ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  Бібліографічне посилання: Бондарчук П.М. МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Moskovskyj_universytet (останній перегляд: 16.10.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ, Московський державний університет імені М.Ломоносова – найбільший вищий навч. заклад Росії, один із провідних наук. центрів. Заснований з ініціативи і за планом М. Ломоносова 1755 в складі філос., юрид., мед. ф-тів і г-зії для майбутніх студентів (існувала до 1812). 1799 при ун-ті заснований Шляхетний пансіон (від 1830 – дворянська г-зія). При вузі діяли т-ва історії та старожитностей російських (1804), дослідників природи (1805), любителів рос. красного письменства (1811). Становленню ун-ту як центру рос. науки та просвітництва сприяла діяльність учнів і послідовників М.Ломоносова – Д.Анічкова, С.Десницького, М.Поповського. Згідно зі статутом 1804 при ун-ті були створені 4 відділення (ф-ти): моральних і політ. наук, фіз. та мат. наук, медичних, словесних наук. 1832 відкрилась астрономічна обсерваторія, 1849 – філос. ф-т.

Згідно зі статутом 1863, на 4-х ф-тах було 54 кафедри. В ун-ті створено кілька великих науково-педагогічних шкіл: історії (С.Соловйов, В.Ключевський, В.Гер'є, П.Виноградов), сходознавства (В.Міллер), літературознавства (М.Тихомиров, М.Стороженко), мовознавства (Ф.Фортунатов, Ф.Буслаєв), соціології (Макс. Ковалевський), фізіології (І.Сеченов), геохімії (В.Вернадський) та ін.

Багато професорів ун-ту працювало в Україні: К.Андрєєв, Ф.Бредіхін, В.Марковников, І.Сеченов, М.Скліфосовський, М.Умов та ін. Професор М.у. М.Максимович став першим ректором Київ. ун-ту (1834–36; нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Членами наук. т-ва при М.у. були укр. вчені й письменники (О.Потебня, І.Срезневський, Марко Вовчок та ін.). Регулярно друкував у виданнях ун-ту матеріали з історії України проф. О.Бодянський.

1850 в ун-ті був створений історико-філол. ф-т, а 1872 в його складі утворено істор. від-ня. Після Жовтневого перевороту в Петрограді 1917 ф-т зазнав кілька структурних змін, його діяльність як одного з провідних центрів підготовки кваліфікованих спеціалістів у різних галузях істор. науки відновлено 1934. Наприкінці 1917 ун-т отримав назву Моск. держ. ун-т. 1940 ун-ту присвоєно ім'я М.Ломоносова.

2009 наук. процес і роботу в ун-ті забезпечували 2,5 тис. д-рів і майже 6 тис. кандидатів наук. У М.у. працювали понад 300 академіків і членів-кореспондентів РАН і галузевих академій. Фундаментальною і прикладною наукою займалися понад 4,5 тис. наук. співробітників. Навчалося понад 40 тис. студентів, аспірантів і тих, що підвищували кваліфікацію. У структуру М.у. входили 39 ф-тів, 15 НДІ, 4 музеї, 6 філіалів, бл. 380 кафедр, наук. парк, ботанічний сад, наук. б-ка з фондом 9 млн томів тощо.

Осн. напрями досліджень істор. ф-ту: методологія; історіографія; джерелознавство; історія стародавніх держав і народів на території РФ; історія політ. систем Росії, країн Європи й Америки; екон. і соціальні процеси в Росії, соціально-екон. історія Європи і Америки; історія і теорія світ. та вітчизн. к-ри; етнічні процеси; зовн. політика й історія міжнар. відносин; нові інформаційні технології і мат. методи в істор. дослідженнях; підготовка підручників та навч. посібників. Важливою частиною навч. і н.-д. роботи є археол. та етногр. експедиції. З 1946 на базі М.у. видається ж. "Вестник Московского университета", серія "История". Від 1998 ф-т почав видання серій праць, які відображають результати найважливіших досліджень, а також багаторічний досвід викладання істор. дисциплін. Серед них: "Исторические источники", "Исторические исследования", "Instrumenta studiorum", "Биобиблиографии видных ученых – историков МГУ". Популярні інформаційні видання: "Бюллетень Всероссийской ассоциации медиевистов и историков раннего Нового времени", "Информационно-аналитический бюллетень Центра теоретических проблем исторической науки", "Бюллетень "История и компьютер"", "Индустриализация в России", "Традиции русской исторической мысли" та ін. Електронна б-ка істор. ресурсів істор. ф-ту на 2009 містила: електронні тексти істор. джерел з історії Росії та всесвітньої історії; базу даних (з екон. історії Росії кінця 19 – поч. 20 ст.); анотації видань істор. ф-ту, матеріали проекту з історії трудових відносин в Росії 1880–1930-х рр.; посібники з палеографії та філігранології; довідкові видання; колекцію посилань на істор. ресурси в Інтернеті тощо.

1991 в М.у. був створений центр україністики та білорусистики. До дослідницьких програм центру входили проблеми: "Росія і Україна: Історія та образ історії", "Вплив конфесійних конфліктів і релігійної терпимості в історії України і Білорусі, XVI–XVIII cт.", "Вплив православ'я і західного християнства на суспільства: Порівняльно-історичний підхід" та ін.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Из истории Московского университета: 1917–1941. М., 1955
 2. История Московского университета, т. 1–2
 3. М., 1955
 4. Место, наукам посвященное...: Из истории Московского университета. М., 1955
 5. Московский университет. М., 1955
 6. Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1956
 7. Московский университет за пятьдесят лет советской власти. М., 1967
 8. Летопись Московского университета. М., 1979
 9. Московскому университету – 225 лет. М., 1979
 10. Ректоры Московского университета: Биографический словарь. М., 1996
 11. Московский университет: Ежегодник' 1996, вып. 16
 12. Слово о Московском университете. М., 1997
 13. Профессора и доктора Московского университета имени М.В. Ломоносова: Биографический словарь. М., 1998
 14. Web: www.msu.ru
 15. www.hist. msu.ru.

