ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

НАРОДНІ БІБЛІОТЕКИ

  Бібліографічне посилання: Шан­дра В.С. НАРОДНІ БІБЛІОТЕКИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Narodni_biblioteky (останній перегляд: 24.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

НАРОДНІ БІБЛІОТЕКИ

НАРОДНІ БІБЛІОТЕКИ – збірна назва (міські безплатні нар. читальні, громад. б-ки, нар. читальні, громад. б-ки-читальні, нар. с.-г. б-ки) загальнодоступних безплатних та почасти з незначною платнею б-к для широких верств трудового населення. Почали засновуватися в 1860–70-х рр. спершу на Херсонщині, Харківщині, а згодом по всіх визначних містах і містечках та селах Східної і Західної України. Утримувалися земствами, міськими думами, власниками ф-к і з-дів, культурно-просвітніми, кооп. установами й т-вами, окремими особами. Книгами користувалися як у читальних залах, так і брали додому. Спершу Н.б. перебували у віданні місц. установ мін-ва нар. освіти, від 1867 – і МВС. Їхню діяльність унормовували "Правила про безкоштовні народні читальні" 1890, якими передбачалося комплектувати бібліотечні фонди відповідно до каталогів, схвалених ученим к-том міністерства народної освіти. До Н.б. могла потрапити лише десята частина від книг, що видавалися. Вилучалася література соціально-політичного, пропагандистського змісту та наукова. Мережа Н.б. зросла в роки революції 1905–1907. Урівнювався їхній статус з платними публічними міськ. б-ками. 1906 для них укладені нові "Правила". Н.б. й т-ва, що ними опікувалися, друкували звіти про їхню діяльність. Багатьом з них присвоювалися імена відомих літераторів або осіб, на кошти яких куплялися книги (Київська міська нар. безплатна б-ка-читальня ім. В.Жуковського, Київ. єврейс. громад. б-ка ім. І.Бродського). Від 1870-х рр. відкривалися також і при початкових школах. Н.б. в Україні налічувалося бл. 3 тис. Після 1917 перетворені на масові бібліотеки.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Сборник постановлений по Министерству народного просвещения, т.4. СПб., 1871
 2. Десятилетие Харьковской общественной библиотеки. Х., 1898
 3. Стаханов С. Народная библиотека-читальня и ее посетители. М., 1900
 4. Отчет о состоянии и деятельности Первой киевской городской бесплатной народной читальни на Подоле. К., 1908
 5. Борисенко В.Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту на Україні в 60–90-х роках ХIХ ст. К., 1980
 6. Кизченко В.И. Культурный облик пролетариата Украины в период империализма. К., 1990
 7. Центральний державний історичний архів України, м. Київ, ф. 707, оп. 87, спр. 5222.

Посилання:
 • МІСЬКА ДУМА
 • РЕВОЛЮЦІЯ 1905–1907 В УКРАЇНІ
 • ЗЕМСТВА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)