ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

МУЗЕЙ УКРАЇНИ

  Бібліографічне посилання: Білокінь С.І. МУЗЕЙ УКРАЇНИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Muzej_Ukrainy (останній перегляд: 28.01.2020)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

МУЗЕЙ УКРАЇНИ

МУЗЕЙ УКРАЇНИ – структурний підрозділ Всеукраїнського музейного містечка (діяло 1926–34; нині Києво-Печерський національний історико-культурний заповідник), заснованого згідно з постановою ВУЦВК та РНК УСРР від 29 листопада 1926. Подібно до ін. великих музеїв, створених на матеріалах зібрань В.Тарновського, Б. та В. Ханенків, В.Щавинського, Терещенків, К.Скаржинської та ін., у його основу лягла приватна колекція генерала від артилерії П.Потоцького (1857–1938), нащадка двох кишенських сотників на Полтавщині. 1926 він подарував свою збірку укр. урядові в особі Наркомосу УСРР. У червні 1927 до Києва було перевезено 7 вагонів музейного майна заг. вагою 38 тонн. Під М.У. було передано 2-поверховий корпус № 6 (митрополичих півчих) – разом 14 залів і кімнат, а самого збирача призначили пожиттєво директором його ж власної колекції.

Книгозбірня П.Потоцького (до 17 тис. томів) вважається однією з найвидатніших за всю історію укр. бібліофільства. 1918 П.Потоцький набув у Петрограді (нині м. Санкт-Петербург) 3 книжки з особистої бібліотеки Т.Шевченка – "Малороссийские и червонорусские народные думы и песни" П.Лукашевича (СПб., 1836), "Estetica" К.Лібельта (СПб., 1854) та "Poezye Antoniego Sowy" (СПб., 1858). У М.У. зберігалися книжки з автографами І.Котляревського, Г.Квітки-Основ'яненка, В.Капніста, М.Костомарова, Марка Вовчка, майже повна збірка "Кобзарів", що вийшли на той час. Окрасою М.У. був рукопис "Исторії Малої Росії" Д.Бантиша-Каменського з портретами Б.Хмельницького та Ю.Хмельницкого роботи М.Аргунова. Західноєвроп. видання 17–18 ст. про Україну репрезентували продукцію великих наук. центрів (Єна, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні, Нюрнберг (усі міста в Німеччині), Варшава, пізніше С.-Петербург і Москва). Були праці з давнього українознавстваЙ.Гербінія та Г. де Боплана, П.-С.Палласа й Й.-Х.Енгеля, Й.-Г.Георгі та В.Зуєва, П.Сумарокова та О. фон Гуна, П.Бекетова і Д.Бантиша-Каменського, П.Свіньїна й В.Пассека, М.Закревського й В.Тімма та ін. Від нащадків П.Потоцький придбав частину книгозбірні вел. кн. Костянтина Павловича, в якій розпорошилися книжки з б-ки М.Ломоносова.

Військ. відділ б-ки містив майже повну збірку рос. полкових історій і пам'яток. Збирачеві належав один з трьох майже повних комплектів "Исторического описания одежды и вооружения российских войск" (т. 1–30. СПб., 1841–62) О.Вісковатова (1804–58) та його продовження, що містили понад 3 тис. ілюмінованих літографованих малюнків одягу й форм збройних сил від 9 ст. до часів рос. імп. Олександра II. П.Потоцький придбав один з чотирьох виданих іменних примірників альбому "Русская армия в 1812 г.: Описание воинских частей, принимавших участие в Отечественной войне 1812 г." (Paris, 1912; текст Г.Габаєва та М.Зарецького; малюнки М.Зарецького, розфарбовані від руки). У Російській імперії це був єдиний примірник.

Мистецька частина збірки складалась із 15 тис. гравюр і літографій, понад 300 картин (портрети гетьманів, 5 портретів Стороженків, мистецькі твори Т.Шевченка), колекцій худож. меблів, починаючи від 15–16 ст., зброї, порцеляни та кришталю.

