ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

МУЗЕЙ КАРПАТОРУСЬКИЙ

  Бібліографічне посилання: Білокінь С.І. МУЗЕЙ КАРПАТОРУСЬКИЙ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Muzej_kar (останній перегляд: 20.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

МУЗЕЙ КАРПАТОРУСЬКИЙ

МУЗЕЙ КАРПАТОРУСЬКИЙ. Заснований 1907 в Москві. Його фундатор – славіст, біобібліограф, етнограф і географ Ф.Арістов (псевд. – Славянолюбов). Найбільші надходження в музеї мали місце під час Першої світової війни, тоді ж у Галичині багато матеріалів аналогічного змісту загинуло. Іконографічний матеріал – до 100 тис. витинок з портретами, понад 5 тис. рукописів – автобіографії, спогади, щоденники, записні книжки, листування, літ. твори й наук. праці. Улітку 1917 М.к. було складено в ящики й передано на зберігання в моск. міський ломбард на вул. Велика Бронна. Згодом ломбард було пограбовано. Вважається, що всі колекції музею тоді загинули, збереглася тільки закладна квитанція.

Першим етапом обробки матеріалів М.к. стала "Карпато-руська картотека", що складала 10 тис. карток і містила коротку документацію його студій. Вивчення й наук. обробка матеріалів музею склали зміст численних розвідок Ф.Арістова, передусім його 3-томної праці "Карпато-русские писатели: Исследование по неизданным источникам". Було підготовлено машинопис у 3-х томах (125 друкарських арк., 2 тис. сторінок). Перше видання 1-го т. (Москва, 1916) здійснило "Галицко-русское благотворительное общество" в Санкт-Петербурзі з нагоди приєднання Галичини до Російської імперії. Містить нариси діяльності й списки праць Д.Зубрицького, Я.Головацького, А.Петрушевича та ін. Видання було удостоєне Шахматовської премії РАН (1918). Разом з тим у листі до О.Шахматова М.Сумцов зазначав: "[…] нет в ней Вагилевича, Шашкевича, Стефаника, Федьковича, Франко…, а есть Луцыки, Процыки и Вергун! и Дудыкевич!!" У 2-му т. розглядалася діяльність І.Наумовича, Б.Дідицького, І.Шараневича, В.Залозецького, А.Кралицького, І.Сильвая, В.Хиляка, Є.Фенцика, П.Свистуна, О.Маркова, Г.Купчанка, В.Щавинського та А.Полянського. У 3-му томі – О.Мончаловського, В.Луцика, І.Процика, Д.Маркова, Д.Вергуна, Ю.Яворського, М.Глушкевича. Текст був набраний, але за браком паперу друк видання було зупинено. Як заявило 1977 Карпато-рус. т-во (США), коректурні відбитки 2-го й 3-го томів частково збереглися, деякі розділи були випущені окремими виданнями. Збереглися також рукописні матеріали, що стосуються цієї праці Ф.Арістова.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Аристов Ф.Ф. Карпато-русские писатели: Исследование по неизданным источникам, т. 1. М., 1916 (2-ге вид., доповнене – Bridgeport, Connecticut, 1977)
 2. Федор П. Ф.Ф. Аристов: К 25-летию его научно-литературной деятельности. Ужгород, 1930
 3. Юрьев П. Федор Федорович Аристов: Опыт литературной биографии писателя и историка литературы. В кн.: Аристов Ф.Ф. Карпато-русские писатели. Б/м, б/г
 4. Аристова Т.Ф., Ваврик В.Р. Ф.Ф. Аристов, 1888–1932. В кн.: Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР, вып. 27. Б/м, 1959
 5. Славяноведение в дореволюционной России: Биобиблиографический словарь. М., 1979
 6. Русская интеллигенция: Автобиографии и биобиблиографические документы в собрании С.А. Венгерова: Аннотированный указатель, т. 1. СПб., 2001
 7. Люди и судьбы: Биобиблиографический словарь востоковедов – жертв политического террора в советский период, 1917–1991. СПб., 2003.

Посилання:
 • АРІСТОВ ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ
 • ДІДИЦЬКИЙ БОГДАН (ФЕОДОСІЙ) АНДРІЙОВИЧ
 • ГАЛИЧИНА
 • ГАЛИЦКО-РУССКОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
 • ГОЛОВАЦЬКИЙ ЯКІВ ФЕДОРОВИЧ
 • КРАЛИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
 • МАРКОВ ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ
 • МАРКОВ ОСИП АНДРІЙОВИЧ
 • МОСКВА
 • НАУМОВИЧ ІВАН
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПЕТРУШЕВИЧ АНТІН СТЕПАНОВИЧ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ШАХМАТОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ШАРАНЕВИЧ ІСИДОР
 • СУМЦОВ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
 • СВИСТУН ФИЛИП ІВАНОВИЧ
 • ВЕРГУН ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
 • ЗАЛОЗЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР РОМАНОВИЧ
 • ЗУБРИЦЬКИЙ ДЕНИС ІВАНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)