ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

МОЦЯ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Шепель Л.Ф. МОЦЯ Олександр Петрович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Motsia_O (останній перегляд: 17.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

МОЦЯ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

МОЦЯ Олександр Петрович (н. 30.05.1950) – археолог, історик. Д-р істор. н. (1991), професор (1997). Чл.-кор. Національної академії наук України (2003), член Укр. наук. т-ва. Н. в с. Літки Броварського р-ну Київ. обл. 1967–72 навч. на істор. ф-ті Київ. ун-ту, 1976–79 – в аспірантурі Ін-ту археології АН УРСР. 1980 під кер-вом М.Кучери захистив канд. дис. на тему: "Население Среднего Поднепровья IХ–ХIII вв." З 1988 – старший наук. співробітник Ін-ту археології АН УРСР (з 1991 – Ін-т археології АН України, з 1994 – Інститут археології НАН України). 1991 захистив докторську дис. на тему: "Південноруські землі в IХ–ХIII ст.". З 1996 – зав. відділу давньорус. та середньовічної археології Ін-ту археології НАН України. Під його наук. кер-вом захищено 12 дисертацій. Бере активну участь у роботі наук. конференцій, читав спецкурси в Києво-Могилянській академії, Переяслав-Хмельницькому пед. ун-ті, Славістичному ун-ті, Одеському національному університеті; популяризує досягнення вітчизн. науки на сторінках багатьох видань.

М. – відомий спеціаліст у галузі середньовічної історії та археології (насамперед – епохи Київської Русі), проводить розкопки городищ, відкритих поселень та некрополів у різних регіонах України, надаючи перевагу комплексним дослідженням пам'яток. Автор бл. 360 наук. робіт, а також багатьох розділів фундаментальних колективних праць: "Давня історія України", т. 3 (2000), "Етнічна історія давньої України" (2000), "Історія української культури", т. 1 (2000), "Село Київської Русі (за матеріалами південноруських земель)" (2003) та ін.

Лауреат премій ім. М.Костомарова (1997) та М.Грушевського (2008) Президії НАН України, Держ. премії України в галузі науки і техніки (2002).

Бібліогр.: Моця О.П.: Бібліографічний покажчик. Чернігів, 2000.

дата публікації: 2010 р.

Праці:
 1. Население Среднего Поднепровья IХ–ХIII вв. К., 1987
 2. Погребальные памятники южнорусских земель IХ–ХIII вв. К., 1990
 3. Населення південноруських земель IХ–ХIII ст. (за матеріалами некрополів). К., 1993
 4. Київська Русь: від язичництва до християнства. К., 1996 (у співавт.)
 5. Киев–Булгар: Пути, связи, судьбы. К., 1997 (у співавт.)
 6. Південна "Руська земля". К., 2007
 7. "Русь", "Мала Русь", "Україна" в післямонгольські та козацькі часи. К., 2009.
Література:
 1. Мезенцева Г. Дослідники археології України. Чернігів, 1997
 2. Лауреати державних, обласних та міських премій України в галузі культури та мистецтва у 1999 р. К., 2000
 3. Шепель Л.Ф. Моця О.П. В кн.: Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник: Серія "Українські історики", вип. 2, ч. 1. К.–Львів, 2003
 4. Національна академія наук України. 1918–2008: Персональний склад. К., 2008.

Посилання:
 • ГОРОДИЩА, ДАВНІ ПОСЕЛЕННЯ
 • ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
 • КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ (КМА), КИЇВСЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА, КИЇВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ, КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ, КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 • Пов'язані терміни:
 • ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ КОНЦЕПЦІЯ
 • НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ
 • ШЕСТОВИЦЯ
 • ТОЛОЧКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)