ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ІМЕНІ В.В.ТАРНОВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ЗЕМСТВА.

  Бібліографічне посилання: Піскова Е.М. МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ІМЕНІ В.В.ТАРНОВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ЗЕМСТВА. [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Muzej_starozhytnostej (останній перегляд: 17.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ІМЕНІ В.В.ТАРНОВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ЗЕМСТВА.

МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ІМЕНІ В.В.ТАРНОВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ЗЕМСТВА. Відкритий 1902 в Чернігові на базі приватного зібрання В.Тарновського, переданого ним губернському земству. З 1906 носив ім'я свого засновника. На поч. 20 ст. – одне з найзначніших в Україні сховищ національних старожитностей. Серед найвідоміших його колекцій – пам'ятки археології первісного сусп-ва й Київської Русі (переважно з розкопок Княжої Гори біля Канева); автографи відомих держ. діячів, представників укр. к-ри; багата збірка художньо-картографічних матеріалів "Мальовнича Україна", що давала всебічне уявлення про країну та її населення; понад 1500 портретів видатних істор. осіб 17–18 ст., рідкісні рукописи, стародруки, матеріали архівів знаних на Чернігівщині родів: Милорадовичів, Забіл, Лашкевичів, Полетик, Тарновських та ін., суд. установ, монастирів.

Особливу цінність мав розділ козац. старовини, що містив бл. 1 тис. пам'яток. До його складу входили, зокрема, унікальні збірки клейнодів козацьких і зброї, предмети військ. побуту, церк. начиння, портрети, автографи й особисті речі укр. гетьманів і представників козацької старшини (Б.Хмельницького, І.Мазепи, І.Скоропадського, П.Полуботка, К.Розумовського, С.Палія, В.Л.Кочубея та ін.), списки козацьких літописів, гетьманські універсали й ін. оригінальні документи.

У відділі, присвяченому Т.Шевченкові, що не мав собі рівних за обсягом і цінністю представлених матеріалів, зберігалося понад 1 тис. пам'яток, у т. ч. автографи творів поета, його щоденник, листування, особисті речі, документи, бл. 400 мистецьких творів, посмертна маска й ін. меморіальні предмети. У поповненні та наук. обробці колекцій, підготовці каталогів музейного зібрання брали участь відомі вчені, музейники, краєзнавці: М.Біляшівський, Б.Грінченко, О.Лазаревський, Д.Яворницький та ін. Першим хранителем музею була М.Грінченко, у різні роки його очолювали відомі діячі науки і к-ри А.Шелухин, В.Модзалевський, І.Рашевський, В.Шугаєвський. 1919 заклад перетворено на Перший рад. музей, його зібрання на той час налічувало понад 9 тис. пам'яток. У 1923–25 увійшов до складу Чернігівського історичного музею. Меморіальна колекція Т.Шевченка зберігається в Нац. музеї Т.Шевченка в Києві (див. Шевченка Тараса музеї та заповідники), збірка його автографів – у відділі рукописів Інституту літератури імені Т.Шевченка НАН України.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Каталог предметов малорусской старины и редкостей коллекции В.В. Тарновского, вып. 1: Шевченко. К., 1893
 2. Каталог украинских древностей коллекции В.В. Тарновского. К., 1898
 3. Каталог музея украинских древностей В.В. Тарновского, т. 2. Чернигов, 1900
 4. Уманец С.И. Украинский музей В.В. Тарновского в Чернигове. В кн.: Исторический вестник, т. 121. СПб., 1910
 5. Лаєвський С.Л., Линюк Л.П. Музей українських старожитностей В.В. Тарновського у часі і просторі. В кн.: Скарбниця української культури, вип. 3. Чернігів, 2002
 6. Половникова С. Музей українських старожитностей імені В.В. Тарновського Чернігівського губернського земства. В кн.: Музеї України Х1Х – початку ХХ століть. К., 2005.

Посилання:
 • БІЛЯШІВСЬКИЙ МИКОЛА ФЕДОТОВИЧ
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ В.ТАРНОВСЬКОГО
 • ГЕТЬМАН
 • ГЕТЬМАНСЬКІ УНІВЕРСАЛИ
 • ГРІНЧЕНКО БОРИС ДМИТРОВИЧ
 • ГРІНЧЕНКО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА
 • ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМЕНІ Т.ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ
 • КАНІВ
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН
 • КЛЕЙНОДИ КОЗАЦЬКІ
 • КНЯЖА ГОРА ПОБЛИЗУ КАНЕВА, ДАВНЬОРУСЬКЕ ГОРОДИЩЕ НА КНЯЖІЙ ГОРІ
 • КОЧУБЕЙ ВАСИЛЬ ЛЕОНТІЙОВИЧ
 • КОЗАЦЬКА СТАРШИНА
 • КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • ЛАШКЕВИЧІ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ
 • МОДЗАЛЕВСЬКИЙ ВАДИМ ЛЬВОВИЧ
 • МИЛОРАДОВИЧІ
 • ПАЛІЙ (ГУРКО) СЕМЕН ПИЛИПОВИЧ
 • ПОЛИТИКИ (ПОЛІТИКИ, ПОЛЕТИКИ)
 • ПОЛУБОТОК ПАВЛО ЛЕОНТІЙОВИЧ
 • РОЗУМОВСЬКИЙ КИРИЛО ГРИГОРОВИЧ
 • ШЕЛУХИН А
 • ШЕВЧЕНКА ТАРАСА МУЗЕЇ ТА ЗАПОВІДНИКИ
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
 • ШУГАЄВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН АНДРІЙОВИЧ
 • СКОРОПАДСЬКИЙ ІВАН ІЛЛІЧ
 • СТАРОДРУКИ
 • ТАРНОВСЬКІ
 • ТАРНОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЯВОРНИЦЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ЗАБІЛИ
 • ЗЕМСТВА

 • Пов'язані терміни:
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ В.ТАРНОВСЬКОГО
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • МАЛОРОСІЙСЬКИЙ ГЕРБОВНИК
 • МАРКОВИЧІ (МАРКЕВИЧІ)
 • МОДЗАЛЕВСЬКИЙ ВАДИМ ЛЬВОВИЧ
 • МУЗЕЙНА СПРАВА В УКРАЇНІ
 • РАШЕВСЬКІ
 • ШЕВЧЕНКА ТАРАСА НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ, НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • ТАРНОВСЬКІ
 • ТАРНОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)