ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

НАЛИВАЙКО ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Кова­ле­вська О.О. НАЛИВАЙКО Дмитро Сергійович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Nalyvajko_Dm (останній перегляд: 15.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

НАЛИВАЙКО ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

НАЛИВАЙКО Дмитро Сергійович (н. 06.11.1929) – літературознавець, фундатор напряму компаративістики у вітчизн. літературознавстві. Н. в смт Понорниця (нині Коропського р-ну Черніг. обл.). Упродовж 1949–53 навч. в Сум. пед. ін-ті на історико-філол. ф-ті. По закінченні навчання 1953–54 працював учителем історії, рос. мови та літератури в середній школі Скала-Подільського р-ну Терноп. обл. 1954–57 навч. в аспірантурі Ленінгр. пед. ін-ту. 1960 захистив канд. дис. на тему: "Французька революція 1789–1794 рр. у творчості Анатоля Франса". Від 1957 до 1971 обіймав посади старшого викладача, а згодом доцента кафедри рос. і зарубіжної літератур Ніжинського пед. ін-ту. Від 1971 до 1982 працював доцентом однойменної кафедри Київ. пед. ін-ту (нині Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова). Починаючи від 1982 Н. працював доцентом, а від 1991 до 1994 – професором кафедри рос. і зарубіжної літератур Київ. ун-ту (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Під час роботи в ун-ті Н. захистив докторську дис. на тему: "Теоретична історія реалізму в європейських літературах" (1987). З цього ж часу він став гол. наук. співробітником Ін-ту літератури ім. Т.Шевченка АН УРСР. 1992 Н. обрано чл.-кор. АН України. Упродовж 1990-х рр. працював професором Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія": 1994–97 – зав. кафедри компаративістики, від 1998 – професор кафедри філології. 1998 за монографію "Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі ХI–XVIII століть" Н. було присуджено Держ. премію України ім. Т.Шевченка. Від 2002 Н. працює завідувачем відділу компаративістики Ін-ту літератури ім. Т.Шевченка. Завдяки його професійній наполегливості до літературознавчих спеціальностей було включено спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Він є автором численних статей з питань літ. компаративістики, а також спецкурсу з цієї дисципліни. Н. – засновник і наук. редактор першого в Україні періодичного видання, присвяченого питанням порівняльного літературознавства – щорічника "Літературна компаративістика". За активної участі Н. триває видання багатотомної "Бібліотеки світової літератури", втілилися в життя такі проекти, як видання творів В.Шекспіра та О. де Бальзака укр. мовою. Він є автором багатьох шкільних і вузівських програм із зарубіжної літератури, а також навч. посібників та підручників. Учасник та ініціатор різноманітних наук. форумів всеукр. й міжнар. значення, а також член к-ту Шевченківської премії.

дата публікації: 2010 р.

Праці:
 1. Французская буржуазная революция 1789–1794 гг. в творчестве А.Франса: Автореферат дис. ... канд. филол. наук. Л., 1960
 2. Україна в західноєвропейських історико-літературних пам'ятках доби Відродження. В кн.: Слов'янське літературознавство і фольклористика: Республіканський міжвідомчий збірник, вип. 4. К., 1968
 3. Запорожці в Західній Європі. "Наука і суспільство", 1969, № 1
 4. Києво-Могилянська академія і Європа. "Всесвіт", 1972, № 7
 5. Українське бароко в контексті європейського літературного процесу XVII ст. "Радянське літературознавство", 1972, № 1
 6. Романтизм как эстетическая система. "Вопросы литературы", 1982, № 11
 7. Станіслав Оріховський як український латиномовний письменник доби Відродження. В кн.: Українська література XVI–XVIII ст. та інші слов'янські літератури. К., 1984
 8. Искусство: Направления, течения, стили. К., 1985
 9. Теоретическая история реализма в европейских литературах: Автореферат дис. ... д-ра филол. наук. М., 1987
 10. Бароко українське і бароко європейське. "Дніпро", 1991, № 2
 11. Козацька християнська республіка: Запорізька Січ у західно-європейських літературних пам'ятках. К., 1992
 12. Зарубіжна література ХIХ сторіччя: Доба романтизму: Підручник. К., 1997
 13. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі ХI–XVIII ст. К., 1998.
Література:
 1. Дмитро Сергійович Наливайко: Біобібліографічний покажчик. К., 1999.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • БАЛЬЗАК ОНОРЕ ДЕ
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

 • Пов'язані терміни:
 • ДЕРМАНСЬКА ДРУКАРНЯ
 • ДЕРМАНСЬКИЙ СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ МОНАСТИР
 • НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ
 • ОСТРОЗЬКА ДРУКАРНЯ
 • СЕРЕДНІ ВІКИ НА УКРАЇНІ ЗБІРНИК


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)