ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

МИТНИЙ ТАРИФ

  Бібліографічне посилання: Берковський В.Г. МИТНИЙ ТАРИФ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Mytny_taryf (останній перегляд: 20.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

МИТНИЙ ТАРИФ

МИТНИЙ ТАРИФ (митний реєстр, митна такса, митний устав, ординація, польс. taryfa mytna, celna, instruktaż celny) – положення та приписи щодо унормування стягнення митних оплат. Носили характер загальний або стосувалися окремих видів товарів. Виникли на рубежі 12–13 ст. як приписи, що видавалися від імені короля чи великого князя і стосувалися лише окремих митних комор. З кінця 14 ст. відбувається поділ митних тарифів на 2 групи: державні (були обов'язковими до виконання на всіх митних і цельних коморах у межах однієї д-ви) та приватні (унормовували стягнення мита в приватних володіннях). З 16 ст. право видавати митні тарифи – "скільки мита від чого до скарбу належить віддавати" – переходить до вальних сеймів. Рукописні або друковані митні тарифи розсилалися підскарбіями до всіх митних та цельних комор. У митних тарифах, зазвичай, відзначалися тип та ґатунок товару, одиниця оподаткування, вид та розміри мита. Напр., тариф мита для Снятина (1444), митна ординація для Поділля (1518), коронні митні тарифи (1512, 1524) та устави ВКЛ (1561, 1566). 1569 у Великому князівстві Литовському прийнято "Уставу мита старого", яка стала основою для багатьох наступних митних тарифів як ВКЛ, так і Речі Посполитої в цілому (напр., 1629, 1643, 1650, 1676, 1704, 1733).

дата публікації: 2009 р.

Література:
 1. Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов, Высочайше учрежденною при киевском военном, подольском и волынском генерал-губернаторе, т. 1: Приложение: Уставы о мытах в Великом Княжестве Литовском. К., 1845
 2. Volumina legum: Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarόw w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, t. 3–4. Petersburg, 1859
 3. Довнар-Запольский М.Ф. Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах, т. 1. К., 1901
 4. Kutrzeba S. Taryfy celne i polityka celna w Polsce od XIII do XV wieku. "Ekonomista", 1902, t. 1, zesz. 1–2
 5. Regestra thelonei aquatici Wladislaviensis saeculi XVI. Krakόw 1915
 6. Koneczny F. Dzieje administracji w Polsce w zarysie. Wilno, 1924
 7. Weymann S. Cła i drogi handlowe w Polsce piastowskiej, t. 13, zezs. 1. Poznań, 1938
 8. Rybarski R. Handel i polityka handlowa Polski w XVI stulecie, t. 1. Warszawa, 1958
 9. Gloger Z. Encyklopedia staropolska, t. 2. Warszawa, 1978
 10. Торгівля на Україні XIV – середина XVII століття: Волинь і Наддніпрянщина, К., 1990
 11. Volumina Constitutionum, t. 1. Warszawa, 1996
 12. Берковський В. Типологія і структура митної системи Волині в кінці XV – першій половині XVII ст. "Вісник Академії митної служби України", 2006, № 1 (29)
 13. Історія митної справи в Україні, К, 2006
 14. Берковський В. До питання розвитку митного господарства Речі Посполитої в кінці XV–XVI ст. на західноукраїнських землях. В кн.: Історія торгівлі, податків та мита. Дніпропетровськ, 2007
 15. Thomas I. Handel żydowski w połowie XVIII wieku w świetle rejestru celnego z Żwańca. "Studia Judaica", 2008, r. 11, N. 1 (21).

Посилання:
 • КОРОЛЬ
 • МИТНА КОМОРА
 • МИТО
 • ПІДСКАРБІЙ
 • ПОДІЛЬСЬКА ЗЕМЛЯ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • СНЯТИН, МІСТО ІВАНО-ФРАНКОВСЬКОЇ ОБЛ.
 • ВАЛЬНИЙ СЕЙМ
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ
 • ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ

 • Пов'язані терміни:
 • МИТНА СИСТЕМА
 • ОЛЕКСАНДР ІІІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)