ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

МИХАЙЛИНА ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Удод О.А. МИХАЙЛИНА Павло Васильович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Mykhaylyna_P_V (останній перегляд: 18.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

МИХАЙЛИНА ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ

МИХАЙЛИНА Павло Васильович (н. 25.01.1923) – історик, дослідник соціально-екон. та суспільно-політ. історії України 16–17 ст. Д-р істор. н. (1981), професор (1988). Н. в с. Винятинці (нині село Заліщицького р-ну Терноп. обл.). Після закінчення місц. нар. школи продовжував навчання в Заліщицькій г-зії, Чернів. вчительському ін-ті (1945–47), на істор. ф-ті Чернів. ун-ту (1947–51). 1951–54 продовжив освіту в аспірантурі при кафедрі історії СРСР і УРСР Чернів. ун-ту (нині Чернівецький національний університет). 1958 захистив канд. дис. на тему: "Міста України у Визвольній війні 1648–1654 рр." (наук. кер. – проф. В.Голобуцький).

1954–60 працював у відділі пропаганди і агітації Чернів. обкому КПУ. З 1960 – викладач, з 1963 – доцент кафедри історії СРСР і УРСР Чернів. ун-ту.

1969–78 – зав. Чернів. відділом Ін-ту історії АН УРСР. Підсумком діяльності М. в цьому відділі стало видання щорічника "Минуле і сучасне Північної Буковини" (1972, 1973), численні статті в "Історії міст і сіл Української РСР: Чернівецька область" (1969; див. "Історія міст і сіл Української РСР"), багатотомних виданнях: "Радянська енциклопедія історії України" (1971, 1972), "Історія Української РСР" (1977–82), важливого дослідження "Нариси з історії Північної Буковини" (1980) та ін.

У цей же період вийшли друком його монографії "Міста України в період феодалізму (до питання про становлення міст в умовах іноземного поневолення в кінці XVII ст.)" (1971) та "Визвольна боротьба трудового населення міст України (1569–1654 рр.)" (1978).

1978–88 працював зав. Чернів. відділу Ін-ту соціальних і екон. проблем зарубіжних країн АН УРСР. Продовжував займатися проблематикою історії України в добу козацтва та національно-визвол. війни укр. народу серед. 17 ст. 1981 захистив докторську дис. на тему: "Становлення міського населення України та його участь у визвольній боротьбі українського народу (від Люблінської унії 1569 р. до Визвольної війни 1648–1654 рр.)".

З 1988 – професор Чернів. ун-ту, з квітня 1990 – зав. новоствореної кафедри історії України. Автор майже 200 друкованих праць.

М. – почесний професор Чернів. ун-ту, голова держ. екзаменаційної комісії, член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій.

дата публікації: 2009 р.

Праці:
 1. Висвітлення історії Північної Буковини XV–XVI ст. на сторінках слов'яно-молдавських літописів. "Архіви України", 1969, № 4
 2. З історії соціально-економічного життя українських міст (кінець XVI – перша половина XVII ст.). "УІЖ", 1969, № 11
 3. Участь міського населення України у визвольній боротьбі українського народу проти польсько-шляхетського поневолення, за возз'єднання з Росією (кінець XVI ст.). Чернівці, 1969
 4. Визвольна боротьба трудового населення міст України (1569–1654 рр.). К., 1975
 5. Міста України в період феодалізму. К., 1975
 6. Герой України – Северин Наливайко. "Буковинський журнал", 1977, ч. 1
 7. До питання про національний склад міського населення України. В кн.: Питання історії України: Збірник наукових статей, т. 4. Чернівці, 2000.
Література:
 1. Калиниченко С.Б. Захист докторської дисертації П.В. Михайлиною. "УІЖ", 1982, № 1
 2. П.В. Михайлина: Бібліографічний покажчик (до 75-річчя від дня народження). Чернівці, 1998
 3. Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича: Імена славних сучасників. К., 2005.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
 • ГОЛОБУЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 • РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В 4-Х ТОМАХ

 • Пов'язані терміни:
 • ЮРИДИКИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)