ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

НАЦІЯ УКРАЇНСЬКА

  Бібліографічне посилання: Галушко К.Ю. НАЦІЯ УКРАЇНСЬКА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Natsiia_ukrainska (останній перегляд: 21.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

НАЦІЯ УКРАЇНСЬКА

НАЦІЯ УКРАЇНСЬКА. 1) Політична (громадянська) – сукупність громадян України, незалежно від етнічного походження, мовної чи конфесійної приналежності. У Конституції України 1996 правовим відповідником політичної Н.у. є "український народ" ("громадяни України всіх національностей" – преамбула). Утворення політичної Н.у. є результатом здобуття держ. суверенітету та незалежності України, проголошених Декларацією про державний суверенітет України 16 липня 1990, Актом проголошення незалежності України 24 серпня 1991 та закріплених Всеукр. референдумом 1 грудня 1991;

2) етнічна (укр. етнонація) – укр. етнос новітньої доби, що складає осн. населення України та проживає в ін. д-вах (див. Українці).

У сучасних сусп. науках питання про те, за яких умов етнічна спільнота, етнос трансформується (і чи взагалі трансформується) в етнічну націю, залишається дискусійним; відповідна оцінка залежить від дуже різних теоретико-методологічних настанов дослідників. У контексті сучасних досліджень нації та націоналізму можна говорити про певну традицію називати "етнонаціями" етноси модерної та новітньої доби, що претендують на створення або вже мають власну суверенну державність. Частина етнонації в межах її власної нац. д-ви разом зі співгромадянами ін. етнічного походження (етнічними меншинами) утворюють націю політичну. У такому контексті укр. етнос перетворився на етнічну Н.у. в процесі "національного відродження" 19 ст. та процесів державотворення 20 ст. Після 1991 етнічна Н.у. в межах України є складовою політичної Н.у.

Етнічна Н.у. є осн. елементом етнонац. структури укр. сусп-ва, яке складається з: 1) етнічної Н.у.; 2) етнічних меншин та етнічних груп з невизначеним статусом ("корінні народи"); 3) представників окремих етносів. До складу етнічної Н.у. входять такі осн. компоненти: 1) традиційний етнічний масив, окреслений етнічними кордонами (див. Етнічні українські землі), 2) етнічні групи (діаспора), що проживають за межами осн. етнічного масиву, 3) субетнічні групи, що складаються як з етнорегіональних, так і етнографічних угруповань. Оскільки в Україні національність громадян визначається добровільно, актуальні зміни чисельності етнічної Н.у. залежать не лише від демографічних і міграційних процесів, але й від змін ідентичності національної населення.

У Конституції України 1996 відповідниками етнічної Н.у. є поняття "українська нація" та "українці"; щодо громадян України ін. національностей вживаються поняття "інші корінні народи та національні меншини" (ст. 11).

Дж.: Конституція України. К., 1996.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Сміт Е. Національна ідентичність. К., 1994
 2. Этничность на постсоветском пространстве: Роль в обществе и перспективы. К., 1997
 3. Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. СПб., 1998
 4. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. К., 1999
 5. Андерсон Б. Уявлені спільноти: Міркування щодо походження й поширення націоналізму. К., 2001
 6. Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс: Двусмысленные идентичности. М., 2003
 7. Євтух В. та ін. Етнонаціональна структура українського суспільства: Довідник. К., 2004
 8. Этнические группы и социальные границы. М., 2006.

Посилання:
 • АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
 • ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ 1990
 • ЕТНІЧНІ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ
 • ЕТНОС
 • ІДЕНТИЧНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНА
 • КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 1996
 • НАЦІЯ
 • НАЦІЯ ПОЛІТИЧНА
 • НАЦІОНАЛІЗМ
 • УКРАЇНЦІ

 • Пов'язані терміни:
 • ЕТНОГЕНЕЗ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
 • ЕТНОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ УКРАЇНИ
 • ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА В УКРАЇНІ 1917–1921
 • ІДЕНТИЧНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНА
 • ІМПЕРІЯ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ В 19 СТОЛІТТІ
 • КАППЕЛЕР АНДРЕАС
 • ХЛОПОМАНСТВО, НАРОДНИЦЬКО-КУЛЬТ. ТЕЧІЯ
 • КОРДУБА МИРОН МИХАЙЛОВИЧ
 • ЛИПИНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ (ВАЦЛАВ-ВІКЕНТІЙ) КАЗИМИРОВИЧ
 • ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК
 • МАКСИМОВИЧ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • МАЛАНЮК ЄВГЕН ФИЛИМОНОВИЧ
 • НАЦІОНАЛІЗМ
 • НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ
 • ПОСТГЕНОЦИДНЕ СУСПІЛЬСТВО
 • РОСІЯНИ В УКРАЇНІ
 • СТОРОЖЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНО–РЕВОЛЮЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ (ЗУНРО)


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)