ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

НАРБУТ ГЕОРГІЙ (ЮРІЙ) ІВАНОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Дми­трі­єнко М.Ф., Ясь О.В. НАРБУТ Георгій (Юрій) Іванович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Narbut_H (останній перегляд: 17.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

НАРБУТ ГЕОРГІЙ (ЮРІЙ) ІВАНОВИЧ

НАРБУТ Георгій (Юрій) Іванович (09.03(25.02).1886–23.05.1920) – художник-графік і педагог. Батько Д.Нарбута. Н. на х. Нарбутівка (нині с. Червоне Глухівського р-ну Сум. обл.) в родині нащадків давньої козац. старшини. Закінчив Глухівську класичну г-зію (1896–1906). Протягом 1906–17 мешкав у Санкт-Петербурзі, але майже кожного літа приїздив до Глухова, де вивчав укр. старожитності та пам'ятки. Недовго навч. на історико-філол. ф-ті Петерб. ун-ту, полишив його на 3-му семестрі. Початкову художню освіту здобув приватно. Уперше виставив свої роботи на повітовій с.-г. виставці в Глухові (1904). На виставці місц. аматорів (1906) представив свої ілюстрації до казок "Війна грибів", "Горшеня", "Снігуронька" та ін. Працював у мистецькій майстерні Е.Званцевої під кер-вом Л.Бакста та М.Добужинського, майстерні І.Білібіна (1908–09) в С.-Петербурзі. Як художник формувався під впливом мистецької спілки довкола ж. "Мир искусства". Навч. в приватній мистецькій школі Ашбе (Мюнхен, 1909), де вивчав стару європ. графіку під кер-вом проф. Ш.Холоші, зокрема спадщину А.Дюрера. У Мюнхені познайомився з кількома нім. художниками, зокрема Ю.Діцем. Із серед. 1910-х рр. вивчав традиції укр. бароко, орнаментування й геральдики давніх укр. гравюр. Підтримував взаємини з П.Я.Дорошенком, Я.Ждановичем, В.Лукомським, В.Модзалевським, С.Трійницьким, Ф.Уманцем, В.Чемберсом, О.Шарлеманом та ін. Учасник Чернігівсько-Петерб. істор. гуртка (1908–17). 1912 підписався під своїм родинним гербом: "Мазепинец полку Черниговского, Глуховской сотни старшинский сын и гербов и эмблемам живописец". У С.-Петербурзі виконував замовлення відомих рос. видавців і вид-в І.Кнебеля, "Башня", "Товарищества М.О.Вольфа", "Шиповника" (З.Гржебін та С.Копельман), "Общины св. Евгении", "Голике и Вильборг" та ін. Співпрацював із журналами "Геробовед" та "Лукоморье". Повернувся до Києва в квітні 1917. Один з організаторів, професор, ректор Української академії мистецтв (1918–20).

П. у м. Київ від черевного тифу. Похований на Байковому цвинтарі.

