ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

МИХАЛЬЧУК КОСТЯНТИН ПЕТРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Федорова Л.Д. МИХАЛЬЧУК Костянтин Петрович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Mykhalchuk_K_P (останній перегляд: 14.10.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

МИХАЛЬЧУК КОСТЯНТИН ПЕТРОВИЧ

МИХАЛЬЧУК Костянтин Петрович (псевдоніми – К.М., М., Мих. К., Х-л, Пивовар, Українець, Хохол та ін.; 02.01.1841 (21.12.1840)–20(07).04.1914) – мовознавець, публіцист, громад. діяч. Основоположник наук. укр. діалектології. Чл.-кор. Імператорської Санкт-Петерб. АН. Н. в с. Зозулинці (нині село Козятинського р-ну Він. обл.). Син польс. шляхтича і кріпачки. Виховувався в домі батька. Навч. в школах у м. Сквира і м-ку Полонне, у Житомир. г-зії, 1859–61 – на історико-філол. ф-ті київського Ун-ту св. Володимира, де 1861 разом з В.Антоновичем і Т.Рильським заснував Укр. громаду ("хлопомани"; див. також Громади). Змушений покинути навчання, жив на Житомирщині, кілька разів був заарештований за просвітницько-агітаційну діяльність серед селянства і зв'язки з польськими повстанцями (див. Польське повстання 1863–1864). 1869–73 – бухгалтер цукроварні Т-ва "Яхненко–Симиренко" в м-ку Городище. Від 1873 – у Києві, гол. бухгалтер і зав. гол. контори Т-ва Київ. пивоварного з-ду (до 1914). Активний діяч Старої громади. 1873–76 – член Південно-Західного відділу Російського географічного товариства. Член філол. секції і голова комісії мови Українського наукового товариства в Києві, 1908–14 – відп. ред. "Записок Українського наукового товариства в Києві" (т. 1–13). Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка у Львові (з 1893). Був також членом Історичного товариства Нестора-літописця, Київського літературно-артистичного товариства, Київ. т-ва заохочення художеств, Київського товариства старожитностей і мистецтв. Публікувався з поч. 1860-х рр. Писав до періодичних видань "Curjer Wilenski", "Gazeta polska", "Киевский телеграф", "Зоря", "Рада", "Діло", "Правда".

Брав участь у підготовці Російсько-укр. словника і "Української граматики" Є.Тимченка, "Словаря української мови" Б.Грінченка. Уперше розробив класифікацію укр. мови на основі визначення мовних ознак її різновидів і описав їх, 1871 склав першу мапу діалектів. 1899 вперше створив програму для збирання укр. діалектологічних матеріалів. Протистояв великодерж. концепції щодо великорос. походження Київської Русі, за якою укр. мова визнавалася лише наріччям російської, обґрунтував її самостійність і генезис, вплив на мови ін. народів.

П. у м. Київ.

Дж.: Державний архів Київської області, ф.2, оп. 52, спр. 169; Інститут рукопису НБУВ, ф.1, спр. 1086.

дата публікації: 2009 р.

Праці:
 1. Наречия, поднаречия и говор Южной Росии, в связи с наречиями Галичины (1871, опубл. 1877)
 2. Открытое письмо к А.Н. Пыпину по поводу его статей в "Вестнике Европы" о споре между южанами и северянами (1886, опубл. 1909)
 3. Статистика в области диалектологии (1893)
 4. К южнорусской диалектологии (1893)
 5. Филологическое недоразумение (о форме именительного падежа множественного числа прилагательных в украинском языке на -ое) (1896)
 6. Что такое южнорусская (малорусская) речь? (1899)
 7. Об отвердении слогов в малорусском (1903)
 8. До правопису деяких форм "мякої деклінації" в українській мові (1908) та ін.
Література:
 1. Автобіографічна записка К.Михальчука. "ЗНТШ", 1914, т. 121
 2. Василько А. К.П. Михальчук. "Украинская жизнь", 1914, № 4
 3. Петлюра С. Памяти К.П. Михальчука. Там само
 4. Шахматов А. Памяти К.П. Михальчука. Там само
 5. Грушевський М. Раз добром налите серце. "Рада", 1914, 10 квітня
 6. Ефремов С. Безприходный ученый (памяти К.П. Михальчука). "Киевская мысль", 1914, 12 апреля
 7. Ніковський А. К. Михальчук як фільолог. "ЛНВ", 1914, кн. 4
 8. Дорошенко Д. З споминів про К.Михальчука. Там само, 1914, кн. 5
 9. Мияковский В. "Киевская громада" (Из истории украинского общественного движения 60-х гг.). "Летопись революции", 1924, № 4
 10. Струмінський Б. Костянтин Михальчук. В кн.: 125 років Київської української академічної традиції, 1861–1986: Збірник. Нью-Йорк, 1993
 11. Палієнко М. Київська Стара Громада у суспільному та науковому житті України (друга половина XIX – початок ХХ ст.). "Київська старовина", 1998, № 2.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • ДІЛО
 • ГОРОДИЩЕ, МІСТО ЧЕРКАС. ОБЛ.
 • ГРОМАДИ
 • ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ
 • ХЛОПОМАНСТВО, НАРОДНИЦЬКО-КУЛЬТ. ТЕЧІЯ
 • КИЇВСЬКЕ ЛІТЕРАТУРНО-АРТИСТИЧНЕ ТОВАРИСТВО
 • КИЕВСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО СТАРОЖИТНОСТЕЙ І МИСТЕЦТВ
 • ЛЬВІВ
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ВІДДІЛ РОСІЙСЬКОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ТОВАРИСТВА
 • ПОЛОННЕ
 • ПОЛЬСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1863 –1864
 • ПРАВДА
 • РАДА
 • РИЛЬСЬКИЙ ТАДЕЙ РОЗЕСЛАВОВИЧ
 • СЕЛЯНСТВО
 • СКВИРА , МІСТО КИЇВСЬКОЇ ОБЛ.
 • УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО У КИЄВІ
 • ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА В КИЄВІ
 • ЗОРЯ

 • Пов'язані терміни:
 • ФЛОРИНСЬКИЙ ТИМОФІЙ ДМИТРОВИЧ
 • ХЛОПОМАНСТВО, НАРОДНИЦЬКО-КУЛЬТ. ТЕЧІЯ
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КОСАЧ ПЕТРО АНТОНОВИЧ
 • КРИМСЬКИЙ АГАТАНГЕЛ ЮХИМОВИЧ
 • КИЇВСЬКЕ ЛІТЕРАТУРНО-АРТИСТИЧНЕ ТОВАРИСТВО
 • ЛИПИНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ (ВАЦЛАВ-ВІКЕНТІЙ) КАЗИМИРОВИЧ
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • РОСІЙСЬКОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ТОВАРИСТВА ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ВІДДІЛ
 • ШЕВЕЛЬОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ТИМЧЕНКО ЄВГЕН КОСТЯНТИНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)