕФОРМАЦІЯ
 • ЦИВІЛІЗАЦІЯ
 • ВІДРОДЖЕННЯ, РЕНЕСАНС

 • Пов'язані терміни:
 • БІЛОЗЕРСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)