Н. виконав оформлення "малоросійського" відділу виставки "Ломоносов та Єлизаветинська доба" в петерб. Академії мист-в (1912), рос. павільйону на Міжнар. виставці друкарства в Лейпцигу (Німеччина, 1914). Оформив та ілюстрував кілька відомих рос. і укр. видань: "Былая Малороссия" (листівки, 1907), казки "Соловейко", "Олов'яний солдатик" Г.-К.Андерсена (обидві – 1912), "Реестр шести знатным особам" (1912), "Три байки Крилова" (1913), "Малороссийский гербовник" (1914) В.Лукомського і В.Модзалевського, "Старинная архитектура Галиции" (1915) і "Старинные усадьбы Харьковской губернии" (1917) Г.Лукомського, "Гербы гетманов Малороссии" (1915) С.Трійницького, "Песня брюссельских кружевниц" (1915), "Очерки искусства старой Украины" (1916), "Сказка о любви прекрасной королевы и принца" (1916) С.Рєпіна, "Современная русская графика" (1917), "Оповідання з української історії" (1918), твори В.Винниченка (1918), обкладинку час. "Наше минуле" (1918) та низку ін. Ілюстрував твори Г.Гауптмана, Дж.-Р.Кіплінга та ін. західноєвроп. письменників. Розпочав ілюстрування "Енеїди" (1919) І.Котляревського, проте не закінчив її через передчасну смерть. Автор екслібрисів, зокрема О.Ганзена, Д.Дубровського, В.Лукомського, П.Дорошенка та ін., низки видавничих і фірмових знаків, у т. ч. "Всеукраїнського кооперативного союзу", "Всеукраїнського літературного комітету", "Сіверської думки", "Українського товариства шкільної освіти", "Централу", "Studio artis Ukrainae" та ін. Ілюстрував Диплом Київ. губернського земства (1913), Свідоцтво за пожертви на допомогу сільс. населенню (1915) та ін. На замовлення уряду РСФРР Н. виконав заставки до першого видання Конституції Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки 1918, оформив журнали "Мистецтво", "Солнце труда", "Народное хозяйство Украины", альманах "Зорі" (1919–20). Н. – автор двох версій "Української абетки" (1917, 1919), яку вважають шедевром укр. графіки, що поєднала традиції нац. рукописної та друкованої книги з новаціями західноєвроп. митців; силуетних портретів: "Родина художника" (1920) та ін. Брав участь у роботі комісій для створення Держ. герба України, організації мистецької освіти, друкарської школи, а також у комісії щодо спорудження пам'ятника Т.Шевченкові. Розробив проекти Держ. герба і печатки Укр. Д-ви. У липні 1918 гетьман П.Скоропадський затвердив створену ним малу Держ. печатку – зображення козака з пищалем на плечі на восьмикутному тлі, у верхній частині якого вміщено тризуб. До грошового обігу за проектами Н. протягом 1918–20 були випущені 12 грошових знаків: 100 карбованців 1-ї та 2-ї емісій; 10, 100, 500 гривень, поштові марки на 30, 40 і 50 шагів, 3,6 % облігації вартістю 50, 100, 200 і 1000 гривень. Він автор низки ін. реалізованих і нездійснених (незакінчених) проектів доби української революції 1917–1921: актових паперів, асигновки з талоном, пром. свідоцтва, військ. однострою, ратифікаційних актів МЗС, грамот, дипломів, гральних карт, поштових марок та паперових грошей, зокрема банкноти на 250 крб. (1918), поштових марок на 10 шагів з портретом кн. В.-К.Острозького, 20 шагів з портретом Г.Сковороди і 40 шагів з портретом гетьмана П.Дорошенка, марки на продаж тютюну на 10 грн тощо. Серед його численних учнів і послідовників М.Кірнарський, П.Ковжун, Р.Лісовський, Л.Лозовський, А.Могилевський, І.Мозолевський, А.Середа, Л.Хіжинський та плеяда ін. Вважають, що Н. разом з ін. відомими митцями (М.Бойчук, В.Кричевський та ін.) започаткував стильові ознаки укр. мист-ва 1920–1930-х рр. Низка його графічних праць, виконаних на замовлення "Експедиції заготовки державних паперів України", експонувалася на 2-й виставці ("Виставка сучасної української графіки") Асоціації незалежних українських митців у Львові (червень 1932). Творчий спадок Н. в УСРР/УРСР був фактично заборонений на зламі 1920–30-х рр., частково реабілітований лише наприкінці 1950-х рр.

2006 до 120-річчя Н. Нац. банк України випустив ювілейну монету "Георгій Нарбут" номіналом 2 грн з нейзильберу.

дата публікації: 2010 р.

Праці:
 1. До питання про державний герб України. "Наше минуле", 1918, № 1 (у співавт.).
Література:
 1. Радлов Н. Современная русская графика и рисунок. "Аполлон" (СПб.), 1913, № 6
 2. Голубець М. Юрій Нарбут. "ЛНВ", 1922, кн. 1
 3. Лукомский Г. Венок на могилу пяти деятелей искусства. Берлин, 1922
 4. Митрохин Д. Памяти Нарбута. "Среди коллекционеров" (М.), 1922, № 9
 5. Охочинский В. Выставка произведений Г.И. Нарбута. Там само
 6. Лукомский Г. Нарбут, его жизнь и искусство. Берлин, 1923
 7. Чехонин С.В. Воспоминания о Г.И. Нарбуте. "Аргонавты" (Пг.), 1923, ч. 1.
 8. Обідний М. Графіка українських грошових знаків. "Стара Україна" (Львів), 1925, № 11/12
 9. Вировий Є. Недруковані проекти поштових марок Ю. Нарбута. "Український філателіст" (Відень), 1926, № 2
 10. Баліцький П. Спогади про Нарбута. "Бібліологічні вісті", 1926, № 3
 11. Ернст Ф. Георгій Нарбут. Життя і творчість. В кн.: Георгій Нарбут: Посмертна виставка творів. К., 1926
 12. Зеров М. Мої зустрічі з Г.І. Нарбутом. "Бібліологічні вісті", 1927, № 1
 13. Кузьмин Є. Нарбут і завдання графіки. "Червоний шлях", 1927, № 3
 14. Ковжун П. Неопубліковані праці Г. Нарбута. "Нові шляхи" (Львів), 1929, № 1
 15. Виставка сучасної української графіки: Каталог видання Асоціації незалежних українських митців. Львів, 1932
 16. Колодій Г. Георгій Нарбут (1886–1920). "Краківські вісті", 1942, № 129, 17 червня
 17. Маслов Л. Юрій Нарбут. "Пробоєм" (Прага), 1943, № 5
 18. Січинський В. Юрій Нарбут, 1886–1920. Краків–Львів, 1943
 19. Маланюк Є. Неповторний (Ю. Нарбут). "Українська дійсність" (Берлін), 1944, № 7/9
 20. Вигнанець І. Юрій Нарбут. "Арка" (Мюнхен), 1948, № 2
 21. Оглоблин О. Нарбут-мазепинець: Нові матеріяли до біографії Юрія Нарбута. Там само
 22. Його ж. Праця Юрія Нарбута над утворенням українського Державного герба і Державної печаті: З архіву Ю. Нарбута. "Державницька думка" (Філадельфія), 1951, № 4
 23. Білецький П. Георгій Іванович Нарбут. К., 1959
 24. Гординський С. Балянс культурних втрат. "Сучасність", 1971, № 1
 25. Білокінь С. До питання про історизм у творах Г. Нарбута. "УІЖ", 1971, № 3
 26. Белоконь С.И. Георгий Нарбут. "Искусство", 1977, № 2
 27. Белецкий П. Георгий Иванович Нарбут. Л., 1985
 28. Белоконь С. Неизвестная статья В.К. Лукомского о Г.И. Нарбуте. В кн.: Геральдика: Материалы и исследования: Сборник научных трудов. Л., 1987
 29. Білокінь С. Георгій Нарбут: Бібліографічний покажчик. Суми, 1988
 30. Білецький П. "Георгієвський статут" Г.І. Нарбута. В кн.: Українське мистецтвознавство: Міжвідомчий збірник наукових праць, вип. 1. К., 1993;Білокінь С. Георгій Нарбут і українська поштова марка. "Пошта і філателія України", 1996, № 1;Його ж. Георгій Нарбут за часів "перестройки" та незалежності. "Слово і час", 1996, № 2;Його ж. Чернігівсько-петербурзький історичний гурток, 1908–1917. В кн.: Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Збірник наукових праць, число 10, ч. 2. К., 2003;Ковпаненко Н. Нарбут Георгій Іванович. В кн.: Видатні діячі науки і культури Києва в історично-краєзнавчому русі України: Біографічний довідник. К., 2005.

