ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

НАРОДНІ ШКОЛИ

  Бібліографічне посилання: Лазанська Т.І. НАРОДНІ ШКОЛИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Narodni_shkoly (останній перегляд: 20.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

НАРОДНІ ШКОЛИ

НАРОДНІ ШКОЛИ, народні училища, початкові училища – нижчі загальноосвітні навч. заклади у сфері освіти Російської імперії кінця 18 – поч. 20 ст. Перший "Статут народних училищ у Російській імперії", яким запроваджувалися 2 типи навч. закладів – головні і малі уч-ща, було прийнято 1786. Відповідно до нього передбачалося відкрити в кожному губернському місті 4-класні гол. нар. уч-ща з 5-річним строком навчання, а в повітових містах – 2-класні малі уч-ща. Із прийняттям статуту в Наддніпрянській Україні було відкрито 18 головних і малих нар. уч-щ. За статутом 1804, Н.ш. були парафіяльні уч-ща з терміном навчання 1 рік. Призначалися для нижчих станів, переважно селян. Назва "народні училища" збереглася в "Положенні про початкові народні училища" 1864, а також у "Положенні про народні училища" 1874, яке діяло до кінця 1917. За реформою 1828 узаконювався відрив Н.ш. від середньої освіти та становий принцип навчання. Останній замінено 1864 на позастановий.

До нар. уч-щ, які іменувалися ще "народними школами", належали початкові міністерські, земські, міські, залізничні, фабричні, парафіяльні (церковно-парафіяльні) і деякі ін. школи. Н.ш. дозволялося створювати як державним, так і громад. установам, відомствам, приватним особам. Саме через це жодна країна світу не знала такої строкатості в системі заг. освіти, як Рос. імперія. В Україні налічувалося 45 різновидів шкіл. Вони, як і в Росії, були одно- (2–3 роки навчання) та двокласні (5–6 років). Давали елементарні знання дітям із сусп. низів. Тут вивчалися Закон Божий, церковно-слов'ян. грамота, рос. мова, чистописання, арифметика, у двокласних додавалися географія, природознавство. Українська (як і польська в Правобережній Україні) мова витіснялася зі школи. Навчання провадилося рос. мовою, що стало одним із засобів русифікації українців. На серед. 19 ст. в укр. губерніях із корінним населенням 23,5 млн осіб налічувалося всього 1320 Н.ш. різного типу, де навчалося трохи більше 61 тис. учнів, поза освітою залишалося майже 98 % дітей. За положенням 1872, яке усувало наступність між початковими уч-щами і середніми школами, повітові уч-ща перетворено на міські. Тогочасна статистика зафіксувала в 1896 в міських уч-щах 17 913, а в повітових – 1130 учнів. Наприкінці 19 ст. в Україні зросла кількість Н.ш., яких налічувалося 16 798, із них міністерських – 5495, земських – 3179, церковно-парафіяльних – 8061, ін. відомств – 14, недільних – 49. На поч. 1911 в містах і селах України було 19 879 Н.ш., в яких навчалися 1 475 523 дитини. Переважну кількість шкіл становили однокласні уч-ща (84 %). 1912 в імперії запроваджено новий тип Н.ш. – вищі початкові уч-ща з 4-річним курсом навчання. Їх 1916 в Україні діяло 300. Мережа Н.ш. 19 – поч. 20 ст. була недостатньою, погано фінансувалася, грамотність населення залишалася низькою, зміст навчання недостатнім, більшість дітей шкільного віку залишалися за межами навч. закладів і прирікалися на неписьменність: в Одес. навч. окрузі навчанням охоплювалося лише 53,4 %, у Харківському – 49,8, Київському – 41,2 % дітей. За рівнем писемності укр. губернії стояли значно нижче від центральноросійських.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х годов XIX в. М., 1912
 2. Заволока М.Г. Загальноосвітня школа України в кінці XIX – початку XX ст. К., 1971
 3. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні. К., 1991.

Посилання:
 • НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА, НАДДНІПРЯНЩИНА, ПРИДНІПРОВ'Я, ПОДНІПРОВ'Я
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • РУСИФІКАЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
 • ЗАКОН БОЖИЙ

 • Пов'язані терміни:
 • БЛОНСЬКИЙ КИРИЛО ІВАНОВИЧ
 • БУРШТИН
 • ІМПЕРІЯ
 • КОНЦЕВИЧ ГРИГОРІЙ МИТРОФАНОВИЧ
 • КОРФ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КОЦЮБА ГОРДІЙ МАКСИМОВИЧ
 • КИЕВСКИЙ КЛУБ ПРОГРЕССИВНЫХ РУССКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ
 • ЛЕБЕДЄВ
 • НАРОДОЛЮБЦІ
 • ОСНОВА - ЧАСОПИС
 • РІТТІХ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
 • РУСИФІКАЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
 • РИЛЬСЬКИЙ ТАДЕЙ РОЗЕСЛАВОВИЧ
 • ШУЛЬГИН ЯКІВ МИКОЛАЙОВИЧ
 • ЗАВАДОВСЬКИЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЗЕМСЬКІ ШКОЛИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)