Посилання:
 • БОДЯНСЬКИЙ ОСИП МАКСИМОВИЧ
 • КЛЮЧЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЙОСИПОВИЧ
 • КОВАЛЕВСЬКИЙ МАКСИМ МАКСИМОВИЧ
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • ЛОМОНОСОВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
 • МАКСИМОВИЧ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • МАРКО ВОВЧОК
 • МІЛЛЕР ВСЕВОЛОД ФЕДОРОВИЧ
 • ПОТЕБНЯ ОЛЕКСАНДР ОПАНАСОВИЧ
 • СЕЧЕНОВ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
 • СОЛОВЙОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • СРЕЗНЕВСЬКИЙ ІЗМАЇЛ ІВАНОВИЧ
 • СТОРОЖЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ТИХОМИРОВ МИХАЙЛО МИКОЛАЄВИЧ
 • ВЕРНАДСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 • ЖОВТНЕВИЙ ПЕРЕВОРОТ У ПЕТРОГРАДІ 1917

 • Пов'язані терміни:
 • ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ
 • ЄЛИЗАВЕТА ПЕТРІВНА
 • ЄМЕЦЬ ВАСИЛЬ КОСТЯНТИНОВИЧ
 • ФЛОРЯ БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ
 • КАЧЕНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ТРОХИМОВИЧ
 • ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ
 • КОПНІН ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ
 • КОРШ ФЕДІР ЄВГЕНОВИЧ
 • КОСИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ
 • КОСМІНСЬКИЙ ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • КУЛАКОВСЬКИЙ ЮЛІАН АНДРІЙОВИЧ
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • ЛАНДАУ ЛЕВ ДАВИДОВИЧ
 • ЛАППО ІВАН ІВАНОВИЧ
 • ЛАВРЕНТЬЄВ МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ЛЄШКОВ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
 • ЛЕВИТСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ФАВСТОВИЧ
 • ЛІФШИЦЬ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ
 • ЛІФШИЦЬ ІЛЛЯ МИХАЙЛОВИЧ
 • ЛІНТУР ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛОМОНОСОВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛЯПУНОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
 • ЛЯЩЕНКО ПЕТРО ІВАНОВИЧ
 • ЛЯСКОРОНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • ЛЮБАВСЬКИЙ МАТВІЙ КУЗЬМИЧ
 • МАЛИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВИЧ
 • МАРКІНА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА
 • МЕДІЄВІСТИКА
 • МЕЛЬНИКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА
 • МІЛЮКОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ
 • МІНЦ ІСААК ІЗРАЇЛОВИЧ
 • МОСКВА
 • МУРАВЙОВ-АПОСТОЛ ІВАН МАТВІЙОВИЧ
 • МИКЛАШЕВСЬКИЙ (МІКЛАШЕВСЬКИЙ) ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
 • НАЙДА СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ
 • НЕЧКІНА МИЛИЦА ВАСИЛІВНА
 • ОЛЕКСАНДР ІІІ
 • ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
 • ПАНКРАТОВА ГАННА МИХАЙЛІВНА
 • ПАССЕК ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ПАВЛОВ ПЛАТОН ВАСИЛЬОВИЧ
 • ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ПЕТЛЮРА СИМОН ВАСИЛЬОВИЧ
 • ПЕТРОВ МИХАЙЛО НАЗАРОВИЧ
 • ПЕТРУШЕВСЬКИЙ ДМИТРО МОЙСЕЙОВИЧ
 • ПІЧЕТА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 • ПІДГАЄЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ПОБЄДОНОСЦЕВ КОСТЯНТИН ПЕТРОВИЧ
 • ПОГОДІН МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
 • ПОЙДА ДМИТРО ПАВЛОВИЧ
 • ПОКРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
 • ПОЛЕВОЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ПОЛИТКОВСЬКІ
 • ПОТЬОМКІН ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ПРИЛИПКО ЯКІВ ПАВЛОВИЧ
 • РОГОВИЧІ
 • РОМАНОВИ
 • РОСІЯ
 • РОЗУМОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ КИРИЛОВИЧ
 • РУБАН ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • РИБАКОВ БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • САВИЧІ
 • ЩАПОВ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
 • СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО АРК
 • СКЕПТИЧНА ШКОЛА
 • СОКОЛОВ ЮРІЙ МАТВІЙОВИЧ
 • СОЛОВЙОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • СПЕРАНСЬКИЙ МИХАЙЛО НЕСТОРОВИЧ
 • СТАРООБРЯДСТВО
 • СТОРОЖЕНКИ
 • ТАРЛЕ ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ
 • ТЕОЛОГІЯ
 • ТРУБЕЦЬКОЙ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
 • ЦЕНЗУРА В УКРАЇНІ
 • ТУГАН-БАРАНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • ТУТКОВСЬКИЙ ПАВЛО АПОЛЛОНОВИЧ
 • ТИХОМИРОВ МИХАЙЛО МИКОЛАЄВИЧ
 • ТИМКОВСЬКІ
 • УЛЬЯНИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ
 • УМАНЕЦЬ ФЕДІР МИХАЙЛОВИЧ
 • ЯВОРНИЦЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ЗАХІДНИКИ
 • ЗЕЛІНСЬКИЙ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)