ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

НАДВІРНІ КОЗАКИ

  Бібліографічне посилання: Леп’явко С.А. НАДВІРНІ КОЗАКИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Nadvirni_kozaky (останній перегляд: 20.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

НАДВІРНІ КОЗАКИ

НА­ДВІР­НІ КО­ЗА­КИ – легко­оз­броєна кінно­та в на­двірних військах магна­тів Речі Посполи­тої 16–17 ст. Були об'єдна­ні в на­двірні ко­ро­гви. Осн. оз­броєння скла­да­ли: шабля, рушниця, лук, ко­роткий спис. На укр. зе­млях Н.к. бу­ли тісно пов'яза­ні з ре­єстровим і за­по­розь­ким ко­зацтвом. Це по­ясню­ва­лось од­на­ко­вим со­ціальним по­хо­джен­ням, спіль­ною бо­роть­бою проти та­тар і проте­гу­ванням ко­зацтву з бо­ку укр. магна­тів до кінця 16 ст. Як прави­ло, по­чатко­вий військ. вишкіл Н.к. прохо­ди­ли на Запо­рожжі. При­кладом цього є С.Нали­вайко.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Dembski H. Wojska nadworne magnatуw polskich w XVI i XVII w. В кн.: Zeszyty naukowe Uniwersytetu im. Mickiewicza w Poznaniu: Historia. Poznań, 1956
 2. Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Наддніпрянщина). К., 1993.

Посилання:
 • МАГНАТИ
 • НАДВІРНА КОРОГВА
 • НАДВІРНЕ ВІЙСЬКО
 • НАЛИВАЙКО СЕМЕРІЙ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА

 • Пов'язані терміни:
 • ШВАЧКА МИКИТА
 • ВЕРЛАН


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)