ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

НАДЛЕР ВАСИЛЬ КАРЛОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Гера­си­менко Н.О. НАДЛЕР Василь Карлович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Nadler_V (останній перегляд: 20.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

НАДЛЕР ВАСИЛЬ КАРЛОВИЧ

НАД­ЛЕР Василь Кар­ло­вич (15.12.1840–31.03.1894) – істо­рик. Н. в м. Хар­ків у сім'ї прові­зо­ра. Одержав до­машню по­чатко­ву ос­ві­ту, навч. на істо­ри­ко-фі­лол. ф-ті Хар­ків. ун-ту (1857–62). Захи­стив ма­гі­стер­сь­ку дис. на те­му: "При­чи­ни і перші прояви опози­ції ка­то­ли­цизму в Чехії та Західній Європі в кінці 14 – на по­чатку 15 ст." (1864) та докторсь­ку дис. на те­му: "Адаль­берт Бре­менський, прави­тель Гер­ма­нії в мо­ло­ді ро­ки Ген­рі­ха IV" (1867). При­ват-до­цент (1864), екстра­ор­ди­нарний (1868), ор­ди­нарний (1870) професор, де­кан (1872–91) істо­ри­ко-фі­лол. ф-ту Хар­ків. ун-ту. Заслуже­ний професор (1890). Про­фесор і де­кан істо­ри­ко-фі­лол. ф-ту Ново­рос. ун-ту в Оде­сі (1891–94).

Наук. діяль­ність розпо­чав ще в студент­сь­кі ро­ки. Творчу спад­щи­ну вчено­го скла­да­ють дослі­джен­ня з істо­рії Ві­зантії, се­редньовіччя, слов'ян та Росії.

П. у м. Оде­са.

дата публікації: 2010 р.

Праці:
 1. Причины и первые проявления оппозиции католицизму в Чехии и Западной Европе в конце 14 и начале 15 века. Х., 1864
 2. Адальберт Бременский, правитель Германии в молодые годы Генриха IV. Х., 1867
 3. Император Александр I и идея Священного союза, т. 1–4. К.–Х., 1886–88; Т. 5. Х., 1892
Література:
 1. Агеев М. Василий Карлович Надлер. Одесса, 1894
 2. Бузескул В.П. В.К. Надлер. "Журнал Министерства народного просвещения", 1894, № 5
 3. Вязигин А.С. В.К. Надлер. В кн.: Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования. Х., 1908.

Посилання:
 • ХАРКІВ
 • ОДЕСА
 • СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
 • ВІЗАНТІЯ

 • Пов'язані терміни:
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
 • ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • СХОДОЗНАВСТВО, ОРІЄНТАЛІСТИКА
 • СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)