ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР З ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЇ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

  Бібліографічне посилання: Катаргіна Т.І. МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР З ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЇ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Mizhnarodny_centr_restavratsii_tsinnostey (останній перегляд: 21.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР З ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЇ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР З ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЇ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ, Римський центр (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, з 1978 була прийнята й почала широко використовуватися абревіатура ICСROM – від. англ. The International Centre for Conservation in Rome, The Rome Centre; укр. – ІККРОМ, Римський центр). Статут центру був затверджений на 9-й сесії Ген. конференції ЮНЕСКО (Нью-Делі, Індія, 1956). З 1959 розміщується в Римі на запрошення уряду Італії і за угодою з ЮНЕСКО. Центр є міжурядовим органом, членами якого стають держави-члени ЮНЕСКО. Асоційованими членами можуть бути держ. установи країн – не членів ЮНЕСКО, приватні та громад. інституції. 1959 р. членами ІККРОМу були 9 д-в, 1986 – 73, 2008 – 126. Управління здійснює Ген. Асамблея, до складу якої входять делегати від країн-членів ІККРОМу, яка скликається кожні два роки. На засіданні асамблеї узгоджують пріоритетні напрями діяльності, затверджують програми, розглядають фінансові питання, обирають Ген. директора і Раду центру. Осн. функціями IККРOMу є: збір наук. та тех. інформації, вивчення наук. проблем та поточне документування тех. засобів захисту та відновлення культ. об'єктів; призначення, координація досліджень у цій сфері; надання консультацій та рекомендацій із заг. та спец. питань; допомога у підготовці дослідників і тех. робітників з реставраційних технологій; залучення широких кіл громадськості до діяльності зі збереження пам'яток. Центр здійснює експертну оцінку стану збереження об'єктів, включених до Списку Всесвітньої спадщини. Основним засобом поширення досвіду IККРOMу, окрім збору наук. та тех. інформації, є навч. програми. Рим. центр займається підготовкою спеціалістів із менеджменту пам'яткоохоронної діяльності, ідентифікації культ. цінностей та фахівців різноманітного профілю з консервації та реставрації рухомих і нерухомих пам'яток. Першими були курси з підготовки архітекторів-консерваторів зі збереження істор. будинків та центрів істор. міст, організовані спільно з Рим. ун-том на поч. 1960-х рр. Згодом, разом із Рим. ін-том реставрації (Istituto Centrale del Restauro in Rome), були введені щорічні 4–6-місячні курси з підготовки фахівців із консервації фрескового живопису (1968), наук. принципів консервації істор. об'єктів і старожитностей (1974), превентивної консервації музейних колекцій (1975). З 1980-х рр. діяльність центру розширилася за рахунок введення довгострокових міжнар. і регіональних програм з консервації музейних, бібліотечних і архів. колекцій, археол. розкопок, істор. будинків і споруд, істор. середмістя, культ. ландшафтів. Додатково IККРOM організовує курси в різних частинах світу, включно із серією навч. програм зі специфічних галузей – таких, як дерев'яні об'єкти Норвегії, кам'яниці Венеції, глинобитні споруди Перу, фресковий живопис Таїланду, а також кліматичний та освітлювальний контроль у музеях Лондона, Дубліна, Лос-Анджелеса та Каракаса. IKKROM співпрацює з такими орг-ціями, як ЮНЕСКО , Міжнародна рада музеїв (ІКОМ), Міжнародна рада з питань охорони пам'яток і визначних місць , Міжнар. спілка архітекторів (МСА) та багатьма нац. ін-тами різних країн шляхом створення спільних нац., регіональних, місц. програм. Центр має спеціалізоване періодичне вид. "ICCROM Newsletters" англ., франц., іспан. мовами. Фахівці центру брали активну участь у міжнар. проектах ЮНЕСКО із врятування пам'яток історико-культ. значення у Мексиці, Пакистані, Нубії (істор. область у долині між 1-м і 5-м порогами р. Ніл, на території сучасних Єгипту й Судану), міст Венеція і Флоренція в Італії тощо. Щороку він проводить спеціалізований курс із підготовки архітекторів-консерваторів для збереження істор. будинків, пам'яток і пам'ятників.

дата публікації: 2009 р.

Література:
 1. Богуславский М.М. Международная охрана культурных ценностей. М., 1979
 2. Cevat Erder. ICCROM An International Clearinghouse and Training Center//The challenge to our cultural heritage. Wash., 1986
 3. International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property. [Електронний ресурс] Режим доступу до сторінки: http://www.iccrom.org/eng/00about en.shtml.

Посилання:
 • МІЖНАРОДНА РАДА МУЗЕЇВ (МРМ)
 • МІЖНАРОДНА РАДА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК І ВИЗНАЧНИХ МІСЦЬ
 • ЮНЕСКО, ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ І КУЛЬТУРИ

 • Пов'язані терміни:
 • МІЖНАРОДНА РАДА АРХІВІВ (МРА)


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)