ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

МІСТЕЧКО

  Бібліографічне посилання: Верменич Я.В. МІСТЕЧКО [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Mistechko (останній перегляд: 13.11.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

МІСТЕЧКО

МІСТЕЧКО – форма територіальної організації розселення, адм.-тер. одиниця, притаманна Україні 15 – поч. 20 ст. Найдавніші укр. містечка виникли в 15 ст. в Галичині; вони виконували функції ремісничих та торг. центрів, а також оборонних пунктів від нападів крим. та буджацьких татар. Мережа містечок була динамічною: деякі з них, дістаючи магдебурзьке право, переходили в категорію міст, інші занепадали і перетворювалися на села. На Наддніпрянській Україні виникнення містечок особливо інтенсивно відбувалося на поч. 17 ст., "Реєстр всього війська Запорозького" 1649 зафіксував 90 містечок. На відміну від міст, центрами управління яких були магістрати, містечками керували ратуші.

У Російській імперії впродовж століть статус містечок лишався невизначеним – за роз'ясненнями Городового положення 1892 вони характеризувалися як "щось середнє між містом і селом". Показники їх розвитку не потрапляли в стат. джерела мін-ва внутр. справ, небагато уваги приділяла їм і місц. статистика, що утруднює їх дослідження на різних істор. етапах.

У серед. 19 ст. в Наддніпрянській Україні налічувалося 547 містечок, у яких проживало 1,3 млн мешканців, або 52 % всього міськ. населення. 51 % усіх містечок припадав на Правобережну Україну, 25 – на Лівобережну Україну, 24 % – на Пд. України. На Правобережжі, яке входило в смугу єврейс. осілості (див. Смуга осілості), значну частину населення містечок (до 10 %) становили євреї. Неповторну ауру містечок створювали поєднання цікавої забудови з природними ландшафтами, церкви, ярмарки, наявність підпр-в з обслуговування сел. госп-в і переробки їх продукції. Під впливом урбанізації, міграційних процесів та укрупнення мережа містечок скорочувалася. Перепис населення 1923 зафіксував в Україні 402 містечка.

У рад. політ. практиці відповідно до "Інструкції про порядок перечислення залюднених пунктів до розряду міських або сільських" (квітень 1924) до категорії містечок були зараховані населені пункти, що налічували від 3 до 10 тис. жителів за умови наявності пром. і комунальних підпр-в, культурно-освіт. і мед. закладів та переважно неземлеробських занять населення. Постановою ВУЦВК від 28 жовтня 1925 термін "містечко" був скасований; замість нього запроваджувалося поняття "селище міського типу". В такий спосіб відбувалася потрібна рад. властям уніфікація, яка знищила притаманну Україні специфічну (у Росії містечок не було) нац. форму територіальної організації міськ. розселення. У Польщі, Білорусі, країнах Балтії містечка збереглися. Тому обґрунтованими є пропозиції відкинути нічим не виправдане негативне ставлення до містечок і повернути в укр. мову, в наук. видання, а можливо, і в правове поле поняття "містечко".

дата публікації: 2009 р.

Література:
 1. Вологодцев И.К. Особенности развития городов Украины. Х., 1930
 2. Кипер М. Еврейское местечко Украины. Х., 1930
 3. Компан О.М. Міста України в другій половині ХVII ст. К., 1963
 4. Доценко А.І. Розвиток містечок як форми територіальної організації розселення (історико-економічний аспект). В кн.: Історія України: Маловідомі імена, події, факти: (Збірник статей), вип. 15. К.–Донецьк, 2001.

Посилання:
 • ГАЛИЧИНА
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО
 • МАГІСТРАТ
 • МІСТО
 • НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА, НАДДНІПРЯНЩИНА, ПРИДНІПРОВ'Я, ПОДНІПРОВ'Я
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • РАТУША
 • РЕЄСТР ВІЙСЬКА ЗАПОРІЗЬКОГО 1649
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • СЕЛО
 • СМУГА ОСІЛОСТІ
 • УРБАНІЗАЦІЯ
 • ЯРМАРОК

 • Пов'язані терміни:
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА ІСТОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ
 • КАЛИНОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИЙ-ОЛЕКСАНДР
 • КУРАКІН ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ, ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПОСАДІ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА МАЛОРОСІЇ В 1802–1807
 • ЛАНІВЦІ
 • ЛОКАЦІЯ
 • ЛУКІВ
 • МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО
 • МАКАРІВ
 • МАЛИНСЬКИЙ (ЄЛО-МАЛИНСЬКИЙ) ДАНИЛО МАТВІЙОВИЧ
 • МАСОНСТВО, ФРАНКМАСОНСТВО
 • МІЩАНИ
 • МІСТО
 • МЛИНІВ - СМТ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛ.
 • РУСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ
 • СЕРЕДИНА БУДА , МІСТО СУМСЬКОЇ ОБЛ.
 • ТРАХТЕМИРІВ, СЕЛО
 • ТИВРІВ, СМТ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛ.


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)