ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

МНОГОГРІШНИЙ ДЕМ'ЯН ГНАТОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Мицик Ю.А., Горобець В.М., Хижняк З.І. МНОГОГРІШНИЙ Дем'ян Гнатович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Mnohohrishnyj_D (останній перегляд: 17.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

МНОГОГРІШНИЙ ДЕМ'ЯН ГНАТОВИЧ

МНОГОГРІШНИЙ (Ігнатович) Дем'ян Гнатович (1621 – після 1701) – гетьман Лівобережної України (1669–72). Походив з сел. родини з-під м. Короп. Відоме ім'я його батька (Гнат), звідки, можливо, утворилося друге прізвище гетьмана. На думку деяких істориків, М. доводився ріднею козац. родові Шумейків, чільний представник якого Прокіп Шумейко був ніжинським полковником 1648–51. Є відомості про молодших братів М.: Василя, Зиновія, Саву та їхніх дітей. Брат Василь був ніжинським полковим осавулом 1665–66, черніг. полковником від 1671 по березень 1672. М. мав сина Петра й доньку Олену та онуків.

В ході національно-визвол. війни укр. народу серед. 17 ст. (див. Національна революція 1648–1676), на думку деяких дослідників, М. виконував дипломатичні доручення гетьмана Б.Хмельницького. З часом став військ. осавулом, наприкінці 1650-х – на поч. 1660-х рр. – чигиринський полковник. Деякі історики переконані, що в документах доби Б.Хмельницького під іменем "осавул Дем'ян" фіксується не М., а Д.Лісовець. 1664 польс. король Ян II Казимир Ваза конфіскує під час свого походу на Сіверщину маєтності в братів Многогрішних (Дем'яна та Василя), бо вони перейшли на бік рос. царя Олексія Михайловича. Після провалу королів. походу М. став черніг. полковником (травень 1665 – 1668). 1668 М. взяв участь у повстанні проти лівобереж. гетьмана І.Брюховецького, підтримав правобережного П.Д.Дорошенка і з його волі став генеральним осавулом. У серед. червня 1668 гетьман П.Дорошенко призначив його також "наказним сіверським гетьманом" (див. Гетьман наказний) і в такому званні М. веде боротьбу проти наступу рос. військ на Україну, боронить Седнів. Пізніше він очолив те угруповання лівобереж. козацької старшини, яке орієнтувалося на Москву і вступив у Чернігові 6 жовтня (26 вересня) 1668 в таємні переговори з рос. представниками. У грудні 1668 на раді козацькій у м. Новгород-Сіверський М. був обраний "сіверським гетьманом", тобто гетьманом Лівобереж. України, а 13 (3) березня 1669 на раді в м. Глухів його обрання було підтверджене в присутності царського представника. Він прагнув відновити російсько-укр. союз за умовами Березневих статей 1654, але йому вдалося лише ліквідувати тяжкий для України договір 1665 (Московські статті 1665). У результаті було укладено Глухівські статті 1669, які передбачали обмежену автономію для Лівобереж. України у складі Рос. д-ви, зокрема її було позбавлено права на зовнішньополіт. діяльність, була обумовлена присутність рос. військ у кількох лівобереж. містах. Водночас зростала роль гетьмана в системі держ. ладу в Україні.

Після цього новий гетьман успішно завершив боротьбу з прихильниками П.Дорошенка на лівому березі Дніпра, посилив свій вплив на Запорозькій Січі, прагнув включити Гомель (нині місто в Білорусі) до складу Гетьманщини, послав війська на придушення повстання у Слобідській Україні сподвижника С.Разіна І.Дзиковського, вживав заходів для посилення гетьман. влади і свого роду насамперед. Домагався повернення з Сибіру засланців з України, надавав допомогу укр. правосл. церкві, освіт. закладам. М. було скинуто в надзвичайно важливий момент, коли він пробував активно протидіяти тискові на Україну Рос. д-ви, шукав шляхів порозуміння з П.Дорошенком.