Збирач уклав анотований реєстр колекції. Аналіз портретів Б.Хмельницького виявив найдостовірніший з-поміж них – В.Гондіуса (1651; гравюра різцем на міді), що й прийнято в мистецтвознавстві. Серед укр. краєвидів вирізнявся альбом "Napoleon Orda. Album widokόw gubernii Grodzieńskiej, Wileńskiej, Mińskiej, Kowieńkiej, Wołyńskiej, Podolskiej, Kijowskiej, Witebskiej, Mogilewskiej" (Warszawa, 1876), повних примірників якого майже не існує.

У М.У. зберігався також фамільний архів Потоцьких з гетьман. універсалами, карти України тощо.

У крихітному штаті музею як лектор 1931–33 працював військ. історик О.Петровський.

Згодом доступ до музею було обмежено. Двома актами цензура вилучила 511 книжок. Експонати М.У. було передано в розпорядження новоствореного Центр. істор. музею ім. Т.Шевченка (нині Національний музей історії України). 1938 П.Потоцького, другу дружину, її сестру (онуки поета-партизана Д.Давидова), а також його власного онука було репресовано. Б-ка склала основу новостворюваної Держ. істор. б-ки УРСР (нині Бібліотека державна історична України). У роки німецько-рад. війни 1941–45 під час Другої світової війни разом з б-кою митрополита Київського і Галицького Флавіана (Городецького) книжки М.У. було вивезено до Німеччини, а згодом частково повернено до б-к Києва (б-ка Київ. ун-ту; нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка) та Мінська (нині в Нац. б-ці Білорусі).

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Стеллецький Г. Українська збірка П.Потоцького. "Червоний шлях", 1927, № 3 (48)
 2. Семененко О. Харків, Харків…, вид. 2. Б/м, 1977
 3. Климова Е.И. Музей Украины (собрание П.П. Потоцкого), ч. 1: Указатель архивных материалов и библиографии. К., 1995
 4. Лазанська Т.І. Нащадок Кишенського сотника. "Київська старовина", 1997, № 5
 5. Романова Н.И. Частное книжное собрание П.П. Потоцкого в истории культур Украины, России и Беларуси. В кн.: Могилянські читання 2002: Збірник наукових праць. К., 2003
 6. Білокінь С. Музей України: (збірка П. Потоцького): Дослідження, матеріали. К., 2006.

Посилання:
 • БАНТИШ-КАМЕНСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
 • БІБЛІОТЕКА ДЕРЖАВНА ІСТОРИЧНА УКРАЇНИ
 • БОПЛАН (BEAUPLAN) ГІЙОМ-ЛЕВАССЕР ДЕ
 • ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939–1945
 • ЕНГЕЛЬ (ENGEL) ЙОГАН-ХРИСТИЯН ФОН
 • ФЛАВІАН, У МИРУ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ ГОРОДЕЦЬКИЙ
 • ГЕРБІНІЙ ЙОГАНН
 • ГОНДІУС ВІЛЬГЕЛЬМ
 • КАПНІСТ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ХАНЕНКИ
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЮРІЙ
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ
 • КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК, НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • ЛОМОНОСОВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛУКАШЕВИЧ ПЛАТОН ЯКИМОВИЧ
 • МОСКВА
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 • ОЛЕКСАНДР ІІ
 • ПАЛЛАС ПЕТРО-СИМОН
 • ПАССЕК ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ПОТОЦЬКИЙ ПАВЛО
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
 • СКАРЖИНСЬКА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА
 • СТОРОЖЕНКИ
 • ТАРНОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ТЕРЕЩЕНКИ
 • УКРАЇНОЗНАВСТВО
 • ВАРШАВА
 • ВОВЧОК МАРКО
 • ВСЕУКРАЇНСЬКЕ МУЗЕЙНЕ МІСТЕЧКО
 • ЗАКРЕВСЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЗУЄВ ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 • ПОТОЦЬКИЙ ПАВЛО ПЛАТОНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)