Посилання:
 • АСОЦІАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНИХ УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ
 • БАЙКОВИЙ ЦВИНТАР
 • БАРОКО
 • БОЙЧУК МИХАЙЛО ЛЬВОВИЧ
 • ДОРОШЕНКИ
 • ГЛУХІВ
 • ГРИВНЯ
 • КАРБОВАНЕЦЬ
 • КОНСТИТУЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ФЕДЕРАТИВНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 1918
 • КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • КРИЧЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • КИЇВ
 • ЛІСОВСЬКИЙ РОБЕРТ АНТОНОВИЧ
 • ЛОЗОВСЬКИЙ ЛЕСЬ
 • ЛУКОМСЬКИЙ ГЕОРГІЙ КРИСКЕНТІЙОВИЧ
 • ЛЬВІВ
 • МОДЗАЛЕВСЬКИЙ ВАДИМ ЛЬВОВИЧ
 • НАРБУТ ДАНИЛО
 • ОСТРОЗЬКІ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
 • ШАГІН-ГІРЕЙ
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
 • СКОРОПАДСЬКІ
 • СКОВОРОДА ГРИГОРІЙ САВИЧ
 • ТРИЗУБ, ОСН. ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖ. ГЕРБА УКРАЇНИ
 • ЦЕНТРАЛ
 • УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ
 • УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (1917-1920)
 • УМАНЦІ
 • ВИННИЧЕНКО ВОЛОДИМИР КИРИЛОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • БАВАРІЯ
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • ЕРНСТ ФЕДІР ЛЮДВІҐОВИЧ
 • ФІЛАТЕЛІЯ
 • ГУРТОК ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА (ГДУМ)
 • ГОНЧАРА ІВАНА МУЗЕЙ
 • ГРОШОВИЙ ОБІГ В УКРАЇНІ 1917–1920
 • ГРИВНЯ
 • ГУМЕНЮК ФЕОДОСІЙ МАКСИМОВИЧ
 • КНИГОЛЮБ
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ
 • КРЮКОВ БОРИС ІВАНОВИЧ
 • КИЇВСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ І НАУКОВИЙ МУЗЕЙ
 • ЛЕВАНДОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
 • ЛІСОВСЬКИЙ РОБЕРТ АНТОНОВИЧ
 • ЛОЗОВСЬКИЙ ЛЕСЬ
 • ЛУБНИ
 • ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ В.СТЕФАНИКА НАН УКРАЇНИ (ЛННБУ)
 • МАЛОРОСІЙСЬКИЙ ГЕРБОВНИК
 • МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ НАУКИ ТА МИСТЕЦТВА
 • МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА КИЄВА
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • СІЧИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЮХИМОВИЧ
 • СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК СТАРОВИНИ І МИСТЕЦТВА НА УКРАЇНІ (ЦКОПСІМУ)
 • ЗОЛОТОВ ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)