Унаслідок моск. інспірації група старшин на чолі з генеральним суддею І.Самойловичем здійснила переворот в ніч на 13 березня 1672. М. був заарештований і відправлений із братом Василем до Москви. Після допитів та катувань у в'язниці їх звинувачено в зраді й засуджено до смерті, яку в останню мить замінили засланням до Сибіру разом із сім'ями. Тут вони проживали в містах Тобольськ та Іркутськ (обидва міста нині в РФ), причому колиш. гетьман обіймав певні урядові посади. Після нових звинувачень М. ув'язнили в Селенгінську (1684–88; нині с. Староселенгінськ в Республіці Бурятія, РФ), але після падіння І.Самойловича визволили й записали в "дети боярские" (на Україну Многогрішним було заборонено вертатися). Разом із сином та онуками ніс прикордонну службу, протидіяв нападові кочовиків, брав активну участь у посольстві Ф.Головіна, яке 1689 уклало перший російсько-китайс. договір (Нерчинський), вів також переговори з монгол. тайшами. 1691–94 був фактично воєводою Селенгінська, очолював оборону краю від нападу монгол. племен. 1691 загинув його син Петро, який очолював козацько-бурятський загін, про що складена бурятська пісня. В джерелах з історії Сибіру згадуються внуки і правнуки М. як "дети боярские". 1696 М. прийняв чернечий постриг, остання прижиттєва згадка про нього датована 1701. Очевидно, того ж року він помер і був похований біля Спаського собору в Селенгінську.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. Нью-Йорк, 1985
 2. Борисенко В.Й. Дем'ян Многогрішний. В кн.: Володарі гетьманської булави. К., 1994
 3. Кривошея В.В. Національна еліта Гетьманщини, ч. 1. К., 1998
 4. Мицик Ю. Гетьман Дем'ян Многогрішний. В кн.: Історичний календар: 2002. К., 2002.
 5. Документи: Русско-китайские отношения в ХVII веке: Сборник документов, т. 1. М., 1969.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АВТОНОМІЯ
 • БЕРЕЗНЕВІ СТАТТІ 1654 Р.
 • БРЮХОВЕЦЬКИЙ ІВАН МАРТИНОВИЧ
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ДОРОШЕНКО ПЕТРО ДОРОФІЙОВИЧ
 • ДЗИКОВСЬКИЙ ІВАН
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОСАВУЛ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ СУДДЯ
 • ГЕТЬМАН НАКАЗНИЙ
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • ГЛУХІВ
 • ГЛУХІВСЬКІ СТАТТІ 1669
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН
 • КОРОП
 • КОЗАЦЬКА СТАРШИНА
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • МОСКОВСЬКІ СТАТТІ 1665
 • МОСКВА
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ
 • ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • ОСАВУЛ
 • РАДА КОЗАЦЬКА ЗАГАЛЬНА
 • САМОЙЛОВИЧ ІВАН САМІЙЛОВИЧ
 • СЕДЛЯР ВАСИЛЬ ФЕОФАНОВИЧ
 • ШУМЕЙКО ПРОКІП
 • СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА
 • ВОЄВОДА
 • ЯН II КАЗИМИР ВАЗА
 • ЗАПОРОЗЬКА СІЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АКТЫ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ
 • БОГАЧЕНКО СЕМЕН
 • ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПОЛК
 • ДЕЦИК
 • ДЕПОРТАЦІЇ В РЕТРОСПЕКТИВІ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ
 • ДМИТРАШКИ-РАЙЧІ (ДУМИТРАШКИ)
 • ДОГОВІРНІ СТАТТІ УКРАЇНСЬКИХ ГЕТЬМАНІВ
 • ДОМОНТОВИЧІ
 • ГЕТЬМАН НАКАЗНИЙ
 • ГЕТЬМАНАТУ ІНСТИТУТ (1649–1764)
 • ГЛУХІВСЬКІ СТАТТІ 1669
 • ГЛУХІВСЬКИЙ СВЯТО-УСПЕНСЬКИЙ ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
 • ГРОМАДЯНСЬКІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1650 – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1660-Х РОКІВ
 • ХРОНІКА КИЄВО-МИХАЙЛІВСЬКОГО ЗОЛОТОВЕРХОГО МОНАСТИРЯ
 • КОЛОМАЦЬКІ СТАТТІ 1687
 • КОРОП
 • КОСАГОВ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ
 • КОЗАЦЬКІ ВІЙСЬКА
 • КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ МАЛОЙ РОССИИ С 1506 ПО 1776 ГОД, С ИЗЪЯВЛЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ОБРАЗА ТАМОШНЕГО ПРАВЛЕНИЯ И С ПРИОБЩЕНИЕМ СПИСКА ПРЕЖДЕ БЫВШИХ ГЕТМАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫХ СТАРШИН, ПОЛКОВНИКОВ И ИЕРАРХОВ
 • КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА
 • КИЇВСЬКИЙ СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКИЙ ЗОЛОТОВЕРХИЙ МОНАСТИР
 • ЛІТОПИС САМОВИДЦЯ
 • МОКРІЄВИЧІ
 • МОНАРХІЯ
 • МОСКОВСЬКІ СТАТТІ 1665
 • МИКЛАШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ
 • МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • НОБІЛІТАЦІЯ
 • НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЛІТОПИС
 • ОХОТНИЦЬКІ ПОЛКИ
 • ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • ПАКТИ ТА КОНСТИТУЦІЇ ЗАКОНІВ І ВОЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 1710
 • ПОЛИТИКИ (ПОЛІТИКИ, ПОЛЕТИКИ)
 • ПОЛІТИЧНІ В'ЯЗНІ
 • ПОЛКОВИЙ СУД
 • ПОВСТАННЯ ЛІВОБЕРЕЖНЕ 1668
 • ПРАПОР ДЕРЖАВНИЙ УКРАЇНИ
 • РАКУШКА-РОМАНОВСЬКИЙ РОМАН ОНИСИМОВИЧ
 • РОМОДАНОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ
 • РОСІЯНИ В УКРАЇНІ
 • РОСЛАВЦІ
 • САМОЙЛОВИЧ ІВАН САМІЙЛОВИЧ
 • СІРКО ІВАН
 • СУХОВІЄНКО ПЕТРО
 • ЗАБІЛА ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ
 • ЖУЧЕНКО (ЖУК) ФЕДІР ІВАНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)