ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

МОЛОДІЖНИЙ РУХ

  Бібліографічне посилання: Прилуцький В.І. Молодіжний рух [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Molodizhnyj_rukh (останній перегляд: 18.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

МОЛОДІЖНИЙ РУХ

МОЛОДІЖНИЙ РУХ в Україні – масова організована соціально-політ. активність молоді, спрямована на реалізацію її вимог та прав. Виникнення молодіжних орг-цій на укр. землях розпочалося в 2-й пол. 19 ст. і пов'язане з діяльністю громад. У Галичині молодіжні об'єднання (кружки або гуртки) діяли майже в усіх середніх та вищих школах. У 1890-ті рр. такі гуртки з'явилися на тих землях України, що входили до складу Російської імперії. З 1899 по 1905 тут виникло понад 100 різних молодіжних спілок, гуртків, груп, к-тів. Масовим серед студентства стало створення "земляцтв", до яких входили студенти, котрі походили з однієї губернії.

На поч. 20 ст. у Галичині були створені перші масові об'єднання молоді: "Пласт", "Сокіл", "Січ".

Революційні події початку 20 ст. дали поштовх розвиткові М.р. На поч. 1920-х рр. в УСРР діяла значна кількість небільшовицьких об'єднань молоді: Комуністична юнацька спілка та Українська комуністична робітнича юнацька спілка, Спілка молоді лівих есерів (боротьбистів), орг-ція анархістської молоді України "Набат", організації Рос. соціал-демократ. спілки робітничої молоді, Єврейська комуністична спілка молоді, Югендкомфорбанд, Югенд Поалей-Цион, Сіоністсько-соціалістична спілка молоді, Єдина всеросійська організація сіоністської молоді, катол. молодіжні гуртки "Ружанців" та "Тертіарців"; Баптистська спілка молоді та ін.

Щоб установити свій контроль над рухом в Україні, КП(б)У 1919 створила Комуніст. спілку робітн. молоді України (з 1920 – Комуніст. спілка молоді України, з 1924 – Ленінська комуністична спілка молоді України). До 2-ї пол. 1920-х рр. комсомол домігся ліквідації ін. об'єднань молоді і встановив монополію в М.р.

На західноукр. землях, які входили до складу Польщі, Румунії і Чехословаччини, масовими стали орг-ції – "Пласт", "Сокіл", "Січ", "Луг", т-во "Орли" – Катол. асоціація укр. молоді (див. "Орли"), Союз укр. поступової молоді ім. М.Драгоманова "Каменярі" (див. "Каменярі"). Діяли ін. молодіжні структури, у складі яких перебували укр. юнаки й дівчата: ("Стрілок", "Крокус", Союз польс. хавцерства, Союз польс. молоді та ін.). 1922 було створено Волинську спілку сільської молоді, яка об'єднувала молодих селян-українців. Нелегально функціонували молодіжні орг-ції радикального спрямування: Комуністична спілка молоді Західної України; націоналістичні: Група української національної молоді, Союз української націоналістичної молоді, Юнацтво ОУН. Більшість студентів, які перебували під впливом укр. націоналістичного руху, входили до Центрального союзу українського студентства (у 1920-ті рр.) та Союзу українських студентських організацій під Польщею (у 1930-ті рр.). Діяли також: прорад. студентське об'єднання – Ділове об'єднання поступового студентства, т-во укр. студентів-католиків "Обнова" та ін. нечисленні студентські орг-ції. Із встановленням на західноукр. землях рад. влади всі молодіжні орг-ції, крім комсомолу, були заборонені.

З 2-ї пол. 1920-х рр. для УРСР і з поч. 1940-х рр. у Західній Україні М.р. майже цілковито пов'язаний з діяльністю ЛКСМУ як громад. орг-ції, що одночасно здійснювала держ. функції. Альтернативний М.р. був представлений невеликими групами, що мали на меті боротьбу з існуючим режимом: Укр. національно-козац. партією в Києві 1925–26, Соціал-демократ. партією України на Харківщині 1935–36, Інтернаціоналістською спілкою життя і свободи в Сталінському р-ні Донецької області 1935–36, низкою організацій, які виникали протягом 50-х – 1-ї половини 80-х рр. 20 ст.

У 2-й пол. 1980-х рр. виникають "неформальні" групи та об'єднання молоді, зорганізовані на засадах культурологічних інтересів, захоплення певними видами спорту тощо.

Вони швидко політизувалися, зробили великий внесок у розвиток загальнодемократичного та національного рухів в Україні наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. 20 ст.

Докорінні зміни в М.р. сталися після здобуття Україною держ. незалежності. Нині в Україні діє кілька десятків всеукр. і кілька сотень регіональних молодіжних структур.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Прилуцький В.І. Небільшовицькі молодіжні об'єднання в УСРР в 20-ті роки. К., 1993
 2. Головенько В.А., Корнієвський А.О. Український молодіжний рух: історія та сьогодення. К., 1994
 3. Андрухів І. Українські молодіжні товариства Галичини: 1861–1939 рр. Івано-Франківськ, 1995; Головенько В.А. Український молодіжний рух у ХХ столітті (історико-політичний аналіз основних періодів). К., 1997
 4. Молодіжний рух в Україні: Довідник, ч. 1–2. К., 1998.

Посилання:
 • ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА
 • ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
 • ЄДИНА ВСЕРОСІЙСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СІОНІСТСЬКОЇ МОЛОДІ (ЄВОСМ)
 • ЄВРЕЙСЬКА КОМУНІСТИЧНА СПІЛКА МОЛОДІ, ЄВКОММОЛ
 • ГАЛИЧИНА
 • ГРОМАДИ
 • ГУБЕРНІЯ
 • ГРУПА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОЛОДІ (ГУНМ)
 • КАМЕНЯРІ
 • КОМУНІСТИЧНА СПІЛКА МОЛОДІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
 • КОМУНІСТИЧНА ЮНАЦЬКА СПІЛКА
 • КИЇВ
 • ЛЕНІНСЬКА КОМУНІСТИЧНА СПІЛКА МОЛОДІ УКРАЇНИ
 • ЛУГ
 • ОРЛИ
 • ПЛАСТ, УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАСТОВИЙ УЛАД
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • СІЧ, ЯК ТЕРМІН
 • СІОНІСТСТЬКО-СОЦІАЛІСТИЧНА СПІЛКА МОЛОДІ (ЦСЮФ)
 • СОЮЗ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛІСТИЧНОЇ МОЛОДІ
 • СОЮЗ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПІД ПОЛЬЩЕЮ (СУСОП)
 • СОКІЛ
 • СПІЛКА МОЛОДІ ЛІВИХ ЕСЕРІВ (БОРОТЬБІСТІВ)
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ СОЮЗ УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА
 • УКРАЇНСЬКА КОМУНІСТИЧНА РОБІТНИЧА ЮНАЦЬКА ПАРТЯ
 • ВОЛИНСЬКА СПІЛКА СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ (ВССМ)
 • ЮГЕНД ПОАЛЕЙ-ЦИОН (1920-1923)
 • ЗАХІДНА УКРАЇНА, ЯК ТЕРМІН

 • Пов'язані терміни:
 • ЄВРЕЙСЬКА КОМУНІСТИЧНА СПІЛКА МОЛОДІ, ЄВКОММОЛ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)